Ne uzavření rychlého občerstvení  „U Ľupťáka“ 386 signatures

Ne uzavření rychlého občerstvení „U Ľupťáka“

Vážený pane primátore,
Vážení zastupitelé,
Petr Ľuptovský a Michaela Ľuptovská obdrželi „Výzvu Zákaz užívání stavby“ ze dne 5.6.2015, vedený pod Sp.zn.: SÚ 26904/2015/Pa, Č.j.: MmP 34084/2015 u Magistrátu města Pardubic, Stavební úřad, Štrossova 44, Pardubice, 530 21.

 

Výše uvedenou Výzvou Magistrát města Pardubice, stavení úřad, vyzval Petra Ľuptovského a Michaelu Ľuptovskou k ukončení užívání stavby rychlé občerstvení „U Ľupťáka“ na pozemku parc.č. 507/1 k.ú. Pardubice, konkrétně jejích částí; ocelové konstrukce zastřešení restaurace vč. zimní zahrady, přístavby se sprchou, skladu na zahradní nábytek, oplocení, které jsou provedeny bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu. Užívání nepovolených staveb bude ukončeno ihned po obdržení této výzvy do doby rozhodnutí ve věci legalizace nebo odstranění stavby, pod pokutou až do výše 1.000 000 Kč.

Dne 18.6.2015 vydal Magistrát města Pardubice, stavební úřad, „Oznámení o zahájení řízení“ o odstranění nepovolené stavby. Výzva i Oznámení o zahájení řízení jsou bez možnosti odvolání.

Vlastníci občerstvení mají uzavřenou dlouhodobou platnou smlouvu s městem Pardubice.

 

S úmyslem uzavřít rychlé občerstvení „U Ľupťáka“ zásadně nesouhlasíme. Dovolujeme si obrátit se na vás se žádostí, abyste se s veškerou vážností zasadili o neprodlené znovuotevření rychlého občerstvení „U Ľupťáka“ beze změny vlastníka a tak, aby opět sloužil nám, Pardubákům.

13 let si obyvatelé a návštěvníci Pardubic chodí sednout do tohoto zařízení na občerstvení. Nabízený sortiment je bohatý, vyhovující a za krásné lidové ceny. Obsluha je příjemná a vstřícná. Podnik slouží dospělým i dětem. Občerstvení je vyhledávanou turistickou atrakcí města. Za 13 let provozu na něj nebyla jediná stížnost!

 

Současný tlak na odstranění zařízení je objektivně nedůvodný, nespravedlivý a nepřijatelný. Je nepochopitelné, že dosud nedošlo k nápravě. Nechceme, aby se něco podobného opakovalo komukoli z nás! Proto je třeba tento stav ihned napravit a vyvodit odpovědnost vůči těm, kdo jej zavinili.

Author: Luboš Fošnár | 386 signatures

More >
Petice za zachování dirigenta Jiřího Palána jako vedoucího Malohanácké muziky ZUŠ Jevíčko a Konice 30 signatures remaining 20

Petice za zachování dirigenta Jiřího Palána jako vedoucího Malohanácké muziky ZUŠ Jevíčko a Konice

Pan Jiří Palán v roce 2000 založil dechový soubor při ZUŠ Jevíčko a celých patnáct let ho velmi úspěšně vedl. Nyní současné vedení ZUŠ Jevíčko již pana Palána nechce v čele této ojedinělé mládežnické dechovky.

Existuje spousta orchestrů při jednotlivých uměleckých školách, ale Malohanácká muzika je v tomto ojedinělá. Jednak sdružuje velmi vysoký počet členů. A i po generační obměně je velmi úspěšná. Zmiňme alespoň posledních několik úspěchů. Jednak vydali své samostatné CD, které natočili v profesionálním studiu ve velmi vysoké kvalitě. Jezdí nejenom po republikových akcích, ale dokonce i do zahraničí. Zmiňme alespoň Bulharsko a Francii, kde se velmi líbili. A nyní po oné již zmiňované generační obměně byli bezkonkurenčně první v Pardubickém kraji na přehlídce dechových mládežnických orchestrů. A dokonce druzí v celorepublikovém kole. A každoročně se zúčastňují řady přehlídek např. Čermákovo Vysoké Mýto.

Pan Palán této dechovce dal kus svého života. Mnohdy ji upřednostňoval i před rodinným životem. A mezi hudebníky je velmi oblíbený. Žáci v něm vidí přirozenou autoritu. A on si dokáže i v tak početném a zvukově náročném orchestru většinou malých a mladých kluků, protože děvčata jsou ke škodě stále v menšině, zjednat pořádek. A tito žáci na zkoušky chodí více méně rádi, i když by místo toho mohli dvě hodiny týdně věnovat počítači nebo kopání do míče.

Proto apelujeme za zachování Malohanácké muziky v takovém stavu v jakém je doposud. A jediné co si můžeme přát je ještě více šikovných muzikantů z řad žáků i bývalých žáků ZUŠ.

Author: rodiče a přátelé Malohanácké muziky | 30 signatures

More >
Do you want a change? Just start!
  • Create
  • Support
  • Share
Start a petition

Select your region

Pardubický x celá ČR

Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Středočeský kraj Praha Královehradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj