Nesouhlas rodičů se změnou třídního učitele v 5.A.
1 signature remaining 23

Nesouhlas rodičů se změnou třídního učitele v 5.A.

Author: Petra Najbrova | Uploaded: 16.11.2020 | 1 signature
Share it with your friends

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním ZA ponechání TŘÍDNÍ UČITELKY Aleny Matiaškové dokončit ročník 5.A. v ZŠ E. VALENTY, PROSTĚJOV. S konečnou platností 18.11.2020 dle vedení školy vedené Radimem Weiserem, končí výuka v 5.A. třídní učitelce Aleně Matiáškové, tato paní učitelka má přejít na výuku 1.třídy na výše uvedené škole. Vzhledem k tomu, že probíhá distanční výuka a děti jsou na paní učitelku fixovane obzvlášť v tomto těžkém období Covidu,nesouhlasíme, se změnou třídního učitele na zbytek roku v 5.A.,kde se děti připravují na druhý stupeň. Byli jsme informováni pouze strohým emailem od pana ředitele, kde nás všechny postavil před hotovou věc. Dětem byly zpřetrhány vazby, ze dne na den s třídní učitelkou a je tímto znemožneno dokončit klidně a úspěšně školní rok2020/2021. Děkujeme jménem všech rodičů za kladné vyřízení této petice

To whom will the petition be forwarded: Vedení školy Radim Weiser, E. Valenty Prostějov

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages

Discussion was stopped because of many unsuitable contributions.

Sign this petition

Signatures | 1

Signature list in PDF
  • Petra Najbrova | Prostějov
Do you want a change? Just start!
  • Create
  • Support
  • Share
Start a petition