Petice za péči o ženu a dítě v období těhotenství, při porodu a během šestinedělí

Picture awaiting approval

3943 signatures

Petice za péči o ženu a dítě v období těhotenství, při porodu a během šestinedělí

Author: Jolana Novotná | Uploaded: 16.11.2015 | 3943 signatures
Share it with your friends

Již od revoluce je vyvíjen nátlak na změnu gynekologicko- porodnické péče v České republice. Podařilo se pár dílčích úspěchů- například k porodu v porodnici mohou otcové i jiné blízké doprovázející osoby; porodní sály se začínají měnit z vykachličkovaných holých místností na barevnější; ženy mohou navštívit předporodní kurz své vybrané porodnice.

Mnoho zásadního, a to právě toho nejpalčivějšího, stále na svou změnu čeká. Touto peticí vyjadřujeme zájem o proměnu českého porodnictví a zároveň i naši žádost o ni. My, příjemci této péče, nejsme spokojeni s dosavadním nastavením, kdy vládne monopol porodnic a rodící žena je pasována do podřízené pozice, která se systému musí podvolit. Pokud má jiné představy, nemá vlastně jinou možnost, než se obejít bez kompetentního dohledu a odborné pomoci.

Tato petice vyzývá Českou republiku ke změně legislativy takovým způsobem, jakým nám říká Evropská unie. Žádáme, aby do změny byly zapracovány nejmodernější závěry Světové zdravotnické organizace (WHO), National Institute for Health and Care Excellence (NICE), Mezinárodní iniciativy za porodní péči pro matku a dítě (IMBCI), The Cochrane Collaboration (Cochrane) apod. (viz odkazy níže uvedené).

My, níže podepsaní, žádáme:

1. Žádáme představitele České republiky, aby neprodleně sladili legislativu v oblasti předporodní, porodní a poporodní péče o ženu a dítě se směrnicí 80/155/EU tak, jak vyplývá z jejich povinností jako členského státu.
2. Chceme legální, kontinuální, komunitní a bezpečnou péči porodní asistentky (PA) před porodem, u porodu a po porodu.
3. Chceme vytvoření profesních podmínek pro PA.      Chceme je sladit s právním systémem EU a ukotvit je i v naší legislativě.
4. Chceme péči hrazenou ze zdravotního pojištění, které si platíme
5. Chceme jasná pravidla kam se obracet s případnými stížnostmi na způsob a vedení předporodní, porodní a poporodní péče. Chceme jasné definované postupy, jak s těmito stížnosti je nakládáno a jakým způsobem instituce a jednotlivci jsou sankciovány
6. Chceme zpřístupnit veřejnosti a médiím zasedání jednání Pracovní skupiny pro porodnictví při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, abychom se jako konzumenti péče mohli zasadit při tvorbě nových doporučení, dohod a legislativních zněm.

http://www.ijinak.cz/pro-media/studie-a-odborne-zdroje/

Stop násilí u porodu- facebooková skupina

Roses Revolution Czech Republic- facebooková skupina

News

02.12.2015 09:02

TISKOVÁ ZPRÁVA

DOMÁCÍ PORODY PŘED VELKÝM SENÁTEM EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Praha, 26. listopadu 2015:

Wilson & Partners, jedna z předních advokátních kanceláří v České republice, oznamuje, že dne 2. prosince 2015 se bude konat ústní jednání před Velkým senátem Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku (ESLP) ve věci Dubská a Krejzová proti České republice.

Kancelář Wilson & Partners zastupuje Alexandru Krejzovou, která se na ESLP obrátila, neboť nesehnala porodní asistentku, která by ji mohla poskytnout zdravotní péči u domácího porodu, v důsledku státní represe vůči samostatným porodním asistentkám. Protože A. Krejzová chtěla rodit s asistencí, byla tak donucena porodit své třetí dítě proti své vůli v porodnici, ačkoli dvě své předchozí děti porodila doma s porodní asistentkou. To, že nemohla svobodně rozhodnout o okolnostech svého porodu, vnímá jako zásadní zásah do duševní a tělesné integrity své i svého dítěte.

ESLP v loňském roce rozhodl, že sice k porušení práv stěžovatelek došlo, ale že nebylo tak intenzivní, aby jej vyslovil svým výrokem. Současně v odůvodnění uvedl, že porodní péče v České republice, včetně role Ministerstva zdravotnictví, je pochybná a vyzval stát, aby svůj dosavadní systém přehodnotil a reagoval na vývoj medicíny, vědy i práva.

Stěžovatelky s výrokem soudu nesouhlasily a obrátily se na Velký senát ESLP s žádostí o nové posouzení věci. Soud žádosti vyhověl, což je výjimečné rozhodnutí, neboť Velký senát se zabývá pouze vybranými případy, například když jde o závažný společenský problém nebo odklon od předchozí judikatury nebo že případ vyvolává závažné otázky s ohledem na výklad Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a svobod.

Adéla Hořejší, advokátka Wilson & Partners, která případ vede, k nadcházejícímu jednání říká: „Česká republika velmi dobře ví, že nemůže přímo omezit právo ženy rodit doma. Volí tedy cestu nepřímé represe, brání porodním asistentkám, aby u porodů asistovaly, nevydává jim oprávnění k práci. Jakékoli prohlášení státu o tom, že tímto postupem chrání zdraví žen a dětí je pouze účelové. Těžko lze chránit zdraví druhého člověka tím, že je mu odepřena zdravotní péče. V současné době jsou ženy nuceny rodit doma bez asistence. Pravým smyslem postoje státu je chránit monopolní postavení České gynekologicko-porodnické společnosti, která represi vůči ženám, které chtějí rozhodovat samy o svém porodu, i vůči porodním asistentkám vyvolává. Čeští porodníci drží moc a kontrolu nad penězi, ženami i volbou. Bez možnosti volby se nezmění ani situace uvnitř porodnic.”

Zuzana Candigliota z Ligy lidských práv, která zastupuje v případu druhou stěžovatelku, Šárku Dubskou, doplňuje: „Ženy v České republice jsou tak fakticky státem přinuceny rodit v porodnici a jejich právo rozhodovat o svém vlastním těle je kompletně suspendováno. Porodnice zároveň mohou uplatňovat svou moc nad rodící ženou mimo hranice práva i etiky. ”

Jednání u ESLP se zúčastní přímo Alexandra Krejzová a její zástupci Richard Hořejší a Adéla Hořejší za Wilson & Partners. Šárku Dubskou pak budou reprezentovat advokáti z Ligy lidských práv Zuzana Candigliota a David Zahumenský. Právní tým doplní přední biostatistička Markéta Pavlíková a profesorka Patricia Janssen, světově uznávaná kanadská expertka na zdravotnictví a autorka stěžejních vědeckých studií v této oblasti.

Pro více informací o výše uvedeném případu kontaktujte Adélu Hořejší na 776 696 656 nebo Zuzanu Candigliota na 607 005 043. Více informací o advokátní kanceláři Wilson & Partners naleznete na www.wilsonscee.com.

 

14.04.2019 23:05

Milí petenti,

rádi byste podpořili vznik kontinuální péče porodních asistentek?

Unie porodních asistentek UNIPA mimo jiné usiluje o to, aby každá žena měla možnost péče od své porodní asistentky. Pomozte jim v tom příspěvkem v jakékoliv výši. Čím víc nás bude, tím jen lépe. Děkujeme.

https://www.darujme.cz/projekt/1201740?fbclid=IwAR3sEYdr9S-r82LEbWUHiuuMlq4ddq2czBE4n5ecyX4iiXygUlQx_XBRqlI

Za www.ijinak.cz Jolana Novotná

 

To whom will the petition be forwarded: Ministru zdravotnictví MUDr. Svatoplukovi Němečkovi, MBA

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages

Discussion was stopped because of many unsuitable contributions.

Sign this petition

Signatures | 3943 (+226 not confirmed)

 • Robin Ulman | Teplice v Čechach
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Kristýna Kazderova Kazderova | Vlasenice-Drbohlavy
 • Data of the signer not published
Do you want a change? Just start!
 • Create
 • Support
 • Share
Start a petition