Petice za ponechání možnosti stavby lávky pro pěší v Klecánkách
114 signatures

Petice za ponechání možnosti stavby lávky pro pěší v Klecánkách

Author: Pavel Lisý | Uploaded: 11.05.2020 | 114 signatures
Share it with your friends

Vážení občané,

v současnosti figuruje v územním plánu Klecan, v ÚP Roztok, a v ÚP Středočeského kraje přemostění řeky Vltavy v Klecánkách (viz ÚP Klecany). Změnou územního plánu č. 4 Klecan je navrhováno vynětí tohoto statutu. Není zřejmé, kdo tuto konkrétní změnu územního plánu inicioval a za jakým účelem. Zřejmé ovšem je, že s touto skutečností nebyly předem seznámeny okolní obce a stavební komise Klecan, nemluvě o obyčejných občanech. Je možné, že vznikla pouze ze strachu, aby Vltava v této části severního okraje Prahy nebyla přemostěna a nesuplovala tak jakkoli severní okruh Prahy. Tato koncepce je sice za stávající infrastruktury a zastavěnosti území nesmyslná, nicméně apelace za její znemožnění pochopitelná.

Navrhovatel však evidentně nedocenil všechny důsledky vyplývající z vynětí možnosti přemostění Vltavy. Desítky let zde funguje přívoz a to s různou kvalitou a také v závislosti na povodňových stavech. Přívoz ve všední den nefunguje od deváté dopolední do jedné odpolední a končí v půl sedmé, tzn., že v této době už nelze využívat vlak a autobus pro potřeby klecanských občanů. Město Klecany desítky let přívoz dotuje ze svého rozpočtu, přičemž výše dotace nebyla v minulosti transparentně zveřejňována.

Tyto faktory v podstatě velmi omezují propojení infrastruktury mezi pravým a levým břehem a téměř znemožňují dostupnost pracovních příležitostí či návštěvnost kulturních akcí. Přitom řešení by bylo na místě a to formou přemostění lávkou. Ta zde byla již mnohokráte plánována, např. v roce 2008, kdy město Klecany pouze včas nezareagovalo a k stavbě nakonec nedošlo. Ze zprávy o uplatňování ÚP Klecan s pokyny pro zpracování změny č. 4 platné k 17. 1. 2019 jasně vyplývá povinnost skloubit změnu územního plánu s požadavky na řešení dopravní infrastruktury, tj. řešit navrženou cyklistickou dopravu v souladu s koncepcí zpracovaného Generelu cyklotras a cyklostezek Středočeského kraje. Trasa „pražské kolo“, která překonáním řeky Vltavy navazuje na cyklotrasu 1. třídy se stává ve večerních hodinách nepoužitelnou, právě proto, že je závislá na fungování přívozu. Počet cyklistů každým rokem stoupá a od jara za do podzimu za pěkného počasí občané čekají až desítky minut  při nepřetržitém provozu přívozu na možnost přepravy. Pokud dojde k vynětí možnosti přemostění Vltavy v Klecánkách z ÚP Klecan, bude v budoucnu víceméně nemožné danou lávku postavit a to i přes to, že by na její stavbu byly k dispozici požadované finance.

Je nepochopitelné, že v době pandemie se zkracuje doba fungování přívozu ve všední den do půl sedmé a občané po této době musí používat autobusy, kde riziko nakažení v uzavřeném prostoru je nejméně o řád vyšší. Navíc tato změna nebyla občanům sdělena ve zprávách z obce a výrazně na ni není upozorněno ani u přívozu. Pandemie nás v budoucnosti budou pravděpodobně stále provázet a možnost dostat se lávkou na druhý břeh bez blízkého kontaktu s případně nakaženými se přímo nabízí.

Tímto tedy apelujeme na MÚ Klecany, jakožto pořizovatele změny územního plánu č. 4, aby přehodnotil požadavek na jeho změnu, a možnost přemostění formou lávky pro pěší a cyklisty zachoval.

Soulad s GDPR: svým podpisem zároveň souhlasíte se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů po dobu nezbytně nutnou.

Petici podává: Pavel Lisý  Trvalé bydliště: Do Klecánek 286, 250 67 Klecany

To whom will the petition be forwarded: MÚ Klecany

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 17

21. 01. 2021 | PGSLOT PGSLOT | BKK
+0 | -0
doporučit +
16. 01. 2021 | Milan Šebek | Praha
Jezdím na kole a lávka by byla super
+0 | -0
doporučit +
09. 10. 2020 | Irena Jandáčková | Zdiby-Přemyšleni
Lávka tu chybí již dlouho, určitě skvělý nápad.
+0 | -0
doporučit +
11. 07. 2020 | Taniya Khan | Delhi
I think this is a very informative and helpful posts and articles knowledgeable.Really great. Continue.
Gurgaon Escorts
+0 | -0
doporučit +
07. 07. 2020 | busba phimpha | bagkok
Tyto faktory v podstatě velmi omezují propojení infrastruktury mezi pravým a levým břehem a téměř znemožňují dostupnost pracovních příležitostí či návštěvnost kulturních akcí. Přitom řešení by bylo na místě a to formou přemostění lávkou

form >>> แจ็คพอต
+0 | -0
doporučit +
26. 06. 2020 | Jitka Rusová | Klecany
Držím palce, je to užitečné :-)
+0 | -0
doporučit +
16. 06. 2020 | Jan Vosecký, st. | Klecany
Lávka pro pěší a kola je důležitá pro Klecany i pro Roztoky.
+0 | -0
doporučit +
11. 06. 2020 | Olga Vosecká | Klecany
Nápad na zřízení lávky trvá už mnoho let, jeho realizace je víc než nutná a Klecanům by hodně pomohla. Držím Vám palce, aby se to tentokrát podařilo!
+0 | -0
doporučit +
10. 06. 2020 | Helena Hájková | Bořanovice
Super nápad :-)
+0 | -0
doporučit +
10. 06. 2020 | Helena Vyhlídalová | Líbeznice
Děkuji vám za tuto aktivitu. Lávku bychom rádi využívali při cyklovýletech. Prosím nepřestávejte vašim zastupitelům klást otázky, chtějte aby byli zodpovědní za následky svého rozhodnutí.
+0 | -0
doporučit +

Sign this petition

Signatures | 114 (+8 not confirmed)

Signature list in PDF
  • Pavlína Bednářová Bednářová | Roztoky
  • Milan Šebek | Praha
  • Data of the signer not published
  • Data of the signer not published
  • Petr Porteš | Úholičky
  • Blanka Faberová | Klecany
  • Petr Fabera Fabera | Klecany
  • Irena Jandáčková | Zdiby-Přemyšleni
  • Kamila Jandáčková | Zdiby, Přemysleni
  • Data of the signer not published

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku