Petice za rychlé řešení přemostění železnice v Chuchli
646 signatures remaining 354

Petice za rychlé řešení přemostění železnice v Chuchli

Author: Eva Flegelová | Uploaded: 03.02.2020 | 646 signatures
Share it with your friends

Městskou částí Velká Chuchle prochází železniční koridor na trase Praha – Beroun – Plzeň. Tento úrovňový přejezd je nebezpečný, často dochází k ohrožení bezpečnosti vozidel i chodců.  Je vydáno nepravomocné územní rozhodnutí na nadjezd. Vydání tohoto Územního rozhodnutí předcházelo zadání investora SŽDC, vypracování projektu, projednání s dotčenými orgány.

Dne 16.12.2019 podala Městská část Praha – Velká Chuchle prostřednictvím najatého advokáta odvolání proti územnímu rozhodnutí na dlouhodobě připravovaný nadjezd přes trať.

Nesouhlasíme s jednáním vedení městské části, které jedná proti zájmům jejích občanů na zlepšení plynulosti dopravy přes železnici. Žádáme, aby z našich peněz nebyli placeni advokáti napadající stavby, které jsou ve veřejném zájmů občanů městské části.

Nesouhlasíme, aby byl názor úzké skupiny osob motivovaných osobními důvody (vlastnictví nemovitostí u plánovaného nadjezdu) a vedenými zastupitelem Melicharem prezentován jako postoj městské části. Litujeme, že starostka městské části jedná v zájmu této úzké skupiny osob a nikoli v zájmu voličů a občanů městské části.

Nadjezd železnice je nejrychlejší a nejlevnější řešení (tunel pod železnicí je 2 x dražší) a  může v dohledné době stát. Odpor proti němu z jakéhokoliv důvodu bude znamenat jen zhoršení dopravní situace a nekonečné kolony.

Nechceme další roky  stát v kolonách před závorami, nechceme riziko smrtelných nehod na přejezdu a vyzýváme vedení městské části, aby přestalo blokovat výstavbu železničního nadjezdu a hájilo veřejný zájem na bezpečnosti a plynulosti dopravy, namísto zájmů jednotlivců.

Nesouhlasíme s podáním odvolání do vydaného územního rozhodnutí na nadjezd železnice, podpisem této petice vyjadřujeme podporu  reálnému řešení nadjezdu, který má šanci v dohledné době vyřešit katastrofální situaci s dopravou ve Velké Chuchli namísto snění o podjezdu.

News

20.02.2020 10:38

20.2.2020 v 9:09 - zpráva od SŽDC

Vážená paní starostko, vážení zastupitelé,

v příloze vám zasíláme na vědomí naše vyjádření k žádosti o poskytnutí informace dle zák. 106 o svobodném přístupu k informacím,

týkající se druhé etapy připravované investiční akce „Optimalizace trati Praha - Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ – konkrétně řešení
úrovňového přejezdu ve Velké Chuchli.

Ze stále častějších dotazů k výše uvedenému tématu, které v různé podobě při různých příležitostech dostáváme, je zřejmé,
že se uvedená stavební akce dostala do centra pozornosti občanů Velké Chuchle.

Protože chceme jednat maximálně transparentně, přeposíláme Vám i všem ostatním členům zastupitelstva MČ Praha – Velká Chuchle
text našeho vyjádření k dispozici a žádáme Vás o jeho uveřejnění na oficiálních stránkách MČ pro všechny vaše obyvatele.

Současně vám navrhujeme, abychom společně v nejbližším možném termínu zorganizovali za Vaší účasti veřejné setkání s občany Velké Chuchle,
kde by bylo možné, seznámit je s aktuální situací z hlediska připravované stavby a zodpovědět všechny případné dotazy.

Jako vhodný termín konání navrhujeme polovinu března letošního roku. Přivítáme vaše konkrétní návrhy na termín a místo konání.

Děkujeme za váš vstřícný přístup.

S úctou

Mgr. Ing. Pavel Vondrys

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ

ved. odd. pro techniku ŽDC

Úsek TN Plzeň
Sušická 23, 326 00 Plzeň

T 972 524 387

M 725 444 

E Vondrys@szdc.cz

www.szdc.cz

 

20.02.2020 15:12

Dokumenty  zveřejněné SŽDC k projednání Nadjezdu/Podjezdu včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy je možné najít na https://www.facebook.com/groups/chuchle/ 

 

26.02.2020 16:56

2. zasedání (mimořádné) Zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle se uskuteční 4. března 2020 v obecním areálu Kazínská 8, Praha - Velká Chuchle. 

Na programu bude problematika mimoúrovňového křížení železničního přejezdu ve Velké Chuchli (informace o aktuálním stavu a probíhajících jednáních, projednání petice, dotazy na bývalé vedení MČ)

Prosíme o Vaši účast.

 

05.06.2020 21:30

Dne 8.6.2020 ve 20:00 hodin se koná 2. mimořádné Zastupitelstvo MČ Praha - Velká Chuchle. 

Na programu bude pokračování projednávání bodu "Problematika mimoúrovňového křížení železniního přejezdu ve Velké Chuchli (projednání petice)".

Zároveň tento víkend ve dnech 6. - 7. června (7:30 - 19:30 h) a 18. - 19. července (6:30 - 18:30 h) bude kompletně uzavřen železniční přejezd ve Velké Chuchli. Bude tak příležitost si na vlastní kůži vyzkoušet, co může nastat, nebude-li problematika NADJEZDu a PODJEZDu projednána bez emocí a nebude-li vybráno řešení, které je pro investora SŽ - Správu železnic akceptovatelné. 

Rádi bychom všechny pozvali na jednání Zastupitelstva.

Petiční výbor.

 

06.06.2020 14:06

Upozornění - konání Mimořádného Zastupitelstva s ohledem na bezpečnostní opatření COVID 19 bude s omezeními, která jsou uvedena v pozvánce níže.

Je třeba dorazit před 18:00 a usadit se v nezvytných rozestupech. Je třeba mít roušku.

https://www.chuchle.cz/2mimoradnezasedanizastupitelstva.html

 

 

To whom will the petition be forwarded: Zastupitelům městské části Praha Velká Chuchle

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages

Discussion was stopped because of many unsuitable contributions.

Sign this petition

Signatures | 646 (+33 not confirmed)

 • Data of the signer not published
 • Jan Molnár Molnár | Praha 5, Velká Chuchle
 • Data of the signer not published
 • Milan Chalupa Chalupa | Praha
 • Martina Teislerova | Praha 3
 • Data of the signer not published
 • Kristyna Kroftova | Praha 5
 • Tomáš Volfschütz | Praha 5
 • Marketa Votavova Votavova | Praha 5
 • Data of the signer not published
Do you want a change? Just start!
 • Create
 • Support
 • Share
Start a petition