Petice za úpravu projektu náměstí Míru ve Zlíně
81 signatures remaining 319

Petice za úpravu projektu náměstí Míru ve Zlíně

Author: Světlana Holešovská | Uploaded: 06.09.2022 | 81 signatures
Share it with your friends

Petice za úpravu projektu rekonstrukce náměstí Míru ve Zlíně

(petice podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním)

 

            Na základě informací získaných na veřejném projednání my, níže podepsaní občané, žádáme

o úpravu projektu rekonstrukce náměstí Míru ve Zlíně v těchto  bodech:

 

1) Zachování čtyř vzrostlých lip v centru náměstí Míru ve Zlíně. Nový projekt rekonstrukce náměstí nerespektuje trvale se zvyšující průměrné teploty v intravilánu města. Mikrolima otevřeného vydlážděného prostoru náměstí znepříjemní a některým občanům znemožní účast na veřejných akcích konaných na náměstí. Již nyní je stín tvořený lípami pro mnohé jediným místem, kde v letních dnech mohou na náměstí být. Finanční náklady na udržení jakýchkoliv nově vysazených dřevin budou několikanásobně vyšší, než náklady na údržbu stávajících vzrostlých lip.

 

2) Z poskytnutých informací k projektu vyplývá, že není vyřešena otázka nakládání s odpady pro místní obyvatele a podnikatelský sektor.

 

3) Stejně tak není vyřešena obslužnost veřejných akcí vyžadujících těžkou techniku - přemísťování například modulových staveb při filmovém festivalu.

 

4) Nové pódium neodpovídá potřebám akcí s většími prostorovými nároky nebo větším počtem vystupujících (Městské divadlo, folklórní festivaly a jiné).

 

5) Vytvoření několika menších vodních prvků zpříjemňujících pobyt na náměstí
v teplém období roku (v současnosti duben až září).

 

News

20.09.2022 15:40

Dle portálu Stromy pod kontrolou a dle odborníků z Městské zeleně se jedná o zdravé, dlouhodobě perspektivní vzrostlé lípy. 

 

19.01.2023 12:55

Spor o 4 lípy - ZPRÁVY Z REGIONŮ - CNN Prima NEWS (iprima.cz)

 

19.01.2023 12:55

Zlíňané sepsali petici proti pokácení lip na náměstí - Zlínský deník (denik.cz)

 

 

19.01.2023 13:02

Zlíňané sepsali petici proti pokácení lip na náměstí - Zlínský deník (denik.cz)

 

19.01.2023 13:03

Spor o 4 lípy - ZPRÁVY Z REGIONŮ - CNN Prima NEWS (iprima.cz)

 

19.01.2023 13:17

Vyjádření k odpovědi primátora k petici za úpravu projektu rekonstrukce náměstí Míru ve Zlíně

 

 

Dne 28.11. 2022 – dva dny před vypršením zákonné lhůty pro vyjádření - nám byla zaslána odpověď k jednotlivým bodům naší petice.

 

Shrnu-li odpověď primátora do jedné věty, pak projekt rekonstrukce náměstí Míru nemá chybu a je nejlepší.

 

Budu konkrétnější a reaguji na odpovědi k jednotlivým bodům petice:

 

1) lípy na náměstí

 

odpověď primátora:

...k odstranění lip a kašny došlo z důvodu kolize s navrženým kapacitním parkovacím domem…

...v celém řešeném území dojde k zásadní redukci parkovacích míst…

...doplňujeme argumentaci bilancí současného (47 ) a navrhovaného (79) počtu stromů v řešeném území…

….z hlediska celkového mikroklima...by tak mělo dojít ke zřetelnému zkvalitnění….

 

naše reakce:

vysazených stromů bude skoro dvakrát tolik, než kolik jich pokácí. Až na to, že nové „stromy“ na Rašínce, Bartošově ulici a na náměstí budou v zapuštěných květináčích 80cm hlubokých, takže nikdy jejich koruny nedosáhnou objemu současných stromů a stromy na budoucím náměstí J. Palacha jistě významně pomohou mikroklimatu na náměstí… :).

 

 

2) nakládání s odpady

 

odpověď primátora:

Koncepce odpadového hospodářství stávajících provozoven v řešeném území bude zachována…

 

naše reakce:

ano, je zachován současný stav a rekonstrukce nepřinese žádné zlepšení nebo inovaci.

 

 

 

3) obslužnost veřejných akcí

odpověď primátora:

...profil ulice Rašínova umožní dostupnost i nadrozměrné techniky….

...nadále se počítá s využitím ...plochy pro umístění kontejnerů….

 

naše reakce:

nedokážu posoudit, jak toto tvrzení bude vypadat v praxi. Ale dobrá, když to tvrdí primátor, tak to bude pravda :)

 

 

4) velikost pódia

 

odpověď primátora:

Navrženo je pódium o rozměrech 12,3 x 8m… pro srovnání má dnešní pódium rozměr 9x8m…

 

naše reakce:

na straně 20 studie zveřejněné aktuálně na stránkách zlin.eu je rozměr pódia uváděn 9x4,5m….tož já ti nevím, Bohušu….

 

Myslíme si, že navržený rozměr 9x4,5m je menší než 9x8m, ale primátor má k dispozici asi jinou studii…

 

 

5) vytvoření několika menších vodních prvků

 

odpověď primátora:

celkově dojde k rozšíření počtu a velikosti vodních prvků….

...bude zachována stávající kašna v parčíku...pítko bude nahrazeno velkorysou kašnou...a nový drobný vodní prvek...bude...pod kostelem

 

naše reakce:

na náměstí dle projektu nepřibude žádný vodní prvek, změní se pítko na velkorysou kašnu, která ale bude zcela otevřena slunečnímu záření a nepřinese žádné příjemné prostředí pro odpočinek v horkých letních dnech.

 

 

Myslíme si, že v bodech 1, 4 a 5 primátor ignoruje požadavky petice a nemá zájem o diskusi s občany. Nadále budeme usilovat o změnu projektu.

 

30.03.2023 14:39

Dne 14.3. jsme předali petici s průvodním dopisem a žádostí k projednání na zastupitelstvu MMZ, tajemníku MMZ Tomáši Langovi.

Uvidíme zda a jaký efekt bude mít fakt, že petici k dnešnímu dni podepsalo na 800 lidí, kteří s kácením lip na Náměstí Míru ve Zlíně nesouhlasí.

 

30.03.2023 14:40

Dne 14.3. jsme předali petici s průvodním dopisem a žádostí k projednání na zastupitelstvu MMZ, tajemníku MMZ Tomáši Langovi.

Uvidíme zda a jaký efekt bude mít fakt, že petici k dnešnímu dni podepsalo na 800 lidí, kteří s kácením lip na Náměstí Míru ve Zlíně nesouhlasí.

 

To whom will the petition be forwarded: Statutární město Zlín Ing et Ing. Jiří Korec primátor náměstí Míru 12 760 01 Zlín

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 16

Zatím žádné komentáře.

Sign this petition

Signatures | 81 (+8 not confirmed)

Signature list in PDF
 • Radmila Kovářová | Zlín
 • Tomáš Kovář | Zlín
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jitka Římanová | Zlín
 • Data of the signer not published
 • Miroslav Němeček | Zlin
Do you want a change? Just start!
 • Create
 • Support
 • Share
Start a petition