PETICE za úpravu záměru pískovny Dráchov
10 signatures

PETICE za úpravu záměru pískovny Dráchov

Author: Petr Mikeš | Uploaded: 04.01.2019 | 10 signatures
Share it with your friends

My níže podepsaní protestujeme proti návrhu záměru pískovny Dráchov ve formě, jak byl předložen k řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV2065

Záměr zřízení pískovny v oblasti U Sloupu (ohraničené silnicemi Soběslav-Veselí na Lužnicí, silnicí k Dráchovu a řekou Lužnicí) předpokládá umístění technologického zázemí pískovny v severní části celého území v přímém sousedství s bytovou a rekreační zástavbou v lokalitě u Sloupu s negativními dopady do blízké obce Dráchov. Zároveň předpokládá zbudování výjezdu z prostoru pískovny na cestu II/159 vedoucí od křižovatky u Sloupu k obci Dráchov s frekvencí provozu okolo 100 kamiónů denně.

Důrazně protestujeme proti navržené variantě. Požadujeme přemístění úpravny štěrkopísku k jižnímu okraji stávajícího lesa, kde by došlo k výraznému omezení negativních dopadů těžby na obec Dráchov pouze na dobu těžby v severní části ložiska.

Zároveň požadujeme zřízení přímého výjezdu z prostoru pískovny na silnici I/3 (budoucí II/603) v oblasti křižovatky I/3 s I/23 nebo kdekoliv jižněji, např. při severním okraji Veselí nad Lužnicí v průmyslové oblasti. Vzhledem k převážnému směru doprav z prostor pískovny k dálnici D3 by šlo z hlediska dopravy o nepochybně bezpečnější řešení, neboť dochází k menšímu počtu křížení se stávajícími směry dopravy v lokalitě.

Apelujeme na zástupce obce, aby nepřipustili takovou změnu územního plánu, která by umožnila změnu užití lesních pozemků (minimálně v rozsahu parcel 431/1 a 418/6 v k.ú. Řípec) v severní části lokality. Požadujeme zachování co největšího pásu lesa podél silnice k Dráchovu, který zajistí ochranu blízkých obydlí a oblíbené restaurace s venkovním posezením proti přeletu prašnosti z prostor pískovny. Zároveň požadujeme zachování stromořadí okolo cesty k Dráchovu jako významného krajinotvorného prvku.

 

autoři petice / petiční výbor: Ivana Bártová, Ing. Hana Konečná, Mgr. Ing. Petr Mikeš, Mgr. Pavel Vlček

 

Petici je možno podpořit podpisem na petiční arch v restauraci Country Saloon u Sloupu nebo v Dráchovské hospodě. Případně je možno podpořit petici alespoň elektronicky zde.

Písemnou formu petice již podpořilo cca 100 obyvatel bezprostředního okolí.

To whom will the petition be forwarded: zodpovědné orgány státní správy a samosprávy

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 2

20. 01. 2019 | Petr Mikeš | Soběslav
K dnešnímu dni 20.1.2019 bylo sebráno celkem 447 podpisů na listinné formě petice.
Všem děkujeme za podporu!
+0 | -0
doporučit +
14. 01. 2019 | Vladimír Větrovský | Praha
Souhlasím s uplatněním petice proti současnému návrhu řešení pískovny v katastru Řípec. Investiční záměr by neměl poškozovat zájmy dosavadních uživatelů nemovitostí v bezprostředním sousedství.
+1 | -0
doporučit +

Sign this petition

Signatures | 10 (+2 not confirmed)

  • Data of the signer not published
  • Denisa Dukátová | Veselí nad Lužnicí
  • Data of the signer not published
  • Vladimír Větrovský | Praha
  • Naďa Aymen | Soběslav
  • Karel Doležal senior | Veselí nad Lužnicí
  • Data of the signer not published
  • Marie Doležalová | Veselí nad Lužnicí
  • Lenka Moravcova | Třeboň
  • Data of the signer not published

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku