Petice za zachování Dvořákovy stezky
982 signatures remaining 1018

Petice za zachování Dvořákovy stezky

Author: Dvořákova stezka z. s. | Uploaded: 04.09.2020 | 982 signatures
Share it with your friends

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme, aby Správa železnic, státní organizace, přehodnotila rozsáhlou rekonstrukci železniční trati mezi Kralupy nad Vltavou a Nelahozevsí (akce se nazývá Rekonstrukce nelahozeveských tunelů) tak, aby nebyla narušena Dvořákova stezka ve své krajinné ani obytné části.
 

Důrazně nesouhlasíme s rozsáhlým kácením stromů a bouráním budov v ulici Dvořákova stezka.

 

Žádáme, aby Správa železnic, s. o., zohlednila environmentální hledisko, zcela opustila plán na vykácení 3 000 stromů a bourání staveb a zachovala současnou Dvořákovu stezku. Zároveň žádáme zachování panoramatu Nelahozevsi.

Není ve veřejném zájmu řešit plánovanou rekonstrukci trati tak zásadním zásahem do životního prostředí.

Nesouhlasíme s tím, aby se železniční trať posouvala blíže k řece kvůli teoretickým pár vteřinám úspory jízdní doby.

Stezka by byla ve své části prakticky zlikvidována a posunula by se těsně k Vltavě, od níž by ji dělilo jen zábradlí.

Stejně tak nevidíme důvod pro zvyšování trati nad současný terén, což by vizuálně poškodilo pohled na zámek Nelahozeves a na kostel.

Tento projekt, který bude stát několik miliard Kč, nezvratným a devastujícím způsobem zasáhne přírodu, ekosystém, krajinný ráz Dvořákovy stezky a jejího blízkého okolí, naruší stabilitu obytného a historicky významného území v obci Nelahozeves.

Nejsme proti modernizaci železnice a dopravy v ČR, chceme ale především docílit toho, aby projekt byl realizován racionálním způsobem respektujícím širší vztahy v území. Žádáme, aby trať byla nadále vedena v původní, v území stabilizované poloze. Jsme přesvědčeni, že toto řešení je dostačující a značně levnější než řešení navrhované.

Více informací naleznete na webové stránce spolku Dvořákova stezka – www.dvorakovastezka.cz.

Děkujeme.

Petice ke stažení: https://www.dvorakovastezka.cz/petice.pdf

To whom will the petition be forwarded: Ministerstvo dopravy ČR a Středočeský kraj

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages

Discussion was stopped because of many unsuitable contributions.

Sign this petition

Signatures | 982 (+56 not confirmed)

 • Data of the signer not published
 • Helena Koňariková | Šlapanice
 • Martin Grúber | Šlapanice
 • Karolína Belyušová | Libčice nad Vltavou
 • Katarina Rotek | Saalfeld
 • Petr Žemla | KRALUPY NAD VLTAVOU
 • Data of the signer not published
 • Kamil Sixta | Tábor
 • Data of the signer not published
 • Eliška Štursová | Zálezlice
Do you want a change? Just start!
 • Create
 • Support
 • Share
Start a petition