Petice za zachování noční oblohy nad hřištěm
49 signatures remaining 1

Petice za zachování noční oblohy nad hřištěm

Author: Vojtěch Jandač | Uploaded: 20.02.2020 | 49 signatures
Share it with your friends

Obec Chotěšov zvažuje vybudování veřejného osvětlení z ulice Na Ovčíně až ke hřbitovu. Jako občan cítím povinnost veřejně vyjádřit svůj nesouhlas.

 

1) Z veřejných peněz by se platila výstavba osvětlení a následné náklady na energie pouze pro divoukou zvěř. 

2) Výstavbou by se zničilo jedinečné území v rámci obce Chotěšov a narušil krajinný ráz.

3) Světelný smog by zničil zdejší noční oblohu. Jedná se o místo, které nabízí zejména během letních měsíců nádherné výhledy do okolí a možnosti pozorování noční oblohy ve velmi příjemném prostředí.

 

Vyzývám všechny občany obce Chotěšov, kterým není osud a podoba vesnice lhostejná, aby přidali svůj podpis a zabránili, tak likvidaci unikátního území.

 

Cíl petice: Zabránit výstavbě veřejného osvětlení z ulice Na Ovčíně ke hřbitovu.

 

Vojtěch Jandač

AK Chotěšov z.s.

 

 

News

23.02.2020 11:06

Zdravím všechny, vzhledem k velkému zájmu o podpis občanů, kteří nemejí možnost podepsat petici elektronicky, v průběhu týdne zorganizujeme v Chotěšově sběr podpisů v písemné podobě. 

Děkujeme všem za podporu

šiřte informace o petici dál

zvítězíme

Náš Chotěšov :-)

 

To whom will the petition be forwarded: obec Chotěšov

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 11

03. 03. 2020 | busba phimpha phimpha | bagkok
If you are lonely, we are friends. >>> สล็อตxo
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2020 | Vojtěch Jandač | Chotěšov
Vážený pane Starosto,

předně děkuji za Vaši reakci na petici. Rovněž děkuji za upřesnění ke stavebním pracím v rámci veřejného osvětlení v naší Obci.

Jak se píše v úvodu petice "...obec Chotěšov ZVAŽUJE výstavbu veřejného osvětlení...". V rámci etapizace se jedná o etapu č. 4, jak jste ozřejmil v komentáři. Chápu Váš argument co se týká výhodnosti v rámci stavebního řízení a nerosporuji ho. Je správné, že se o věcech co se týče budoucnosti vesnice veřejně debatuje a diskutuje.

Je pravdou, že jsem nebyl přítomný na zasedání, ale ujišťuji Vás, že na dalším budu přítomný. Rozporuji již samotný záměr. Byl bych nesmírně šťasten kdyby byla z plánované projektové dokumentace vyškrtnuta 4. etapa a to z důvodu návaznosti na kroky budoucí. Můj hlas jako jedince by ale na zastupitelstvu zapadnul, proto hledám touto formou podporu u našich spoluobčanů. Petice je pouze nástrojem vyjádření podpory určitého názoru na věc.
V momentě kdy pro svůj názor získám dostatečnou podporu, kterou budu moci empiricky změřit a být konkrétní, petici Vám předám a budeme moci o věci dále diskutovat.

ještě jednou děkuji za reakci, vážím si toho.

Vojtěch Jandač, iniciátor petice+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2020 | Jan Heřmanský | Chotěšov
Vážený iniciátore petice,

k Vašemu popisu předmětu petice bych rád uvedl doplňující informace, o které jste mohl sám před vydáním této petice požádat obec, aby nedocházelo ke zbytečnému podávání neúplných nebo zcela chybných informací občanům Chotěšova.

Informace o osvětlení komunikace ul. Na Ovčíně, a to od křižovatky s ul. Lovosická (od OÚ Chotěšov) až ke hřbitovu, byla vyřčena na 9. veřejném zasedání konaném dne 20.2.2020, kterého jste se nezúčastnil. O tomto konkrétním návrhu se mluvilo v souvislosti s přípravou projektové dokumentace veškerých inženýrských sítí, VO, rozhlasu a komunikace k připravovaným stavebním pozemkům označovaným jako RD II. Dále se o tom mluvilo také v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí nadzemního vedení NN v ul. Na Ovčíně společností ČEZ Distribuce, která bude zahájena v květnu tohoto roku.

Důležitou informací, kterou v textu petice vůbec neuvádíte, je plánovaný postup výstavby veřejného osvětlení. Ta bude rozdělena do 4 etap:

1) VO kolem kostela – stávající sloupy VO budou v rámci rekonstrukce nadzemního vedení NN zrušeny a tím dojde i k odstranění lamp, které osvětlují kostel – jen pro upřesnění, tyto sloupy nejsou majetkem obce, ale ČEZ Distribuce. V rámci této části bude osvětlena také cesta pod kostelem směrem k pergole, která je využívána chodci – společně s VO zde bude vybudován i chodník. Tuto etapu zahájíme společně s etapou 3.

2) VO v nové lokalitě RD II – bude zahájeno na jaře roku 2021

3) nové VO v ul. Na Ovčíně – od křižovatky s ul. Lovosická u OÚ až ke stavebním parcelám – stávající sloupy budou odstraněny v rámci rekonstrukce (viz. etapa 1) – bude zahájeno až po dokončení rekonstrukce nadzemního vedení – předpoklad podzim 2020, případně jaro 2021 společně s etapou 1 a 2

4) pokračování od stavebních parcel až ke hřbitovu – tato trasa jde podél fotbalového hřiště, dále podél ploch určených dle ÚP k rozšíření sportoviště až ke hřbitovu.

Zde je důležitá informace, kterou v textu petice neuvádíte, a to že etapa 4 bude realizována až v době, kdy dojde k rozšíření sportoviště v této lokalitě. To ovšem bude záležet na získaných dotací a zájmu obyvatel obce Chotěšova o sportoviště typu multifunkční hřiště či tenisový kurt. Pokud si však dobře pamatuji, tak sám jste chtěl v této lokalitě vybudovat atletický stadion v ceně kolem 100 mil. Kč. To mi ale nejde dohromady s Vámi sepsaným textem petice, konkrétně bodem 2, kde uvádíte, že výstavbou by se zničilo jedinečné území v rámci obce Chotěšov a narušil krajinný ráz. Asi atletický stadion by sem zapadl lépe než 3 lampy veřejného osvětlení.

Proč jsme tedy o osvětlení ke hřbitovu mluvili už nyní? Jde o náklady na projektovou dokumentaci, a hlavně poplatek stavebnímu úřadu za vydání územního rozhodnutí. Jak asi víte, pokud zadáme vyprojektování VO všech 4 etap najednou, získáme tím úspory za samotnou projektovou dokumentaci a zároveň zaplatíme pouze jeden jediný poplatek stavebnímu úřadu, který je v tomto případě 20.000, - Kč. Přijde nám tedy ekonomičtější, připlatit pár tisícikorun za projektovou dokumentaci a ušetřit tím do budoucna nákladům za vypracování sólo projektové dokumentace na tuto etapu, a hlavně ušetříme poplatek stavebnímu úřadu. Jen pro info, v roce 2016 byl poplatek 10.000, - Kč, nyní je 20.000, - Kč. Kolik bude za pár let, to je otázka, ale nižší určitě nebude.

Dále bych rád uvedl, že pokud bude vybudováno osvětlení v lokalitě ke hřbitovu, tak určitě nebude ve stejném režimu, jako osvětlení ulic v obci. To znamená, že bude svítit omezeně, nikoliv celou noc.

Jan Heřmanský, starosta obce
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2020 | Petr Dedecek | Chotěšov
Proč nemáme chodník v Nádražní ulici?
+0 | -0
doporučit +
23. 02. 2020 | Pavlína Křížková | Lovosice
Místo osvětlení by bylo lepší opravit silnici ke hřbitovu, lépe by se využily peníze a udělá by se užitečnější věc..
+0 | -0
doporučit +
23. 02. 2020 | LED Master | Brno
+0 | -0
doporučit +
23. 02. 2020 | Josef Kabát | Chotěšov
správná věc at udělají něco co ná smysl oprava silnice na hřbitov
+0 | -0
doporučit +
22. 02. 2020 | Venuše Martinková | Liberec
Zbytečné osvětlení a energie tam, kde to není potřeba.
+0 | -0
doporučit +
22. 02. 2020 | Blanka Kašková | Chotěšov
Uměle vytvořené světlo rozptýlené tam kde to nikdo nepotřebuje.
+0 | -0
doporučit +
22. 02. 2020 | Veronika Jandacova | Chotesov
+0 | -0
doporučit +

Sign this petition

Signatures | 49 (+4 not confirmed)

Signature list in PDF
  • Rudolf Reich | Praha
  • Miroslav Pragl Pragl | Chotěšov
  • Data of the signer not published
  • Jiřina Voců | Chotěšov
  • Kateřina Poláčková | Velké Žernoseky
  • Nicole Göblová | Chotěšov
  • Petr Dedecek | Chotěšov
  • Barbora Obleserová | Chotěšov
  • Marie Klugová | Chotěšov
  • Data of the signer not published

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku