Za zastavení výstavby Kauflandu Křeslice
38 signatures remaining 462

Za zastavení výstavby Kauflandu Křeslice

Author: Jan Halamka | Uploaded: 12.06.2021 | 38 signatures
Share it with your friends

Vážení,

my, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme zastavení stavby Kauflandu Křeslice a vyzýváme dotčené úřady, aby zajistily nekompromisní a úplné dodržení všech příslušných zákonů, imisních a hlukových limitů stanovených pro ochranu zdraví lidí a dodržení stanovisek dotčených orgánů státní správy.

 

Stavba Kauflandu není v zájmu obyvatel MČ Praha Křeslice ani ve veřejném zájmu, neboť jde o stavbu:

 

Povolenou na základě nezákonných rozhodnutí úřadů (viz. obcházení oprávněných účastníků řízení, nezákonné povolení kácení atd.);
Povolenou i přes překročení imisních a hlukových limitů v dotčeném okolí stavby (viz. hluková studie MČ Křeslice);
Devastující kvalitu bydlení a majetek bezprostředních sousedů/obyvatelů Křeslic;
Způsobující zhoršení parametrů životního prostředí dále za zákonné limity;
Na úkor zemědělského půdního fondu, a to půdy v nejvyšší třídě ochrany dle zákona o ochraně ZPF;
Dále zvyšující podíl zpevněných ploch na úkor orné půdy a tím zvyšující riziko povodní, povolenou ve zřetelném rozporu s požadavkem IPR na zbudování suchého poldru jako protipovodňového opatření na Botiči;
Ohrožující rezidenční podstatu MČ Praha Křeslice s negativním dopadem do životního prostředí, kvality bydlení a hodnoty nemovitostí obyvatel MČ Křeslice;
Občanům objektivně nepotřebnou: stejné služby nabízí obchodní domy v rámci sousední obchodní zóny Čestlice.

 

 

To whom will the petition be forwarded: Magistrát hl. m. Prahy Jungmannova 35/29 PSČ 110 00 Praha 1

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages

Discussion was stopped because of many unsuitable contributions.

Sign this petition

Signatures | 38 (+1 not confirmed)

 • Tomáš Palíšek | KROMĚŘÍŽ
 • Danuše Mládková | Praha 10
 • Data of the signer not published
 • Lukáš Kopal | Praha
 • Data of the signer not published
 • Libor Volek | Praha Kreslice
 • Jan Kubánek | Praha - Křeslice
 • Jan Chudomel | Praha
 • Ing. MgA. Jiří Konečný | Praha 10
 • Data of the signer not published
Do you want a change? Just start!
 • Create
 • Support
 • Share
Start a petition

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku