Dotace pro obce na čističky odpadních vod
2 Signatures

Dotace pro obce na čističky odpadních vod

L'auteur: Ondřej Ulík | Téléchargé: 23.03.2020 | 2 Signatures
Sdílejte s přáteli

Příjem žádostí: 2.3.2020 - 30.6.2021 Alokace: 200 000 000  Kč Oblíbené dotace se vrací. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvu na zlepšení čištění splaškových vod pomocí domovních čistíren pro oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV. Na co můžete dotaci získat Dotaci získáte na vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (EO) v lokalitách, kde napojení na společnou kanalizaci a čistírnu není technicky možné, nebo by bylo finančně náročné. Příspěvek se vztahuje pouze na čistírny u budov využívaných k trvalému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a u budov ve vlastnictví obce. Soustava musí zároveň odkanalizovat minimálně 30 procent z celkového počtu obyvatel v dané části obce či města.

Komu bude petice předána: Starosta obce Čížová pan Ing. Tomáš Korejs

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Messages

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Signer cette pétition

Signatures | 2

  • Jana Pospíšilová | Lom-Loučná
  • Ondřej Ulík | Písek
Tu veux un changement? Commence ici!
  • Crée
  • Soutiens
  • Partage
Créer une pétition