Dotace pro obce na čističky odpadních vod
2 signatures

Dotace pro obce na čističky odpadních vod

Author: Ondřej Ulík | Uploaded: 23.03.2020 | 2 signatures
Share it with your friends

Příjem žádostí: 2.3.2020 - 30.6.2021 Alokace: 200 000 000  Kč Oblíbené dotace se vrací. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvu na zlepšení čištění splaškových vod pomocí domovních čistíren pro oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV. Na co můžete dotaci získat Dotaci získáte na vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (EO) v lokalitách, kde napojení na společnou kanalizaci a čistírnu není technicky možné, nebo by bylo finančně náročné. Příspěvek se vztahuje pouze na čistírny u budov využívaných k trvalému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a u budov ve vlastnictví obce. Soustava musí zároveň odkanalizovat minimálně 30 procent z celkového počtu obyvatel v dané části obce či města.

To whom will the petition be forwarded: Starosta obce Čížová pan Ing. Tomáš Korejs

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages

Discussion was stopped because of many unsuitable contributions.

Sign this petition

Signatures | 2

  • Jana Pospíšilová | Lom-Loučná
  • Ondřej Ulík | Písek
Do you want a change? Just start!
  • Create
  • Support
  • Share
Start a petition