Nesouhlas se stavbou krematoria v Kostelci nad Labem
29 podpisů

Nesouhlas se stavbou krematoria v Kostelci nad Labem

L'auteur: Adam Guttenberg | Téléchargé: 17.11.2021 | 29 podpisů
Sdílejte s přáteli

My, občané města Kostelec nad Labem a obyvatelé blízkého okolí, nesouhlasíme se stavbou krematoria v Kostelci nad Labem a žádáme, aby všechny dotčené orgány vzaly tento nesouhlas a uvedené argumenty na vědomí.

 

Máme důvodné obavy z přímých dopadů realizace této stavby na celkové zdraví obyvatel města a přilehlého okolí, včetně dopadů na psychický komfort, a to zejména z níže popsaných důvodů:

 

1. Bezprecedentní blízkost záměru od obytné zástavby. Žádná podobná stavba vystavěná po roce 1989 není umístěna tak blízko obytné zástavby a staveb občanské vybavenosti, jako je např. mateřská škola a dětské hřiště.
2. V rámci emisní situace dojde k významnému zvýšení emisí rtuti a radioaktivních látek. Negativní dopady krematorií na veřejné zdraví jsou již ve světě zdokumentovány a vede se polemika o tom, jak k umisťování těchto staveb postupovat, a to včetně doporučených vzdáleností od obytné zástavby.
3. Máme obavy ze zhoršení dopravní situace ve městě, zadavatel v dokumentaci argumentuje nejasně a nepřesvědčivě.
4. Odmítáme další narušení podoby města postavením vysokého komínu. Sám oznamovatel připouští, že by z hlediska emisí doporučoval výšku komína 22-24m, což významně vizuálně poškodí oblast, jež by měla být vstupní branou do města Kostelec nad Labem.
5. Stavba nezapadá do celkové koncepce města, je v rozporu se schváleným územním plánem, kde v místě plánované stavby je dle ÚP plocha „NERUŠÍCÍ VÝROBY A SLUŽEB“, tedy plocha určená k zařízení výroby a služeb podstatně neobtěžující své okolí. Jsme přesvědčeni, že provoz krematoria bude rušivý, a to ze všech důvodů výše popsaných.

 

Jsme přesvědčeni, že výše uvedené argumenty nebyly doplněnou dokumentací řádně vyvráceny a máme za to, že data předložená v záměru nebudou odpovídat reálným dopadům stavby.

Komu bude petice předána: Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Odbor životního prostředí a zemědělství

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Messages | 64

Zatím žádné komentáře.

Signer cette pétition

Signatures | 29

Podpisový arch v PDF
 • Aneta Vašková | Bystřice nad Pernštejnem
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Veronika Mařáková | Praha 10
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Lenka Benešová | Kostelec nad Labem
 • Jan Beneš | Kostelec nad Labem
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Markéta Borovičová-Pospíšilová | Kostelec nad labem
 • Marek Krušina | Dobroměřice
Tu veux un changement? Commence ici!
 • Crée
 • Soutiens
 • Partage
Créer une pétition