Petice proti vykácení stromů na hřbitově v Mladých Bukách
47 podpisů

Petice proti vykácení stromů na hřbitově v Mladých Bukách

L'auteur: Edvard Múdry | Téléchargé: 21.02.2017 | 47 podpisů
Sdílejte s přáteli

My, níže podepsaní občané, voliči a přátelé Mladých Buků důrazně protestujeme proti záměru vykácení téměř všech stromů v areálu místního hřbitova a přilehlém okolí, a to ještě v tomto období vegetačního klidu.

 

Žádáme proto členy Zastupitelstva městyse Mladé Buky, aby upustili od unáhleného schvalování projektu Revitalizace hřbitova a souvisejícím plánem likvidace stromů.

 

- Projekt počítá s vykácením téměř všech 108 ks, převážně listnatých stromů stáří okolo 100 let, z toho minimálně 35 stromů je zcela zdravých a vitálních,

 

- Nebyla předložena alternativní varianta postupné revitalizace zeleně při současném zachování zdravých stromů,

 

- Městys nemá zajištěny finanční zdroje pro zamýšlenou Revitalizaci, zcela reálně proto hrozí, že celý projekt skončí pouze nevratným vykácením stromů a zničením historického místa na další desetiletí,

 

- Stávající podoba projektu upřednostňuje individuální zájmy jednotlivců před respektováním místa, historie a přírody.

 

Vítáme dlouhodobý záměr opravit hřbitov a revitalizovat zeleň, odmítáme ale navržený způsob realizace projektu.

 

Za iniciativu:

Edvard Múdry

Mladé Buky

Aktuality

23.02.2017 16:49

Děkujeme všem, kteří doposud petici podpořili. Nebráníme prořezání stávajících stromů, nebo selektivnímu odstranění nebezpečnách kusů. Odmítáme ale záměr urychleně odstranít "vše zelené" bez toho, aniž by byla předložena varianta postupné revitalizace.

 

23.02.2017 18:47

Pro paní starostku:

Vám a Zastupitelstvu mají vyjádření lidí, kterým na místě záleží, pomoct ve vašem moudrém rozhodnutí o budoucnosti tohoto místa. Je mi upřímně líto, jestli petici vnímáte jinak, nebo jestli jsou jiné názory přehlíženy.

Účelem této petice je upozornit na možnost postupné revitalizace místa, při současném zachování vzrostlých vitálních stromů. Tato varianta bohužel nebyla předložena.

Protože jsem se jednání nezúčastnil, nevím jestli byla dostatečně akcentována informace, že podmínkou navrhovaného revitalizace je záměr urychlené likvidace téměř všech stromů, včetně zdravých.

Zkrácená prezentace záměru byla na FB stránkách městyse zveřejněna až dnes, na oficiálním webu Mladých Buků není k dispozici ani po více než měsíci. Proč byla na projednávání celkově nízká účast mi nepřísluší posuzovat.

Jak jsem Vám osobně sdělil, vážím si Vaší práce, kterou pro Mladé Buky odvádíte, mám ale tušení, že s Vaším podpisem pod tuto petici počítat nemůžeme

 

26.02.2017 09:34

27. 2. 2017 od 17:00 bude na Zastupitelstvu městyse Mladé Buky projednáván projekt Rekonstrukce hřbitova. V případě hlasování, jak bude položena otázka:

1. Souhlas s realizací projektu Revitalizace zeleně tak, jak byl navržen?

2. Souhlas s vykácením všech stromů navržených k odstranění, a to ještě v tomto období vegetačního klidu, jako součást navrženého projektu Revitalizace zeleně?

3. Souhlas s odložením záměru realizace projektu do doby, než bude vypracován alternativní plán postupné Revitalizace zeleně?

Třetí varianta nijak nebrání v další péči o hřbitov, včetně odstranění nebezpečných větví nebo dokonce nebezpečných stromů.

Podle vyjádření vedení Mladých Buků se zatím nepodařilo vzbudit dostatečnou pozornost místních obyvatel ohledně tohoto tématu. Umožněním další diskuse tak mohou získat silný mandát pro tak zásadní zásah, pokud o něj ovšem stojí…..

 

26.02.2017 10:17

Časování projektu řídí Zastupitelstvo, nikoli občané.

Z hlavních milníků je patrná akcelerace:

2016 Říjen - Předložení vypracovaného projektu
2017 Leden - Představení návrhu veřejnosti formou besedy (+3 měsíce)
2017 Únor - Schvalování projektu zastupitelstvem? (+1 měsíc)
2017 Březen - Případně vypsání a vyhodnocení soutěže pro realizaci? (+1 měsíc)
2017 Duben - Případné vykácení stromů? (+1 měsíc)

Jaké jsou důvody pro bezodkladné schválení a návaznou realizaci, když zcela bezpečně budou následovat další období vegetačního klidu? Opravdu zastupitelstvo zajímá názor veřejnosti?

 

21.03.2017 00:06

Přijaté usnesení číslo 184/2017:

Zastupitelstvo schvaluje projekt revitalizace zeleně v historické části Mladých Buků, včetně rekonstrukce cestní sítě hřbitova, bez realizace brány smíření, s tím, že projekt bude realizován poté, co si městys opatří všechna odborná posouzení a souhlasy orgánů státní správy v oblasti ochrany životního prostředí vyžadované platnými právními předpisy. V případě potřeby bude projekt přiměřené upraven tak, aby respektoval navrhovaná opatření orgánů ochrany životního prostředí.

Vybráno ze zápisu zasedání Zastupitelstva:

Dle slov starostky je zcela v zájmu obce a rovněž její povinností přistoupit k realizaci takto zásadního a citlivého projektu až poté, co si zajistí všechna odborná posouzení a souhlasy místně a věcně příslušných správních orgánů.

Dle slov starostky byl předložen návrh pěstebních opatření autorizovanému dendrologovi k posouzení. Dále byla podána žádost na agenturu ochrany životního prostředí ohledně vypracování biologického posudku, který se následně stane podkladem ve správním řízení o povolení kácení.

Průzkum by měl probíhat na jaře a v létě 2017

V případě, že se v rámci šetření provedeného za účelem vyhotovení biologického posudku prokáže výskyt ohrožených druhů rostlin či živočichů, obrátí se obec na příslušný odbor krajského úřadu se žádostí o vydání rozhodnutí o výjimce.

 

21.03.2017 00:43

Poděkování

Rozhodnutí o realizaci předloženého záměru bylo Zastupitelstvem většinově přijato, včetně likvidace všech původně navržených stromů, ovšem s odkladem nejdříve na podzim 2017.

Do té doby budou vypracovány dendrologické a biologické posudky, které doposud nebyly z nepochopitelných důvodů zajištěny.

Děkujeme každému z Vás, kdo jste svým podpisem podpořili naši petici, ať už tady, nebo v písemné podobě. Petice s podpisy byla předána paní starostce.

Také díky Vám jsme získali cenný čas vyvolat širší veřejnou diskuzi v naší vesnici a pokusit se zvrátit rozhodnutí Zastupitelstva, aby každý vitální strom dostal šanci na nové listí i v příštím roce.

Děkujeme.

 

Komu bude petice předána: Zastupitelstvu městyse Mladé Buky

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Messages

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Signer cette pétition

Signatures | 47 (+9 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Renata Zelinka | Praha
 • Marcela Černá | Hostouň
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Daniela Kubová | Opava
 • Andrea Ziklová | Hradec Králové
 • Josef Smyčka | Suchomasty
 • Soňa Klímová | Kvasiny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Michal Grundmann | Mladé Buky
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
Tu veux un changement? Commence ici!
 • Crée
 • Soutiens
 • Partage
Créer une pétition