Petice proti vykácení stromů na hřbitově v Mladých Bukách
47 podpisů

Petice proti vykácení stromů na hřbitově v Mladých Bukách

Autor: Edvard Múdry | vloženo: 21.02.2017 | 47 podpisů
Sdílejte s přáteli

My, níže podepsaní občané, voliči a přátelé Mladých Buků důrazně protestujeme proti záměru vykácení téměř všech stromů v areálu místního hřbitova a přilehlém okolí, a to ještě v tomto období vegetačního klidu.

 

Žádáme proto členy Zastupitelstva městyse Mladé Buky, aby upustili od unáhleného schvalování projektu Revitalizace hřbitova a souvisejícím plánem likvidace stromů.

 

- Projekt počítá s vykácením téměř všech 108 ks, převážně listnatých stromů stáří okolo 100 let, z toho minimálně 35 stromů je zcela zdravých a vitálních,

 

- Nebyla předložena alternativní varianta postupné revitalizace zeleně při současném zachování zdravých stromů,

 

- Městys nemá zajištěny finanční zdroje pro zamýšlenou Revitalizaci, zcela reálně proto hrozí, že celý projekt skončí pouze nevratným vykácením stromů a zničením historického místa na další desetiletí,

 

- Stávající podoba projektu upřednostňuje individuální zájmy jednotlivců před respektováním místa, historie a přírody.

 

Vítáme dlouhodobý záměr opravit hřbitov a revitalizovat zeleň, odmítáme ale navržený způsob realizace projektu.

 

Za iniciativu:

Edvard Múdry

Mladé Buky

Aktuality

23.02.2017 16:49

Děkujeme všem, kteří doposud petici podpořili. Nebráníme prořezání stávajících stromů, nebo selektivnímu odstranění nebezpečnách kusů. Odmítáme ale záměr urychleně odstranít "vše zelené" bez toho, aniž by byla předložena varianta postupné revitalizace.

 

23.02.2017 18:47

Pro paní starostku:

Vám a Zastupitelstvu mají vyjádření lidí, kterým na místě záleží, pomoct ve vašem moudrém rozhodnutí o budoucnosti tohoto místa. Je mi upřímně líto, jestli petici vnímáte jinak, nebo jestli jsou jiné názory přehlíženy.

Účelem této petice je upozornit na možnost postupné revitalizace místa, při současném zachování vzrostlých vitálních stromů. Tato varianta bohužel nebyla předložena.

Protože jsem se jednání nezúčastnil, nevím jestli byla dostatečně akcentována informace, že podmínkou navrhovaného revitalizace je záměr urychlené likvidace téměř všech stromů, včetně zdravých.

Zkrácená prezentace záměru byla na FB stránkách městyse zveřejněna až dnes, na oficiálním webu Mladých Buků není k dispozici ani po více než měsíci. Proč byla na projednávání celkově nízká účast mi nepřísluší posuzovat.

Jak jsem Vám osobně sdělil, vážím si Vaší práce, kterou pro Mladé Buky odvádíte, mám ale tušení, že s Vaším podpisem pod tuto petici počítat nemůžeme

 

26.02.2017 09:34

27. 2. 2017 od 17:00 bude na Zastupitelstvu městyse Mladé Buky projednáván projekt Rekonstrukce hřbitova. V případě hlasování, jak bude položena otázka:

1. Souhlas s realizací projektu Revitalizace zeleně tak, jak byl navržen?

2. Souhlas s vykácením všech stromů navržených k odstranění, a to ještě v tomto období vegetačního klidu, jako součást navrženého projektu Revitalizace zeleně?

3. Souhlas s odložením záměru realizace projektu do doby, než bude vypracován alternativní plán postupné Revitalizace zeleně?

Třetí varianta nijak nebrání v další péči o hřbitov, včetně odstranění nebezpečných větví nebo dokonce nebezpečných stromů.

Podle vyjádření vedení Mladých Buků se zatím nepodařilo vzbudit dostatečnou pozornost místních obyvatel ohledně tohoto tématu. Umožněním další diskuse tak mohou získat silný mandát pro tak zásadní zásah, pokud o něj ovšem stojí…..

 

26.02.2017 10:17

Časování projektu řídí Zastupitelstvo, nikoli občané.

Z hlavních milníků je patrná akcelerace:

2016 Říjen - Předložení vypracovaného projektu
2017 Leden - Představení návrhu veřejnosti formou besedy (+3 měsíce)
2017 Únor - Schvalování projektu zastupitelstvem? (+1 měsíc)
2017 Březen - Případně vypsání a vyhodnocení soutěže pro realizaci? (+1 měsíc)
2017 Duben - Případné vykácení stromů? (+1 měsíc)

Jaké jsou důvody pro bezodkladné schválení a návaznou realizaci, když zcela bezpečně budou následovat další období vegetačního klidu? Opravdu zastupitelstvo zajímá názor veřejnosti?

 

21.03.2017 00:06

Přijaté usnesení číslo 184/2017:

Zastupitelstvo schvaluje projekt revitalizace zeleně v historické části Mladých Buků, včetně rekonstrukce cestní sítě hřbitova, bez realizace brány smíření, s tím, že projekt bude realizován poté, co si městys opatří všechna odborná posouzení a souhlasy orgánů státní správy v oblasti ochrany životního prostředí vyžadované platnými právními předpisy. V případě potřeby bude projekt přiměřené upraven tak, aby respektoval navrhovaná opatření orgánů ochrany životního prostředí.

Vybráno ze zápisu zasedání Zastupitelstva:

Dle slov starostky je zcela v zájmu obce a rovněž její povinností přistoupit k realizaci takto zásadního a citlivého projektu až poté, co si zajistí všechna odborná posouzení a souhlasy místně a věcně příslušných správních orgánů.

Dle slov starostky byl předložen návrh pěstebních opatření autorizovanému dendrologovi k posouzení. Dále byla podána žádost na agenturu ochrany životního prostředí ohledně vypracování biologického posudku, který se následně stane podkladem ve správním řízení o povolení kácení.

Průzkum by měl probíhat na jaře a v létě 2017

V případě, že se v rámci šetření provedeného za účelem vyhotovení biologického posudku prokáže výskyt ohrožených druhů rostlin či živočichů, obrátí se obec na příslušný odbor krajského úřadu se žádostí o vydání rozhodnutí o výjimce.

 

21.03.2017 00:43

Poděkování

Rozhodnutí o realizaci předloženého záměru bylo Zastupitelstvem většinově přijato, včetně likvidace všech původně navržených stromů, ovšem s odkladem nejdříve na podzim 2017.

Do té doby budou vypracovány dendrologické a biologické posudky, které doposud nebyly z nepochopitelných důvodů zajištěny.

Děkujeme každému z Vás, kdo jste svým podpisem podpořili naši petici, ať už tady, nebo v písemné podobě. Petice s podpisy byla předána paní starostce.

Také díky Vám jsme získali cenný čas vyvolat širší veřejnou diskuzi v naší vesnici a pokusit se zvrátit rozhodnutí Zastupitelstva, aby každý vitální strom dostal šanci na nové listí i v příštím roce.

Děkujeme.

 

Komu bude petice předána: Zastupitelstvu městyse Mladé Buky

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 10

02. 03. 2017 | Jitka Havlová | Brno
Naprosto s vámi souhlasím. Proti takové lidské bezohlednosti k přírodě se musí bojovat, dokud to vůbec ještě jde.
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2017 | Milan Řiha | Svoboda nad Upou
Jsem rodak z Mladych Buku a zveda se mi zaludek z toho,jak se starostka a zastupitele chteji chovat k mistu odpocinku mych predku.
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2017 | Alexej Žák | Praha
...kácet zdravé stromy,které jsou ozdobou tohoto pietního místa mohou jedině hlupáci
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2017 | josef hipp | mladé buky
Za dobrou věc se má bojovat!!
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2017 | Petr Neumann | Pardubice
Držím palce!
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2017 | Vlastimil Jánský | Mladé Buky
Vážení připomínkující.
Souhlasím, že každý má svůj nárok na názor a může jej také projevovat cestou peticí.
Jedno, co mne zaráží, že se daní lidé nezúčastní veřejného projednávání dané věci. Nikdo nemáme patent na rozum, si myslím já, a proto se o dané věci hovoří více než rok.
Všichni víme, že hřbitov v Mladých Bukách si zaslouží úpravu tak, aby vydržel pro další generace a aby mohl sloužit pro to, k čemu hřbitovy slouží. Radnice se nebrání diskuzi ani jiným názorům, ale v daném případě si myslím, že "v rozehrané hře se začínají měnit pravidla". Proč jste nepřišli dříve? Dnes je hotov dendrologický průzkum a každý strom je označen a zaznamenán v evidenci.
Názor, že staré stromy se mají chránit a třeba i léčit je hezký. Ale i strom je živý organismus a spěje od počátku do svého konce. Pak se musí zvážit, co je pro strom lepší. Shnít ve stoje anebo na někoho spadnout? Jestli je náhrada starých dřevin novými devastací přírody, tak si nejsem jistý o způsobnilosti tohoto názoru.
Také mám své předky na tomto místě a rád bych chodil po kultivovanějších prostorech, než co se nabízí dnes.
Ing. Vlastimil Jánský, místostarosta městyse Mladé Buky
+1 | -0
doporučit +
23. 02. 2017 | Lucie Potůčková | Mladé Buky
Vážený pane Mudry, poskytla jsem vám všechny podklady, atd., a přesto je v této petici spoustu polopravd snadno manipulujících s lidmi, kteří o projektu vůbec nic neví. Pevně veřím, že vaše petice a posouzení projektu stojí na názorech autorizovaného dendrologa. Toto jsou fakta: K projektu proběhla veřejná beseda, které jste se však nezúčastnil a během níž žádné negativní názory (kromě starosti o údržbu) nezazněly. Respektuji váš názor, ale i já mám právo na svůj. Sám dobře víte, že už dva roky se snažím v obci sázet, vznikla zde nová alej, nový park, provedli jsme inventarizaci dřevin. Před samotným kácením proběhne biologické posouzení, abychom měli jistotu, že zde revitalizací neublížíme žádným chráněným živočichům. Tristní stav dřevin vyhodnocený dendrologem již po léta ohrožuje nejen nemovité památky, ale především lidi, jak se ukázalo například po vichřici v roce 2009. Namísto cca 40 stromů určených v projektu na starém hřbitově k pokácení, bude vysázeno cca 60 nových, menších a vhodnějších. Na realizaci rekonstrukce staré části hřbitova je v rozpočtu k dispozici celá částka. Mgr. Lucie Potůčková, starostka městyse Mladé Buky.
+0 | -0
doporučit +
23. 02. 2017 | Lojza Lojzovič |
Jen kdyby to spadlo někomu na hrob, dům pod hřbitovem, to by tady zas bylo názorů, proč jste to nevykáceli? nevíte co chcete lidi.
+0 | -1
doporučit +
23. 02. 2017 | Romana Dańová | Liberec
Staré stromy se musí chránit. Staré stromy lze i léčit. Ti co je kolem hřbitova sázeli se musí nad tímto plánovaným počinem v hrobech obracet.
+0 | -0
doporučit +
22. 02. 2017 | Karina Bohmová | Jilemnice
Příroda se má chránit a ne devastovat
+1 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 47 (+9 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
  • Renata Zelinka | Praha
  • Marcela Černá | Hostouň
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Daniela Kubová | Opava
  • Andrea Ziklová | Hradec Králové
  • Josef Smyčka | Suchomasty
  • Soňa Klímová | Kvasiny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Michal Grundmann | Mladé Buky
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku