Magazine
Osud MotoGP v Brně ve hvězdách

Osud MotoGP v Brně ve hvězdách

Author: Petr Sedláček | Uploaded: 18.06.2014
Share it with your friends

Budoucnost závodů mistrovství světa silničních motocyklů MotoGP v Brně je stále nejistá. Problémem jsou - jak jinak- finance. Jen za zalistovací poplatek je potřeba promotérovi, tedy společnosti Dorna, zaplatit každý rok zhruba 72 milionů korun. Ty brněnský Automotodrom nemá a musí se spoléhat na dotace.

Národní rada pro sport podle sdělení Jana Vávry z tiskového odboru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy odmítla zařadit MotoGP České republiky do dotačního programu pro významné sportovní akce z toho důvodu, že žádost prostřednictvím Autoklubu ČR přišla 10 dní po termínu. Ministr Chládek uvolnil pro brněnský závod 20 milionů z rezervy ministerstva, ovšem ty musí přijít do Brna prostřednictvím Autoklubu ČR. Peníze je ochoten poslat, pokud Autoklub ČR poskytne písemnou záruku, že dvacetimilionovou dotaci skutečně přepošle do Brna. Přímo pořadatelům státní podporu podle předpisů ministerstvo poslat nemůže.

„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je názoru, aby taková akce byla spíše podporována ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Prioritou MŠMT je podpora sportu jako pohybové aktivity nejširší veřejnosti, zatímco tato akce je zaměřena na velký počet návštěvníků a tedy je spojena s cestovním ruchem. Pro následující roky je třeba stanovit, co je státní podpora samotné sportovní akce z pozice soutěžního reglementu a co je podnikatelský záměr Automotodromu Brno a.s., včetně postavení organizace Dorna, vstupenek, televizních práv a dalších souvisejících záležitostí,“ říká Jan Vávra.Vzhledem k poněkud spletité a nepřehledné situaci jsme o rozhovor požádali také prezidenta Autoklubu ČR PeaDr. Romana Ječmínka.


Jaký je vztah Autoklubu ČR k závodům mistrovství světa silničních motocyklů MotoGP v Brně?

Autoklub ČR MotoGP v Brně vždy podporoval a podporuje, tak jako řadu dalších významných motoristických podniků, které se každoročně v ČR konají.

Podle informací u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy poslal Autoklub ČR Národní radě pro sport žádost o zařazení Grand Prix České republiky do dotačního programu pro významné sportovní akce 10. října 2013, tedy 10 dnů po stanoveném termínu. Proč došlo k tomuto zpoždění?

Akciová společnost Automotodrom Brno zaslala žádost o dotaci prokazatelně opožděně oproti ministerstvem stanovenému termínu. Žádost byla Autoklubem ČR po zpracování do předepsaných tiskopisů MŠMT bezodkladně odeslána. Nikoli Národní radě pro sport, ale příslušnému útvaru ministerstva. Přesto dle informací AČR toto zpoždění nemělo žádný negativní dopad na následné projednávání žádosti v orgánech MŠMT.

Proč nemá ministr Chládek jistotu, že dvacet milionů korun, které uvolnil z rezervy ministerstva na uhrazení části zalistovacího poplatku, skutečně přijde do Brna?

Autoklub ČR kategoricky odmítá jakékoliv pochybnosti o tom, že by kterékoliv z tzv. „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace za státního rozpočtu v oblasti sportu“ nebylo pokaždé a okamžitě poskytnuto určenému příjemci. Tak tomu bylo vždy i v případě dotace pro MotoGP Brno. Pokud by tak Autoklub ČR neučinil, dopustil by se porušení rozpočtové kázně s možnými vážnými právními dopady. Domníváme se, že výrok pana ministra nesměřoval k pochybnostem o doručení finančních prostředků vůči Autoklubu ČR. Zároveň pro přesnost uvádíme, že finanční prostředky uvolňované MŠMT ČR jako podíl na tzv. zalistovacím poplatku na základě trojstranné Smlouvy mezi Automotodromem Brno a.s, Dorna Sports. S. L. a Autoklubem ČR nejsou zasílány „do Brna“, ale bezprostředně po jejich obdržení přímo promotérovi, tj. společnosti Dorna Sports, S. L.

Jaký je podle Autoklubu ČR další osud Grand Prix České republiky?

Každá významná sportovní akce má tři aspekty. Sportovní, ekonomický a politicko-společenský. Autoklub ČR je toho názoru, že je oprávněn posuzovat pouze ten sportovní. MotoGP v Brně je v tomto směru dle Autoklubu ČR bezpochybně akcí kvalitní a velmi významnou. Stránku ekonomickou a politicko-společenskou (tedy rozhodující) by měly posoudit orgány státu a o dalším pořádání MotoGP kvalifikovaně rozhodnout.

Děkuji za rozhovor.

 

Pro úplnost ještě dodejme vyjádření tikového mluvčího Automotodromu Brno Jiřího Smetany: „Žádost byla zaslána z AMD Brno na konci termínu, ale včas. Od p. Ječmínka jsme obdrželi dopis se sdělením, že žádost byla přijata a zpracována. Z toho dovozujeme, že vše bylo v pořádku. Pokud nastal takový problém, čekali bychom, že nás o tom minimálně sekretariát Autoklubu neprodleně informuje.“

Share it with your friends and acquaintances

Comments | 410

25. 01. 2023 | sara PAKISTAN | SEO
satisfactory weblog, i can maintain visiting this weblog very regularly. <a href="https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/red-boost-reviews-exposed-results-let-s-know-this-news-250172 ">red boost reviews</a>
+0 | -0
doporučit +
24. 01. 2023 | riya panjaban | delhi

Awesome post This information, which I am about to discover, is incredibly beneficial, my friend. This is a fantastic blog as well, full of useful information. Continue doing what you are doing well here.
http://www.riya-panjaban.in/
http://www.riya-panjaban.in/escorts-in-punjabi-bagh.html
http://www.riya-panjaban.in/escorts-in-connaught-place.html
http://www.riya-panjaban.in/escorts-in-nehru-place.html
http://www.riya-panjaban.in/escorts-in-preet-vihar.html
http://www.riya-panjaban.in/escorts-in-prashant-vihar.html
http://www.riya-panjaban.in/escorts-in-hauz-khas.html
http://www.riya-panjaban.in/escorts-in-greater-kailash.html
http://www.riya-panjaban.in/escorts-in-malviya-nagar.html
http://www.riya-panjaban.in/escorts-in-saket.html
http://www.riya-panjaban.in/escorts-in-rohini.html
http://www.riya-panjaban.in/escorts-in-karol-bagh.html
http://www.riya-panjaban.in/escorts-in-vasant-vihar.html
http://www.riya-panjaban.in/escorts-in-aerocity.html
http://www.riya-panjaban.in/escorts-in-mahipalpur.html
http://www.riya-panjaban.in/escorts-in-dwarka.html
+0 | -0
doporučit +
24. 01. 2023 | nisha gupta | delhi
Your prose is flawless and complete. However, I believe it would be much better if your piece covered some other subjects that came to mind. On the subject of my website, I have numerous postings. Do you want to come once?
[url=http://www.rituwalia.in/locations/dhaula-kuan-escorts.html]Dwarka Escorts Service[/url]
+0 | -0
doporučit +
18. 01. 2023 | sara PAKISTAN | SEO
Thank you for taking the time to publish this information very useful! <a href="https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/glucotrust-reviews-caution-prices-are-too-crazy-news-253304 ">https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/glucotrust-reviews-caution-prices-are-too-crazy-news-253304</a>
+0 | -0
doporučit +
18. 01. 2023 | SS jones | sep
This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post! <a href="https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/ocuprime-reviews-scam-exposed-you-must-need-to-know-news-234195"> ocurpime</a>
+0 | -0
doporučit +
17. 01. 2023 | sara PAKISTAN | SEO
Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. <a href="https://www.outlookindia.com/business-spotlight/nomad-security-camera-reviews-scam-exposed-you-need-to-know-news-241158 ">nomad security camera reviews</a>
+0 | -0
doporučit +
17. 01. 2023 | james mellesa | SEO
This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work!. <a href="https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/alpilean-reviews-revealed-untold-complaints-read-before-buying-news-250448">alpilean reviews</a>
+0 | -0
doporučit +
17. 01. 2023 | jackssy memon | SINDH
I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information. <a href="https://www.outlookindia.com/business-spotlight/kerassentials-reviews-nail-fungus-repairing-liquid-exposed-news-238103">kerassentials reviews</a>
+0 | -0
doporučit +
17. 01. 2023 | SS jones | sep
This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post! <a href="https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/leanbiome-reviews-beware-shocking-results-read-before-news-249490">leanbiome reviews</a>
+0 | -0
doporučit +
16. 01. 2023 | james mellesa | SEO
Im no expert, but I believe you just made an excellent point. You certainly fully understand what youre speaking about, and I can truly get behind that. <a href="https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/figur-uk-pills-reviews-caution-prices-are-too-crazy-news-253026">figur pills</a>
+0 | -0
doporučit +

Related petitions

Do you want a change? Just start!
  • Create
  • Support
  • Share
Start a petition

Current topics

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku