Magazine
Osud MotoGP v Brně ve hvězdách

Osud MotoGP v Brně ve hvězdách

Author: Petr Sedláček | Uploaded: 18.06.2014
Share it with your friends

Budoucnost závodů mistrovství světa silničních motocyklů MotoGP v Brně je stále nejistá. Problémem jsou - jak jinak- finance. Jen za zalistovací poplatek je potřeba promotérovi, tedy společnosti Dorna, zaplatit každý rok zhruba 72 milionů korun. Ty brněnský Automotodrom nemá a musí se spoléhat na dotace.

Národní rada pro sport podle sdělení Jana Vávry z tiskového odboru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy odmítla zařadit MotoGP České republiky do dotačního programu pro významné sportovní akce z toho důvodu, že žádost prostřednictvím Autoklubu ČR přišla 10 dní po termínu. Ministr Chládek uvolnil pro brněnský závod 20 milionů z rezervy ministerstva, ovšem ty musí přijít do Brna prostřednictvím Autoklubu ČR. Peníze je ochoten poslat, pokud Autoklub ČR poskytne písemnou záruku, že dvacetimilionovou dotaci skutečně přepošle do Brna. Přímo pořadatelům státní podporu podle předpisů ministerstvo poslat nemůže.

„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je názoru, aby taková akce byla spíše podporována ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Prioritou MŠMT je podpora sportu jako pohybové aktivity nejširší veřejnosti, zatímco tato akce je zaměřena na velký počet návštěvníků a tedy je spojena s cestovním ruchem. Pro následující roky je třeba stanovit, co je státní podpora samotné sportovní akce z pozice soutěžního reglementu a co je podnikatelský záměr Automotodromu Brno a.s., včetně postavení organizace Dorna, vstupenek, televizních práv a dalších souvisejících záležitostí,“ říká Jan Vávra.Vzhledem k poněkud spletité a nepřehledné situaci jsme o rozhovor požádali také prezidenta Autoklubu ČR PeaDr. Romana Ječmínka.


Jaký je vztah Autoklubu ČR k závodům mistrovství světa silničních motocyklů MotoGP v Brně?

Autoklub ČR MotoGP v Brně vždy podporoval a podporuje, tak jako řadu dalších významných motoristických podniků, které se každoročně v ČR konají.

Podle informací u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy poslal Autoklub ČR Národní radě pro sport žádost o zařazení Grand Prix České republiky do dotačního programu pro významné sportovní akce 10. října 2013, tedy 10 dnů po stanoveném termínu. Proč došlo k tomuto zpoždění?

Akciová společnost Automotodrom Brno zaslala žádost o dotaci prokazatelně opožděně oproti ministerstvem stanovenému termínu. Žádost byla Autoklubem ČR po zpracování do předepsaných tiskopisů MŠMT bezodkladně odeslána. Nikoli Národní radě pro sport, ale příslušnému útvaru ministerstva. Přesto dle informací AČR toto zpoždění nemělo žádný negativní dopad na následné projednávání žádosti v orgánech MŠMT.

Proč nemá ministr Chládek jistotu, že dvacet milionů korun, které uvolnil z rezervy ministerstva na uhrazení části zalistovacího poplatku, skutečně přijde do Brna?

Autoklub ČR kategoricky odmítá jakékoliv pochybnosti o tom, že by kterékoliv z tzv. „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace za státního rozpočtu v oblasti sportu“ nebylo pokaždé a okamžitě poskytnuto určenému příjemci. Tak tomu bylo vždy i v případě dotace pro MotoGP Brno. Pokud by tak Autoklub ČR neučinil, dopustil by se porušení rozpočtové kázně s možnými vážnými právními dopady. Domníváme se, že výrok pana ministra nesměřoval k pochybnostem o doručení finančních prostředků vůči Autoklubu ČR. Zároveň pro přesnost uvádíme, že finanční prostředky uvolňované MŠMT ČR jako podíl na tzv. zalistovacím poplatku na základě trojstranné Smlouvy mezi Automotodromem Brno a.s, Dorna Sports. S. L. a Autoklubem ČR nejsou zasílány „do Brna“, ale bezprostředně po jejich obdržení přímo promotérovi, tj. společnosti Dorna Sports, S. L.

Jaký je podle Autoklubu ČR další osud Grand Prix České republiky?

Každá významná sportovní akce má tři aspekty. Sportovní, ekonomický a politicko-společenský. Autoklub ČR je toho názoru, že je oprávněn posuzovat pouze ten sportovní. MotoGP v Brně je v tomto směru dle Autoklubu ČR bezpochybně akcí kvalitní a velmi významnou. Stránku ekonomickou a politicko-společenskou (tedy rozhodující) by měly posoudit orgány státu a o dalším pořádání MotoGP kvalifikovaně rozhodnout.

Děkuji za rozhovor.

 

Pro úplnost ještě dodejme vyjádření tikového mluvčího Automotodromu Brno Jiřího Smetany: „Žádost byla zaslána z AMD Brno na konci termínu, ale včas. Od p. Ječmínka jsme obdrželi dopis se sdělením, že žádost byla přijata a zpracována. Z toho dovozujeme, že vše bylo v pořádku. Pokud nastal takový problém, čekali bychom, že nás o tom minimálně sekretariát Autoklubu neprodleně informuje.“

Share it with your friends and acquaintances

Comments | 440

28. 12. 2023 | quick zone | dubai
Wow great <a href="https://businesssetupservicesindubai.com/"> business setup in Dubai</a>
+0 | -0
doporučit +
07. 10. 2023 | uae embassy Attestation | Oud Metha
<a href="https://onlineattestation.com/uae-embassy-attestation">UAE Embassy Attestation</a>
+0 | -0
doporučit +
11. 09. 2023 | quick zone |
Great; thanks for this blog<a href="https://certificateattestation.ae">Certificate Attestation</a>
+0 | -0
doporučit +
15. 08. 2023 | Indian Certificate Attestation | Dubai
<a href="https://onlineattestation.com/indian-degree-certificate-attestation-in-dubai">Indian Certificate Attestation</a> <a href="https://onlineattestation.com/indian-degree-certificate-attestation-in-dubai">Indian Certificate Attestation</a>
+0 | -0
doporučit +
14. 08. 2023 | Indian Certificate Attestation | Dubai
<a href="https://onlineattestation.com/indian-degree-certificate-attestation-in-dubai">Indian Certificate Attestation</a> <a href="https://onlineattestation.com/indian-degree-certificate-attestation-in-dubai">Indian Certificate Attestation</a>
+0 | -0
doporučit +
08. 08. 2023 | Muhammad mellesa | HYDERBAD ADVANI LINE
Nice to be visiting your blog once more, it has been months for me. Well this article that ive been waited for therefore long. i want this article to finish my assignment within the faculty, and it has same topic together with your article. Thanks, nice share. <a href="https://gosportstoto.net">토토사이트</a>
+0 | -0
doporučit +
11. 07. 2023 | sara jameel | se
In the district of Wandsbek in Hamburg, skilled dentists provide comprehensive oral care services to residents. With a focus on patient comfort and using advanced techniques, Zahnarzt Wandsbek offer a wide range of treatments, including preventive care, restorative dentistry, cosmetic procedures, and more, ensuring optimal dental health for their patients. <a href="https://www.hansezahn-hh.de/">Zahnarzt Wandsbek</a>
+0 | -0
doporučit +
09. 07. 2023 | sara jameel | SER
beautifully written article, if best all bloggers offered the equal content as you, the internet would be a much higher vicinity.. <a href="https://mmc.majalengkakab.go.id/wp-content/plugins/slot5000/">raja slot 5000</a>
+0 | -0
doporučit +
30. 06. 2023 | Muhammad Asmail | HYDERBAD ADVANI LINE
Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place.. <a href="https://www.ppsmoving.com.hk/">搬屋公司</a>
+0 | -0
doporučit +
23. 06. 2023 | sara asad | SER
I would like to say that this weblog without a doubt satisfied me to do it! thanks, superb put up. <a href="https://mtpolitsiya.com/">먹튀폴리스</a>
+0 | -0
doporučit +

Related petitions

Do you want a change? Just start!
  • Create
  • Support
  • Share
Start a petition

Current topics