Nesouhlas se stavbou krematoria v Kostelci nad Labem
27 signatures

Nesouhlas se stavbou krematoria v Kostelci nad Labem

Author: Adam Guttenberg | Uploaded: 17.11.2021 | 27 signatures
Share it with your friends

My, občané města Kostelec nad Labem a obyvatelé blízkého okolí, nesouhlasíme se stavbou krematoria v Kostelci nad Labem a žádáme, aby všechny dotčené orgány vzaly tento nesouhlas a uvedené argumenty na vědomí.

 

Máme důvodné obavy z přímých dopadů realizace této stavby na celkové zdraví obyvatel města a přilehlého okolí, včetně dopadů na psychický komfort, a to zejména z níže popsaných důvodů:

 

1. Bezprecedentní blízkost záměru od obytné zástavby. Žádná podobná stavba vystavěná po roce 1989 není umístěna tak blízko obytné zástavby a staveb občanské vybavenosti, jako je např. mateřská škola a dětské hřiště.
2. V rámci emisní situace dojde k významnému zvýšení emisí rtuti a radioaktivních látek. Negativní dopady krematorií na veřejné zdraví jsou již ve světě zdokumentovány a vede se polemika o tom, jak k umisťování těchto staveb postupovat, a to včetně doporučených vzdáleností od obytné zástavby.
3. Máme obavy ze zhoršení dopravní situace ve městě, zadavatel v dokumentaci argumentuje nejasně a nepřesvědčivě.
4. Odmítáme další narušení podoby města postavením vysokého komínu. Sám oznamovatel připouští, že by z hlediska emisí doporučoval výšku komína 22-24m, což významně vizuálně poškodí oblast, jež by měla být vstupní branou do města Kostelec nad Labem.
5. Stavba nezapadá do celkové koncepce města, je v rozporu se schváleným územním plánem, kde v místě plánované stavby je dle ÚP plocha „NERUŠÍCÍ VÝROBY A SLUŽEB“, tedy plocha určená k zařízení výroby a služeb podstatně neobtěžující své okolí. Jsme přesvědčeni, že provoz krematoria bude rušivý, a to ze všech důvodů výše popsaných.

 

Jsme přesvědčeni, že výše uvedené argumenty nebyly doplněnou dokumentací řádně vyvráceny a máme za to, že data předložená v záměru nebudou odpovídat reálným dopadům stavby.

To whom will the petition be forwarded: Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Odbor životního prostředí a zemědělství

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 32

18. 05. 2022 | oliver12 JH | USA
Without fail, your writing style is top professional; even your website also looks amazing thank you for posting. internet providers ottawa
+0 | -0
doporučit +
18. 05. 2022 | Gabby David | Illinois
I’m hoping you would share your thoughts on how important it is to reply to comments on your blog. [url=https://www.poker-dewa88.net]poker-dewa88.net[/url]
+0 | -0
doporučit +
07. 05. 2022 | mellesa john 123 | SEO
Wonderful article. Fascinating to read. I love to read such an excellent article. Thanks! It has made my task more and extra easy. Keep rocking. 토토사이트
+0 | -0
doporučit +
03. 05. 2022 | mellesa john 123 | SEO
New web site is looking good. Thanks for the great effort. 借錢網
+0 | -0
doporučit +
03. 05. 2022 | cisco jhon | JHON
Wow, cool post. I’d like to write like this too – taking time and real hard work to make a great article… but I put things off too much and never seem to get started. Thanks though. 買屋網
+0 | -0
doporučit +
30. 04. 2022 | cisco jhon | HYD
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free. Dalxiis Dalxiis Hindiya Visa
+0 | -0
doporučit +
27. 04. 2022 | mellesa john 123 | SEO
Thank you for taking the time to publish this information very useful! 먹튀검증
+0 | -0
doporučit +
25. 04. 2022 | cisco jhon | HYD
Great post, you have pointed out some excellent points, I as well believe this is a very superb website. fullslot
+0 | -0
doporučit +
25. 04. 2022 | cisco jhon | HYD
You understand your projects stand out of the crowd. There is something unique about them. It seems to me all of them are brilliant. dumboslot
+0 | -0
doporučit +
25. 04. 2022 | cisco jhon | HYD
Cool stuff you have got and you keep update all of us. winslot
+0 | -0
doporučit +

Sign this petition

Signatures | 27

Signature list in PDF
 • Data of the signer not published
 • Veronika Mařáková | Praha 10
 • Data of the signer not published
 • Lenka Benešová | Kostelec nad Labem
 • Jan Beneš | Kostelec nad Labem
 • Data of the signer not published
 • Markéta Borovičová-Pospíšilová | Kostelec nad labem
 • Marek Krušina | Dobroměřice
 • Jan Scháněl | Praha-Lochkov
 • Miroslav Fronek | Kamenny most
Do you want a change? Just start!
 • Create
 • Support
 • Share
Start a petition

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku