Obnovení kouření v kuřáckých restauracích, hospodách a pivnicích v Moravskoslezském kraji 61 podpisů chybí 94939

Obnovení kouření v kuřáckých restauracích, hospodách a pivnicích v Moravskoslezském kraji

Dne 31.5.2017 začal v celé České republice platit zákaz kouření, který zasáhl zejména ty, kteří si zašli v pátek se svými přáteli do hospody na pivo a přiležitostní cigaretu a také stálé kuřáky, kteří by si pivo bez cigarety nedali. Proto také od začátku zákazu kouření  v Moravskoslezském kraji hluboce klesla návštěvnost kuřáckých (dnes už nekuřáckých) restaurací, pivnicí a hospod. 

 

Další důvod k obnovení kouření v Moravskoslezském kraji je takový, že nekuřáci, stejně jako kuřáci a podnikatelé, mají právo a možnost si vybrat, jestli si zajít na oběd či na večeři do luxusní, nekuřácké restaurace nebo do zakouřeného "pajzlu". To samé platí u živnostníka provozujícího restauraci, jestli zde mít nekuřácký salónek či nikoli. Žijeme přece v demokratickém státě a je každého věc, jestli udělá to či to!

 

V poslanecké sněmovně ČR také několikrát zaznělo, že se tímto Česká republika dostane mezi vyspělé státy, ale myslím si a také si to myslí několik z nás, občanů, že je toto pouhé klišé ze strany vlády ČR, neboť státy jako např. KLDR, kde vládne jeden člověk (diktatura) mají daleko přísnější zákazy, zvyklosti a omezení, jsou velmi zaostalé. Právě státy, kde vládne svoboda a demokracie bez takovýchto omezení, patří mezi ty nejvyspělejší na světě. 

 

Také se před, při i po zákazu kouření debatovalo mezi nekuřáky a kuřáky o kouření a kolikrát ne v míru, ba naopak. Mezi kuřáky a nekuřáky to snad odjakživa vřelo, ale teď se ty nepřátelské vztahy prohloubily ještě víc jak kdy jindy a to jak na sociálních sítích, tak i v reálném životě. Proto tímto žádáme kuřáky a nekuřáky, aby se navzájem aspoň částečné tolerovali, protože si myslím, že tyto hádky ohledně toho, co kdo vdechuje, jsou úplně zbytečné.

 

Děkuji za Vámi věnovaný čas a doufáme, že na zákaz kouření změníte názor a podepíšete tuto petici. Tímto také doufáme, že Vláda ČR tuto petici vezme v potaz a pouvažuje nad obnovením kouření v pivnicích, kuřáckých restauracích a pivnicích jak v Moravskoslezském kraji, tak v celé ČR. Naším cílem bude nasbírat 95000 podpisů občanů z (nejen) Moravskoslezského kraje, kteří kouření v pivnicích, hospodách a kuřáckých restauracích chtějí zpět. Po nasbírání dostatečného množství podpisů bude petice předána Vládě ČR.

 

Za občany, hospodské a podnikatele,

Vladimír Pfleger.

"Společně to dokážeme!"

Autor: Václav Pfleger | 61 podpisů

Více >
Petice o zachování tradice Kravařského odpustu 181 podpisů chybí 319

Petice o zachování tradice Kravařského odpustu

(Detail petice dole pod textem)

Je tomu jistě více jak 100 let, co se s blížícím koncem prázdnin na Hlučínsku spojuje „Kravařský odpust". Jedná se o oslavu svátku patrona farního chrámu svatého Bartoloměje, která probíhá vždy od pátku do pondělka nejbližšího 24. srpnu. Už od doby výstavby novogotického chrámu, od jehož svěcení uplynulo přes 110 let, lze v dobovém tisku najít zmínky o trhovcích a pouličních prodavačích, kteří se na konci srpna sjížděli do Kravař z širokého okolí, z tehdejšího Pruska i Rakousko - Uherska, jehož území začínalo hned za řekou Opavou.

Odpust má od prvopočátku dvě roviny - duchovní a světskou. Ta první se odehrává především v neděli nejbližší zmíněnému svátku sv. Bartoloměje v místním farním kostele. Zahrnuje slavnostní mši svatou, které obvykle předchází průvod s kněžími a představiteli města z budovy fary do chrámu. Bohoslužbu vždy celebruje významný církevní host.

Druhá rovina odpustových oslav probíhá mnohem déle a hlučněji. Často už od pondělí před odpustovým víkendem se do města, konkrétně do části „Mezivodky", která se nachází hned u řeky Opavy, sjíždějí provozovatelé různých pouťových atrakcí, aby co nejdřív zprovoznili kolotoče, střelnice, stánky s jarmarečním zbožím a občerstvením. Vždyť oni sami tvrdí, že se jedná po Matějské pouti o druhou největší akci tohoto druhu v zemi. Oficiální program začíná v pátek, i když kolotoče se začínají točit už dříve. Od soboty do pondělka je zde pak k vidění na 40 velkých a 20 malých kolotočů a přibližně 400 stánků, které se táhnou od mostu na Dvořisko přes Tyršovou ulici až na Náměstí a ulici Nábřežní.

Kravařský odpust je pro místní největším svátkem v roce, na který se pečlivě připravují také hospodyňky, které gruntují, umývají okna a pečou pravé prajské odpustové koláče. Ty tradiční se vyznačují bohatou nádivkou makovou, tvarohovou či povidlovou a hustou „posypkou".

Oslavami nabitý odpustový víkend by nebyl úplný, kdyby se v pondělní večer s úderem 21. hodiny neuskutečnil „hvězdný závěr odpustu", tradiční ohňostroj, jímž se vždy Kravařští loučí s oslavami.

Odkaz textu: http://www.kravare.cz/turista/kravarsky-odpust/

 

Kravařský odpust se však postupně mění. Z důvodu upraveného zákona o nočním klidu a častých ohlasů se musela omezit provozní doba. V době akce je noční klid vymezen od 2. do 6. hodiny ranní. Někteří však navrhují další omezení. Kravařský odpust by nově mohl trvat pouze od soboty do pondělí. Starostka navíc uvedla, že z důvodů EET bude v budoucnu problém vůbec najít prodejce. Bude snad problém si koupit čepovanou jedenáctku anebo tradiční klobásku či pro děti cukrovou vatu? Jaké další omezení nás v následujících letech mohou čekat? Neplánují ho zrušit úplně? Podepište tuto elektronickou petici a dejte jasně najevo, co si myslíte!

!NENECHME SI VZÍT NAŠI TRADICI!

 

Fanouškovská FB stránka: https://www.facebook.com/odpustkravarsky/

Autor: Lukáš ---- | 181 podpisů

Více >
Zákaz používání ohňostrojů v Kunčicích pod Ondřejníkem 49 podpisů chybí 951

Zákaz používání ohňostrojů v Kunčicích pod Ondřejníkem

P E T I C E  

Zastupitelstvu obce Kunčice pod Ondřejníkem (dále i Kunčice p.O.)
Občané ČR – obyvatelé, chataři a rekreanti obce Kunčice p.O.
Zastupitelstvu obce Kunčice p.O.
Kunčice pod Ondřejníkem 569, PSČ 739 13

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem 15.8.2017

 

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.

 

Věc: Zákaz používání ohňostrojů

 

My, níže podepsaní občané žádáme prostřednictvím této petice zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem, aby přistoupili pomocí obecně závazné vyhlášky k regulaci/zákazu užívání zábavní pyrotechniky, a sice v  bodech:
užívání a provozování zábavní pyrotechniky
provádění pyrotechnických efektů
odpalování ohňostrojů,

K úplnému zákazu používání zábavní pyrotechniky by se mělo přistoupit - bez jakékoliv možnosti výjimek, snad kromě silvestrovských oslav - především v té části obce, která se nachází na chráněném území CHKO Beskydy.
    Odůvodnění: zóna 3 CHKO Beskydy je v poslední době silně zasažena hlukem z pravidelně konaných ohňostrojů a petard. Nachází se navíc v bezprostřední blízkosti zóny 2 (území „pod Stolovou“) – tj. oblasti, které náleží poměrně vysoký stupeň ochrany.
Celé toto území CHKO, jak zóna 3, tak zóna 2, je zároveň součástí soustavy Natura 2000, přičemž není jen domovem divokých zvířat, ale také zvláštním zákonem chráněných druhů ptactva – jedná se o území, které bylo vyhlášeno za ptačí rezervaci.
Ze všech těchto důvodů je zřejmé, že se jedná o přírodní lokalitu zcela nevhodnou pro realizaci jakéhokoliv druhu tohoto typu turistické/rekreační zábavy.
  Dovolujeme si vás také upozornit, že nejen v některých takto přísně zákonem chráněných míst (KRNAP), ale např. i na území hl. m. Prahy bylo již odpalování ohňostrojů zakázáno. Na území hl. m. Prahy se k tomuto zákazu přistoupilo právě z důvodu ochrany ptactva (riziko úhynu a narušení hnízdění vodního ptactva  - Reflex, 15.8.2016). Zákaz byl původně omezen na oblasti v bezprostřední blízkosti řeky, od dubna letošního roku byl však významným způsobem rozšířen i na další oblasti (iDnes, 23.2.2017).
Co se týče omezení tohoto typu agresivní zábavy, která škodí nejen zvířatům, ale také lidem, lze se inspirovat přístupem i některých dalších, menších obcí.
Zastupitelstvo obce Hodonín vyřešilo např. problematiku ohňostrojů zákazem formulovaným v obecně závazné vyhlášce (č.5/2015). Čl. 2 této vyhlášky definuje užívání pyrotechniky jako:
„činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.“ (www.hodonin.eu).
Domníváme se, že pozitivních příkladů pro inspiraci k řešení této obtěžující, nevhodné formy zábavy, která výrazným způsobem zatěžuje život místních obyvatel a ohrožuje život fauny v přísně chráněné oblasti CHKO, lze v dnešní době nalézt mnoho.
Děkujeme,
Za petiční výbor: Petr Míček, Marek Šašma, Petr Tichý
Za petiční výbor je oprávněn jednat:
Petr Míček, Verdunská 21, 720 00, Ostrava 1;( Kunčice p. O., č. p. 0276)
Marek Šašma, Kunčice p. O., č. p. 205


Podpisový arch k petici
Věc: Zákaz používání ohňostrojů
Za petiční výbor: Petr Míček, bytem Ostrava 1, Verdunská 21 a Marek Šašma, bytem Kunčice p.O., č.p. 205, jako osoby oprávněné jednat za petiční výbor ve styku s příslušnými orgány.
                                

    

 

Autor: Marek Šašma | 49 podpisů

Více >
Stavba nového bazénu 212 podpisů chybí 2788

Stavba nového bazénu

Vážení sportovní kolegové,
 
Dovoluji si Vám napsat a oslovit Vás v důležité záležitosti. 
Byli jsme osloveni skupinou lidí, kteří by se rádi zasadili o stavbu nového závodního bazénu pro Frýdek-Místek.  Jedná se o případnou stavbu funkčního bazénu, která by mohla ovlivnit nejen sportovní náhled na město Frýdek-Místek, ale naskytla by mnohé možnosti, jak stávajícím klubům které bazény přímo potřebují pro své tréninky, tak i klubům, které přímo vodní prostor pro své tréninkové jednotky nepotřebují. Přeci jen by, ale uvítaly regulérní bazén pro doplňkovou přípravu svých svěřenců.
 
Prosím zvažte, zda byste se chtěli vyjádřit k této záležitosti a obratem pošlete připomínky, které bychom zapracovali do naší oficiální žádosti. Jedná se o postřehy, nápady, návrhy, proč město Frýdek-Místek potřebuje regulérní bazén, s vyhovujícími podmínkami příjezdu, parkovacích prostor, šaten a zázemí.  Již jsme zpracovali zásadní body, budeme rádi, když se připojíte a najdeme více důvodů, které by byly pádným argumentem pro stavbu nového bazénu.
 
Kluby, které již využívají bazény na 11. Zš a na SŠED v Místku ví, že bazény jsou na hranici své kapacity a není další prostor pro další využití. Není tak možné rozšiřovat dále stávající možnosti, přípravu dalších nových svěřenců. Vše je již limitováno.

Současně žádáme o vyjádření, zda-li  byste byli ochotni následně se připojit k oficiální žádosti podpisy osob nad 18 let.
Velice děkujeme za Váš čas a podporu
 
S pozdravem
 
 
Bc. Iveta Ličmanová, Mgr. Martina Polachová, Mgr. Barbora Tobolová
Plavecký oddíl Frýdek-Místek, z.s.

Autor: Iveta Ličmanová | 212 podpisů

Více >
PETICE NA PODPORU RODINNÉHO CENTRA PROVÁZEK 382 podpisů chybí 18

PETICE NA PODPORU RODINNÉHO CENTRA PROVÁZEK

PETICE

NA PODPORU RODINNÉHO CENTRA PROVÁZEK

 

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

 

PROFICIO, z.s. provozuje od března 2009 v Novém Jičíně rodinné centrum. Od března 2013 pak v prostorách SOŠ Educa na ul. Bohuslava Martinů pod názvem RC Provázek.

 

Novojičíňákům nabízíme:

- pravidelné i jednorázové aktivity pro děti i rodiče s dětmi (hudební, výtvarné, pohybové) některé zcela jedinečné (parkour, aktivity pro rodiny s děmi s PAS apd.)
- aktivity pro dospělé (zdravotní cvičení, vzdělávání včetně „dovozu“ odborníků typu manželé Kopřivovi, Zerzán a Strnadelová, Margit Slimáková aj.) i těhotné (předporodní kurzy, laktační poradna)
- individuální poradenství v oblasti zdraví, mezilidských vztahů, výchovy apod.
- hernu s minikavárnou
- službu krátkodobého hlídání dětí
- celou řadu další aktivit nad rámec RC – Restaurant Day apod.

 

PROVÁZEK V ČÍSLECH ZA ROK 2015:

- 300 m2 plochy, kterou plně využíváme (+ pronájem tělocvičny a auly)

- provoz PO – ČT 9 – 20, PÁ 9 -12 + víkendové aktivity
- 9 zaměstnanců (ženy s malými dětmi), 16 pravidelných lektorů a 15 dobrovolnic (pracují zdarma) a desítky spolupracujících externistů
75 pravidelných týdenních kroužků /aktivit  (37 pro děti (a rodiče), 27 pro dospělé, 11 pro těhotné) pro 410 klientů ve věku od narození po seniory
57 jednorázových akcí - 20 pro rodiče s dětmi a 37 pro dospělé pro celkem 734 registrovaných klientů + další desítky neregistrovaných
- 2 příměstské tábory pro 42 dětí

 

- cca 180.000 Kč měsíční náklady na provoz rodinného centra
- náklady jsou vedle příjmů od klientů financovány prostřednictvím projektů ESF, MPSV, Moravskoslezského kraje, soukromých subjektů apod.
- podíl spolufinancování města se pohybuje v rozmezí 0,7- 3,5 % rozpočtu spolku

 

V letošním roce došlo k výpadku možnosti spolufinancování ze zdrojů mimo město tak, jak tomu bylo doposud. V loňském roce nebyly v dostatečném předstihu vyhlášeny výzvy, které by byly určeny pro organizace našeho typu.

Cca polovinu nákladů jsme schopni pokrýt vlastními příjmy – platbami od klientů.

Výpadek příjmů však nemůžeme plně kompenzovat z jiných zdrojů - jsou buď marginální (soukromí dárci, nadace) a nebo jsou nejisté.

Posledním střípkem této nepříjemné mozaiky je to, že jsme byli vyřazeni z možnosti žádat o řádné dotace města, protože naše sídlo není v Novém Jičíně, ale sousední obci Rybí.

 

Proto jsme se obrátili na město s žádostí o pomoc při řešení této kritické situace. Neoficiálně máme potvrzeno získání několika desítek tisíc, které situaci neřeší.

 

Pokud se nám nepodaří provoz dofinancovat tak, abychom mohli pokračovat, budeme nuceni provoz centra ukončit, dramaticky zredukovat nebo přesunout do jiné vstřícnější obce.

Nemůžeme tvořit dluhy a nemáme aktuálně jiný zdroj (pracujeme dlouhodobě za podprůměrnou mzdu či zdarma, zdvojnásobit vstupné pro klienty nepovažujeme za řešení).

 

Stovky rodin pak přijdou o aktivity pro nejmenší děti, které jsou kvitovány nejen rodiči, ale i lékaři a dalšími odborníky z celé republiky. Ve městě neexistuje organizace, která by byla schopna tyto klienty v takovém počtu obsloužit.

 

My níže podepsaní souhlasíme s tvrzením, že činnost RC Provázek na území města je důležitá a žádoucí. Vyzýváme zástupce města Nový Jičín, aby zcela jasně deklarovali svůj postoj k aktivitám RC Provázek a finančně podpořili PROFICIO, z.s. tak, aby mohlo udržet RC Provázek ve stávající dostupnosti i stávající kvalitě.

 

 

 

 

 

Petiční výbor:

Ing. Michaela Holišová, 742 65 Rybí 231

Žaneta Konopáčová, Květná 693, 742 72 Mořkov

Ing. Martina Paličková, Slezská 31, 741 01 Nový Jičín

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: Ing. Michaela Holišová, 742 65 Rybí 231

Autor: Michaela Holišová | 382 podpisů

Více >
Petice za zachování autonomie MŠ Beruška na Čeladné 199 podpisů dosaženo

Petice za zachování autonomie MŠ Beruška na Čeladné

My, níže podepsaní, chceme zachovat autonomii MŠ Čeladenská Beruška a vyjádřit nesouhlas s navrhovaným sloučením s MŠ a ZŠ Čeladná do jednoho subjektu.

 

MŠ Beruška funguje ke spokojenosti dětí i rodičů. Poskytuje v naší obci alternativu k tradičnímu pojetí výchovy, která staví na základech partnerského přístupu k dítěti, vedení ke zodpovědnému chování respektujícím přístupem. Pracuje v systému Začít spolu, ale kromě toho využívá poznatků a praktikuje prvky Montessori pedagogiky, vede děti ke kritickému myšlení, vede je k tvořivosti, dlouhodobě a do hloubky se zabývá ekologickou výchovou. MŠ Beruška také podporuje aktivitu a zapojení rodičů do dění v MŠ, pedagogové se neustále vzdělávají a přinášejí do školky spoustu nových podnětů a obohacení. MŠ Beruška je svým založením příkladnou školkou, do které se jezdí mnozí pedagogové z celé ČR školit. Jsme si vědomi, že školu, ať už základní či mateřskou, vytvářejí především kvalitní pedagogové. Máme důvodné obavy, že sloučení MŠ se ZŠ pod jeden subjekt povede k celkové změně pedagogické koncepce a s tím i možné změně pedagogického obsazení školky.

 

Podstatou fungování MŠ Berušky je program Začít spolu. Jedná se o ucelený jedinečný pedagogický koncept, v ČR praktikovaný od roku 1994. Program Začít spolu splňuje požadavky na kvalitu vzdělávání v zemích EU a je plně v souladu s trendy českého školství a s myšlenkami Rámcového vzdělávacího programu platného v ČR. Podrobně je program popsán na www.sbscr.cz.

 

Nyní, kdy je školka dobře vybavená jak personálně tak materiálně, včetně funkční přírodní zahrady a mohla by v klidu pokračovat v náročné ale smysluplné práci s dětmi, má dojít ke sloučení a změně vedení. Z otevřeně deklarovaného postoje paní ředitelky základní školy Mgr. Jany Satinské však víme, že se k tomuto programu opakovaně staví kriticky a tento program nepodporuje. (Ze schůzky v ZŠ dne 10. 9. 2015 vyplynulo jednoznačně, že by po sloučení školky se základní školou omezila účast rodičů v MŠ, na schůzce s rodiči předškoláků v červnu 2013 se záporně vyjádřila ke konceptu Respektovat a být respektován, který je důsledně uplatňován v MŠ Beruška cit.: „Respektovat a být respektován není můj šálek kávy, vzdělávání pedagogů v naší škole tímto směrem nepodporuji", zaznamenali jsme změnu koncepce organizace Dne dětí, pod jejím vedením - kdy spoluúčast rodičů (úspěšně realizovanou oběma mateřskými školkami) zcela vynechala, vypovídají o tom další individuální zkušenosti rodičů dětí ze ZŠ Čeladná). Proto se velmi obáváme o další existenci této pedagogické koncepce po sloučení MŠ Beruška se Základní školou.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nyní ještě přikládáme vyjádření k hlavním důvodům pro sloučení mateřských škol a základní školy na Čeladné, které zástupci obce uvedli na schůzce dne 10. 9. 2015.

 

1) MŠ Beruška zřídila obec v roce 2011 jako druhou mateřskou školu v obci zejména jako službu pracujícím rodičům (zajištění péče o děti), výchovný program nebyl primárním důvodem ke zřízení.
 

Chceme tímto vyjádřit, že jsme obci za založení další mateřské školky vděční, tento krok jsme uvítali. Zároveň však chceme upozornit na fakt, že cílem předškolního vzdělávání primárně není zajištění hlídání dětí pracujícím rodičům. Předškolní vzdělávání má svoje vlastní cíle, dle § 33 Školského zákona, Část 2 citujeme cíle předškolního vzdělávání: „Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.“

 

2) Obec nevidí smysl v podpoře dvou školek s různými typy výchovných programů („tradiční“ a „Začít spolu“), když se nakonec stejně všechny děti sejdou v jedné třídě místní základní školy s jednotným výchovným přístupem. Zároveň bylo naznačeno, že děti ze školky s programem Začít spolu mohou mít při přechodu na klasickou základní školu problémy.

 

K tomu chceme vyjádřit následující:

V Zákoně o rodině, Část 2, Hlava I, § 32 se uvádí: „Rozhodující úlohu ve výchově dětí mají rodiče“ (nikoli škola nebo obec). Dále citujeme z dokumentu České školní inspekce „Vztah rodičů a školy pohledem práva“ cit.: „Proto, aby byla zachována rozhodující úloha rodičů ve výchově, je třeba vytvoření a uskutečňování spolupráce školy (resp. školského zařízení) a rodičů (resp. dalších zákonných zástupců) dětí.“ Toto je úloha školských zařízení a od obce, coby zřizovatele těchto zařízení očekáváme podporu škol ke výše zmíněné zákonné povinnosti. MŠ Čeladenská Beruška vychází rodičům vstříc maximálně a nadstandardně, tento přístup vítáme a chceme zachovat.
Přechodem dětí z mateřských škol s programem Začít spolu na školu základní se zabývali odborníci v longitudinálním výzkumu s názvem „Vliv vzdělávacího programu Začít spolu na vývoj psycho-sociálních kompetencí dětí v MŠ 1997/98-2000/2001“. Závěry výzkumu si dovolujeme citovat: „Třetí předpoklad, že se děti z MŠ s programem Začít spolu nebudou lišit od dětí z MŠ bez Začít spolu v charakteristikách, na něž klade důraz tradiční škola (v připravenosti pro školu - školní zralosti) - se rovněž potvrdil. V testování školní zralosti se děti nelišily, což znamená, že děti z MŠ s programem Začít spolu jsou připraveny na standardní požadavky naprosto shodně a na úrovni srovnatelné s ostatní populací.“ Více o výzkumu na http://www.sbscr.cz/index2.php?t=1&c=51&p=70#zacatekclanku.
 

3) Obec nevidí smysl v podpoře mateřské školy, ze které potom rodiče svoje děti do místní základní školy k základnímu vzdělávání nepřihlásí.

 

Znovu odkazujeme na výše zmíněné cíle předškolního vzdělávání viz. bod 1. Cílem předškolního vzdělávání není zajistit naplnění základní školy v obci. Rodič má právo zvolit pro své dítě školu podle svých preferencí. Výběr a volba školy se řídí pravidly nabídky a poptávky, tedy jsou podstatné zejména reference, případně osobní zkušenost se základní školou, školní vzdělávací program atd. I v případě, že se rodič rozhodne umístit své dítě do jiné školy než na Čeladné, je velmi smysluplné, že obec coby zřizovatel mateřské školy - umožňuje realizovat předškolní vzdělávání dětem přímo v místě bydliště. (Zatímco školu může rodič pro své dítě volit dle svého výběru, u předškolního zařízení tuto volbu většinou nemá - tam je podstatné kriterium k přijetí dítěte místo bydliště a to mají čeladenské děti pouze na Čeladné - všude jinde jsou tedy znevýhodněni).

 

 

Závěrem chceme vyjádřit následující: Uvědomujeme si, že existence dvou mateřských školek v jedné obci, s odlišným výchovným modelem, je velmi vzácná a v naší republice ojedinělá. Jsme rádi, že všichni rodiče v naší obci mají možnost výběru a mohou zvolit zařízení, jehož výchovné metody jsou v souladu s jejich přesvědčením, hodnotami a výchovnými způsoby. Přejeme si, aby všichni občané naší obce i jimi zvolení zastupitelé, dokázali vedle sebe žít v toleranci a se vzájemným respektem k volbě druhého. Tímto chceme také oslovit zejména zastupitele, kteří budou o případném sloučení svým hlasem rozhodovat. Prosíme, chraňte principy demokracie v naší zemi a obci. Děkujeme.

za petiční výbor:
Mgr. Kateřina Kučová, Čeladná
 

Autor: Kateřina Kučová | 199 podpisů

Více >
Chceš změnu? Jednoduše začni!
  • založ
  • podpoř
  • sdílej
Založit petici

Vyberte si svůj region

Moravskoslezský x celá ČR

Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Středočeský kraj Praha Královehradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj

Vítáte úplný zákaz kouření v restauracích?