Chceme podporu úplných rodin
71 podpisů

Chceme podporu úplných rodin

Autor: Aleš Hodina | vloženo: 08.08.2015 | 71 podpisů
Sdílejte s přáteli

My, rodiče a další lidé, kterým není lhostejný osud dětí, požadujeme, aby byli v Radě vlády ČR zastoupeni ti, kdo hájí právo dětí na oba rodiče.

 

Jak vyplývá z odborných studií, Úmluvy o právech dítěte, Listiny základních práv a svobod, mezinárodní i národní judikatury, ale i ze zdravého selského rozumu, nejlepším zájmem dítěte je, aby bylo především v péči obou rodičů. Nejlepší zájem dítěte může být takto naplněn, pokud dítě žije společně s oběma rodiči nebo pokud o něj alespoň oba rodiče pečují samostatně (ve střídavé nebo společné péči). Zcela proto odmítáme podporu samoživitelství, tedy oddělení dítěte od jednoho z rodičů a výchovu pouze druhým z nich, což představuje přesný opak nejlepšího zájmu dítěte.

Proto považujeme za nutné, aby se zástupci těch, kdo hájí právo dětí na oba rodiče, mohli podílet na přípravě zákonů, které povedou k podpoře rodinných vazeb, zejména rodinných vazeb dětí. Dále žádáme, aby vláda začala pracovat na celkové koncepci podpory rodin, se zvláštním zřetelem na zachování péče obou rodičů, s ohledem na alarmující stav rozvodovosti a sňatečnosti v České republice. Žádáme, aby začala naplňovat závazek plynoucí z čl. 7 mezinárodní Úmluvy o právech dítěte, zabezpečit právo dětí na péči rodičů (obou).

 

Navrhujeme, aby se na této práci v Radě vlády podílel předseda Mezinárodního institutu pro rodinu a dítě Ing. Aleš Hodina, dr. h. c., který se dlouhodobě zasazuje o ochranu rodinných vazeb a práva dětí na oba rodiče.

Aktuality

12.09.2015 21:46

Prosíme, podepisujte především vytištěné petiční archy - podle zákona o právu petičním se „počítají“ pouze vlastnoruční podpisy.

 

12.09.2015 21:49

Petiční arch k vytištění je nenápadný odkaz v šedém rámečku vpravo ("Podpisový arch v PDF").

 

12.09.2015 21:54

Podepsané petiční archy pak zašlete na adresu tvůrce petice (uvedena v hlavičce podpisového archu).

 

Komu bude petice předána: Vláda ČR, Parlament ČR

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 71 (+3 nepotvrzené)

Podpisový arch v PDF
 • Jiří Fousek | Jihlava
 • Kamil Lhoták | Praha-Strašnice
 • Robert Arendacký | Opava
 • tomáš zavadil | olomouc
 • Martin Dědek | Benátky nad Jizerou
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Martin Bár | Vyškov
 • Petr Zápotocký | Bradlec
 • ALbert Poplar | Praha 1 11000
 • Klára Komárková | Vrbka 35
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici