Petice proti komplexnímu pozměňovacímu návrhu ke sněmovnímu tisku 723
1407 podpisů

Petice proti komplexnímu pozměňovacímu návrhu ke sněmovnímu tisku 723

Autor: Adam Derner | vloženo: 14.08.2016 | 1407 podpisů
Sdílejte s přáteli

Petice proti komplexnímu pozměňovacímu návrhu ke sněmovnímu tisku 723

V únoru vláda schválila návrh novely zákona, který vycházel z doporučení ministerské komise, v níž měla své zastoupení i česká lékařská komora. Posléze se skupina poslanců rozhodla vypracovat komplexní pozměňovací návrh (KPN), který byl poté postoupen na ministerstvo zdravotnictví k posouzení. Na ministerstvu došlo k zapracování dalšího textu, jehož obsahem je přikázání ambulantním lékařům, tedy lékařům soukromým, aby „v rámci celoživotního vzdělávání“ absolvovali povinné stáže na lůžkových odděleních akreditovaných pracovišť. Obory zdravotní péče, délku a četnost stáží, výjimky z povinnosti absolvovat stáž a bližší podmínky organizace stáží stanoví prováděcí právní předpis – nyní tedy nevíme skoro nic. Krom toho, že tento bod KPN prakticky znamená „nucené práce“ pro atestované soukromé lékaře (za které dokonce nedostanou zaplaceno, jelikož se budou na daných pracovištích jakoby vzdělávat), ale nenabízí ani odpověď na otázku: Kdo bude soukromé lékaře zastupovat po čas jejich absence v ordinaci?

Žijeme v zemi, kde se při návrhu zákazu kouření v restauracích okamžitě vytahuje omezování základních lidských svobod. Nemůžeme tedy mlčet, když se objevuje pozměňovací návrh, který naprosto destruuje samotný koncept soukromého podnikání pro všechny lékaře.

Dalším bodem tohoto KPN je zákaz práce v zahraničí pro mladé doktory, kteří absolvovali specializační přípravu jako rezidenti. Tito lékaři by byli nuceni pracovat v Čr minimálně 5 let po atestaci, jinak by museli státu zpětně vracet peníze, vynaložené na jejich vzdělávání. Tento bod jde hrubě proti jednomu ze základních pilířů EU, tedy volný pohyb zboží, služeb a kapitálu. O takovýchto nařízeních se nediskutuje pro žádné jiné obory krom medicíny a připadají mi vůči lékařům silně diskriminační. Proč rovnou nenařídit mladým lékařům, kteří by po škole chtěli pracovat v zahraničí, aby vraceli peníze za vzdělání, které jim bylo poskytnuto na státní univerzitě? Takováto nařízení neudrží mladé lékaře v Čr, ba naopak povedou k nechuti těchto lékařů se následně do své vlasti vracet.

Z právního hlediska je KPN k ST 723 problematický mimo jiné z těchto důvodů:

Není zřejmé kdo a proč daný PN vůbec vypracoval.
Ačkoliv zásadním způsobem zasahuje do života lékařů všech profesí, neobsahuje žádnou důvodovou zprávu.
Zcela obchází právní úpravu připomínkových řízení, tripartitní projednání i zpracování RIA (hodnocení dopadu regulace). Pokud poslanci preferují tento KPN proti původnímu ST 723, bylo by korektním postupem tento ST zamítnout a nechat vládu odpracovat novou variantu.
Na podávání pozměňovacích návrhů dostali poslanci pouhých 11 dnů, což je z důvodu komplexnosti a rozsáhlosti daného KPN, naprosto nedostačující doba.

Ačkoliv jsem teprve studentem 4. ročníku medicíny, vnímám tento návrh jako vysoce diskriminační. Proto jsem se rozhodl sepsat tuto petici, jejímž prostřednictvím prosím lékařskou i nelékařskou veřejnost k vyjádření nesouhlasu s výše uvedenými body KPN.   

Komu bude petice předána: ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 1407 (+35 nepotvrzených)

 • Miloslav Sincl | Praha 3
 • Petr Tesař | Praha
 • Michael Urban | Praha 4
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Chocholáčková Marie | Kutná Hora
 • Jaroslav Sedláček | Brno
 • Rostislav Holeček | Klatovy
 • Miroslav Havlík | Nový Jičín
 • Aleš Horák | Ostrava
 • Pavel Janovský | Třebíč
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici