Petice za doplnění podmínek využití plochy Z19 v Uzemním plánu obce Zdiby
93 podpisů

Petice za doplnění podmínek využití plochy Z19 v Uzemním plánu obce Zdiby

Autor: Jitka Homolová | vloženo: 14.09.2017 | 93 podpisů
Sdílejte s přáteli

Vážený pane starosto Tvrdý, vážený pane místostarosto Žáčku, vážení zastupitelé,

         žádáme, abyste při společném jednaní, po dokončení I. etapy vypracovávání návrhu změny č.1 Územního plánu obce Zdiby, zajistili úpravu podmínek využití (regulativů) zastavitelné plochy Z19 pro občanské vybavení – komerční zařízení plošné rozsáhlá (OK) v souladu s usnesením zastupitelstva obce Zdiby ze dne 21.12.2016, tj. tak, aby bylo stanoveno, že na této ploše je povolena výstavba za následujících podmínek:

(i)  minimálně 44 % plochy zeleně;

(ii)  objekty musí architektonickým členěním stavebních forem a zejména celkovým objemem zastavění respektovat měřítko a nenarušovat vizuální kontext okolní zástavby, zejména kulturních památek v okolí.

         Podle informací, které obdržel Stavební úřad v Klecanech vlastník zastavitelné plochy Z19 od záměru výstavby nedávno ohlášeného projektu „GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE“ upustil. Proto vás žádáme, abyste využili této příznivé situace k ochraně zájmů obyvatel Zdib a úpravou regulativů v územním plánu napříště dovolili realizaci pouze záměrů, které nebudou mít devastující dopad na životní prostředí, krajinný ráz a dopravní situaci v naší obci.

         Věříme, že se díky vašemu odpovědnému chování podaří tuto změnu regulativů prosadit a nebezpečí výstavby obřích hal odvrátit.

         Za vaši iniciativu předem děkujeme.

Komu bude petice předána: OÚ Zdiby, starosta obce Zdiby Jan Tvrdý, mísostarosta obce Zdiby Ing. Jiří Žáček

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 4

Zatím žádné komentáře.

Podepsat tuto petici

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpisy | 93 (+1 nepotvrzený)

  • Jan Pospíšil | Zdiby-Brnky
  • Hana Tůmová | Zdiby
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Lucie Nosková | Klecany
  • Štepan Šťastný | Praha
  • Anna Krejcarová | Praha 3
  • Tomáš Hlava | Zdiby
  • Jan TOMÁŠ TOMÁŠ | PRAHA 2
  • Věra Krejcarová | Zdiby
  • Helena Bumbová | Praha 9