Kam se valí loučovické proudy
865 podpisů chybí 1360

Kam se valí loučovické proudy

Autor: Jaroslav Jonáš | vloženo: 06.09.2015 | 865 podpisů
Sdílejte s přáteli

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 

,,Kam se valí loučovické proudy“

 

Svazek obcí divoká voda Loučovice

IČ: 3993493

Loučovice 51, 382 76

 

 

My, níže podepsaní občané, nesouhlasíme s realizací záměru Sdružení obcí divoká voda Loučovice komerčně využívat staré koryto řeky Vltavy pod VD Lipno I. pro účely adrenalinových vodních sportů.

 

Především nesouhlasíme s Podnětem k provedení změny manipulačního řádu VD Lipno I. a VD Lipno II. podaným Svazkem obcí, ve kterém je požadováno navyšování průtoku vody z 1,5 m3/s na 15 m3/s v období od poloviny května do září. Takovéto extrémní denní kolísání hladiny by znamenalo vysoké bezpečnostní riziko obyvatel přilehlých obcí i turistů na obou březích říčního koryta Vltavy.

 

Domníváme se, že v konečných důsledcích by realizace projektu Divoká voda Loučovice znamenala devastaci NPR Čertova stěna-Luč, především tzv. Čertových proudů, a dalších cenných území řeky Vltavy mezi VD Lipno I a VD Lipno II.

 

Z těchto důvodů nesouhlasíme se záměrem Svazku obcí divoká voda Loučovice a žádáme představitele sdružení, aby podnikli kroky k zastavení veškerých aktivit, které ohrožují jedinečný přírodní poklad našeho regionu – NPR Čertova stěna-Luč s unikátními Čertovými proudy. Chceme tento přírodní klenot zachovat i budoucím generacím.

 

Chápeme snahy zastupitelů obce Loučovice řešit obtížnou sociální a ekonomickou situaci občanů, ale jsme přesvědčeni, že existují i jiné cesty.

 

Mgr. Jaroslav Jonáš, Vyšší Brod 79, 382 73

Mgr. Martina Majerová, Lnářský Málkov 52, 388 01 Blatná

Doručovací adresa: Jaroslav Jonáš, Vyšší Brod 79, 382 73

Aktuality

12.10.2015 22:26

Ve Vyšším Brodě 12. října 2015

Podpořte prosím i vy Petici na záchranu jednoho z posledních divokých a magických míst naší národní řeky Vltavy - pověstmi opředené a velikány ducha opěvované Čertovy proudy.

Místo, kde se vám zastaví dech, stejně jako Mistru Smetanovi, až zaslechnete útržky romantické symfonie stříbřitých peřejí dole v údolí a  šumění staletých borovic, zaťatých do skal moře granitového...

Tento přírodní, kulturní a duchovní poklad českého národa má být podle komerčních plánů zdejších obcí přeměněn na sportovně - zábavní kanál pro adrenalinové vodní aktivity - to vše ve jménu "potenciálu řeky vytvářet ekonomické hodnoty" v dosud "neokoukané" a neponičené přírodě - jak pravil jeden místní politik.

Oslovte prosím i své známé, lidi s rozumem a srdcem, a pomozte zachovat jeden z největších přírodních skvostů naší země pro děti našich dětí. Děkujeme vám.

Více se dozvíte na www.s-divocinou-vltavy.estranky.cz

Od břehů podzimní stříbropěnné Vltavy vás zdraví Jaroslav Jonáš

 

30.12.2015 20:43

                                                              Ve Vyšším Brodě poslední den roku 2015


Milí přátelé nezkrotných Čertových proudů řeky Vltavy,

kruh naší společné pomoci kouzelnému místu divoké přírody i pradávných dějů historických se pro letošní rok pozvolna uzavírá…

Naše kampaň na záchranu jednoho z posledních divokých úseků řeky Vltavy začala v červnu letošního roku a rozvinula se do mnoha rozličných forem a podob - stěžejní se stala petice „Kam se valí loučovické proudy“. Díky Vašemu zájmu o přírodní poklady naší země se pro zachování jedinečného kaňonu Vltavy s romantickými Čertovými proudy vyslovilo na 550 občanů formou elektronickou; na 350 lidí pak připojilo svůj podpis pod petici „Kam se valí loučovické proudy“ na klasické papírové archy - k tisícovce už chybí docela malý kousek. Ze srdce vám děkujeme.                                                 

Rádi bychom poděkovali především panu Michalu Sedláčkovi - zakladateli nanejvýš potřebného portálu - jeho e-petice.cz  již třetím rokem funguje jako vztyčený ukazovák demokracie a svobody slova.

Přátelé Přírody, ujišťuji Vás, že jenom samotná existence naší Petice a její šíření mezi lidmi dokázaly znejistit sebevědomá vyjádření pánů developerů a zakroutily nejednu vrásku na čelech politiků, domnívajících se, že s přírodními skvosty Šumavy je možno zacházet jako se spotřebním zbožím v období totálního sezonního výprodeje…                                                                                    

Na počátku nového roku budou petiční archy předány představitelům „Svazku obcí divoká voda Loučovice“, kteří by již v roce 2016 rádi realizovali svůj podnikatelský záměr na „využití schopnosti řeky vytvářet ekonomické hodnoty“ - jinými slovy, přeměnit mimořádně cenné řečiště Vltavy (s národní přírodní rezervací uprostřed) na komerční, plně funkční sportovně-turistický kanál pro adrenalinové vodní zábavy.

Naše Petice žije - i v roce 2016 si bude nezadržitelně prorážet cestu ke vzdáleným obzorům - vysněným 2 225 hlasů pro zachování hrdé krásy Čertových proudů Vltavy.

Karel Čapek kdysi napsal: „Ochrana vzácných přírodních památek není otázka sentimentality, nýbrž povinné úcty; tyto památky, nám představují něco ctihodnějšího než podnikatelský zájem pana Petra nebo pana Capla.“                                                                

Sledujte prosím aktuální dění a potěšte se nádherou divoké přírody v kaňonu Vltavy na stránkách www.s-divocinou-vltavy.estranky.cz

Nezapomenutelná setkání s Divočinou našich lesů, vod, hor, luk i strání…

                                             Jaroslav Jonáš a Martina Majerová

 

 

Komu bude petice předána: Svazku obcí divoká voda Loučovice, KÚ Jihočeského kraje a Ministerstvu životního prostředí ČR

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 126

08. 08. 2016 | Luboš Svoboda | Jihlava
Naprosto s Vámi souhlasím, přesto se domnívám, že ten boj s nenažranou komercí v době, kdy se úspěch vždy a všude přepočítává jen na peníze a množství prodaných aut, je předem prohraný. Svoboda
+0 | -0
doporučit +
08. 08. 2016 | Ludmila Kubicová | Opava
Chraňme tyto skvosty ve své přírodní kráse pro další generace! Jeden příklad: Sigríđur, islandská žena, se zasloužila o záchranu dnes nejnavštěvovanějšího vodopádu Gullfoss před vybudováním hydroelektrárny a jeho zničením.
+0 | -0
doporučit +
07. 08. 2016 | Václav Brabec | Tábor
Zdravim pane. Je třeba petici zveřejnit v rybářských časopisech. To snad není možné , jak některé skupiny to zkouší
+0 | -0
doporučit +
21. 06. 2016 | Jaroslav Jonáš | Vyšší Brod
Nezměrná hodnota Čertových proudů v kaňonu řeky Vltavy pod Lipnem spočívá v jejich unikátnosti geologické, mimořádné bohatosti rostlinné i živočišné říše, v malebnosti krajinné, v jedinečných a neopakovatelných rozměrech estetických, historických i kulturních - kdo jednou vstoupí do těchto míst, je uchvácen kouzelnou poetikou zurčící vody, mnohotvarých balvanů, koberců mechů a kapradin, staletých stromů a granitových skal... Malý almanach těchto pokladů najdete na www.s-divocinou-vltavy.estranky.cz Podle mého názoru, můžeme ekoteroristy nazývat lidi či spolky, devastující přírodní bohatství naší země ve prospěch vlastních ekonomických zájmů a ve jménu "využití potenciálu řeky pro rozvoj nejtvrdších a bezohledných forem turismu"... Devastujícím faktorem projektu "Divoká voda Loučovice" pro kaňon Čertových proudů vůbec není zvýšené množství vody, která se vypustí z Lipna, ale pravidelné denní, periodické a programované masivní "špičkování" průtoku v řečišti pro účely nesmyslných , komerčních radovánek v obchodním "produktu" tolik módních vodních adrenalinových sportů. Takováto technokratická manipulace s dnes tolik ceněnou vodou, by degradovala cenné přírodní řečiště Čertových proudů na vodácký zábavní kanál, a ve svých důsledcích by znamenala zmar pro vše živé: pstruhy, raky, ledňáčky, kapradiny, mechy, vydry, skorce, pobřežní porosty i převzácnou královnu všech přesliček - vždyzelenou přesličku zimní... Za tyto poklady české země je třeba bojovat!
+0 | -0
doporučit +
12. 06. 2016 | Jiří Leider | Chotěšov
Dobrý den Jindřichu Špinare,toto jsem se tady snažil v několika príspěvcích vysvětlit už v minulosti...bohužel marně. Místní i přespolní ekoteroristi mají bůh ví proč pocit, že voda patří asi do trubek. Jedinné co může být na Čertových proudech nezkrotného je právě ta divoká voda v korytu? Vraťme vodu do koryta řeky, kam patří!
+0 | -0
doporučit +
27. 04. 2016 | Jaroslav Jonáš | Vyšší Brod
Děkuji městu na krásné řece Malši - Kaplici...
+0 | -0
doporučit +
04. 04. 2016 | Dagmar Dušková | Jindřichův Hradec
Loučovice by nutně potřebovaly vzpruhu, to je jednoznačné, ale že by cesta vedla právě tudy??? Navíc si myslím, že dnešní svět by potřeboval spíše zklidnit a oázou krásy a klidu tahle lokalita rozhodně je.
+0 | -0
doporučit +
02. 04. 2016 | Jindřich Špinar | Zlatá Koruna
Co se to snaží za pomoci expresívních výrazů petenti vyvolávat: "...udělat z nádherného úseku NÁRODNÍ řeky Vltavy vodácký KANÁL pro vyplavování adrenalinu. Řízené vypouštění OBROVSKÉ masy MRTVÉ vody z Lipna, spolu se záplavou tisíců vodáků, by přineslo do přírodního ráje zmar a zkázu..." a "NEZKROTNÉ" Čertovy PROUDY? Kdeže jsou? Bolševik je narval do kanálu, 1,5 m3, co tam teď běžně zůstává, dělá z bývalých proudů zarůstající tůňky, nebýt občasných průplachů kvůli hnusným ropákům v kajacích, už by byl v korytě jen les. Vždyť nedotčené přírodní údolí je a zůstane chráněno rezervací! Tam se nesmí nic stavět a doufám, že i nebude, stačí JEN dodržovat zákon! Návrat vody do koryta, byť řízený pravidelným vypouštěním, je jen alespoň částečným návratem k tisíciletému řádu. O žádné budování kanálu nejde! Co blázníte lidičky, nikdo neplánuje rozbíjení kamenů, vyrovnávání přírodního koryta atd. Loučovice jsou sociálně a ekonomicky na kolenou, intravilán prošpikovaný pozůstatky z průmyslové výroby, areály papíren zplanýrovány - ano a tam, na těch brownfieldech nechť vyroste servis pro vodáky, v němž naleznou práci lidi, kteří ji v Loučovicích sotva jinak získají. Vraťme vodu kam patří, tedy do řeky alespoň občas a nepodepisujme petice, které ji chtějí nadále, jako už přes 50 let, posílat zakopaným kanálem! Tunelem, místo přirozeného koryta. Teď je tam voda "mrtvá" a petenti zřejmě chtějí aby zůstala. A kříčí, že "obrovské masy mrtvé vody..." Fuj, nemanipulujte prosím s lidmi!
+0 | -0
doporučit +
29. 03. 2016 | Jiří Leider | Chotěšov
Vážený pane Martine Musile, vytrháváte má slova z kontextu. Nikde jsem neuvedl, že je v pořádku, že se příroda ničila před 100lety. Naopak já se nad tím pozastavoval, kde byly iniciativy neničit přírodu! Máte pravdu nejezdím pod Vyšák na Vltavu, protože vím jak to tam vypadá. Nazývat ovšem to, co tam jezdí za lidi v létě "vodáky" je hodno léčby v cvokhausu v Dobřanech. To jestli si tím někdo namastí kapsu už je druhořadý efekt! Celé to je o tom, že se jedinci nedokáží k přirodě náležitě chovat. Abyste tomu rozumněl nestojím ani na jedné straně téhle barikády a je jedno že se považuji za vodáka, který miluje vodu jako přírodní živel, který se nedá jen tak spoutat. Když tak milujete přírodu podepiště petici proti výstavbě přehrady na dolní Berounce. To Vám nevadí? Jedna z nejkrásnějších řek v ČR. Pouze uvádím paradoxy pane Musile nikoliv argumenty proč se to má pustit a proč ne. Čtěte a neútočte na mě těmi nesmysly.

Pěkný den!
+0 | -0
doporučit +
25. 03. 2016 | nikola mavrodiev | Bujanov
plánovaný projekt by měl být spíš hodnocen jako závažný trestný čin a dle toho i odměněn
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpisy | 865 (+58 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
  • Denisa Bytelová | Klatovy
  • Pavel Kyjovský | České Budějovice
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Bohumil Svoboda | Jihlava
  • Miluše Dolanská | Český Krumlov
  • Marek Kodras | Trhové Sviny
  • Jaromír Ikavec | Nová Bystřice
  • Marie Karlická | Praha 3
  • Dora Čepeláková | Praha 10
  • Václav Čepelák | Praha