„CHCEME ZACHOVAT TOPOLOVOU ALEJ MEZI ČERNOŠICEMI A RADOTÍNEM. “
427 signatures

„CHCEME ZACHOVAT TOPOLOVOU ALEJ MEZI ČERNOŠICEMI A RADOTÍNEM. “

Author: Jan Jelínek | Uploaded: 05.08.2015 | 427 signatures
Share it with your friends

Vážený pane starosto,
nesouhlasíme s připravovaným úplným vykácením topolové aleje na levém břehu Berounky z Černošic  do Radotína a s možným souvisejícím zneužitím dotačních titulů   k této akci. Vykácení více jak 200 stromů by bylo naprosto nepřijatelným a vandalským činem poškozujícím dobré jméno Černošic a Radotína. 

My, níže podepsaní, protestujeme proti chystané holoseči významného krajinotvorného prvku a biotopu. Topolová alej plní různé nezastupitelné funkce jako je například regulace toku při povodni, větrolam, krajinotvorba, mikroklima, hnízdní příležitosti, produkce kyslíku a podobně.
Pokud je alej natolik zanedbaná, že se musí kácet, měla by za to  být vyvozena odpovědnost v souladu se zákonem 114/1992 Sb. vůči tomu, kdo je povinen údržbu a postupnou obnovu aleje provádět.
Je známo, že po ořezu většina stromů přežije 10 až 15 let. To je doba, za kterou v aleji vyrostou nové stromy jako náhrada za pokácené.                                        

Požadujeme proto na objednávce města nezávislý dendrologický posudek například od Agentury pro ochranu přírody a krajiny.       

Vážený pane starosto, vyzýváme Vás, abyste se zasadil o to, aby alej zůstala jako celek zachována a aby byl vytvořen mechanismus její postupné obnovy.

 

Petiční výbor ve složení:
Ing. Jitka Landová, Na drahách 1377, Černošice 

Pavel Dražan, Vrážská 1008, Černošice

Ing. Jan Jelínek, CSc., Strakonická 1601, Černošice

Václav Vojíř, Výpadová 1329/8, Praha Radotín
 

News

25.08.2015 09:40

Jménem petičního výboru zdravím všechny, kdo se svým podpisem zasloužili o odklad rozhodnutí o plošném kácení. Slíbili jsme, že Vás budeme informovat o novinkách.  Podle našich dosavadních informací se díky Vašim podpisům postoj Povodí Vltavy mění a zvažuje žádost na  Agenturu ochrany přírody a krajiny o komplexní znalecký posudek.
Jan Jelinek

 

28.08.2015 11:08

Reakce města dnes vyšla v Informačních listech Černošic. Snad bude v brzku k nalezení i na webu.

 

01.09.2015 16:33

Dobrý den,

nominovali jsme tuto alej do soutěže ALEJ ROKU. Budeme rádi, pokud pro ni budete hlasovat zde:
http://www.alejroku.cz/2015/alej-u-cyklostezky-mezi-radotinem-a-cernosicemi-1

O topolové aleji  je video v ČT:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/215411000140831-udalosti-v-regionech

Petici otiskly Parlamentní listy:

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Vyzva-za-zachovani-topolove-aleje-mezi-Cernosicemi-a-Radotinem-391307

a informoval o ní Náš Region na straně 3:

http://www.nasregion.cz/noviny/96e5da96f515_15_Nas_Region_JZ.pdf

Jan Jelínek

 

 

 

07.09.2015 10:01

Vážení signatáři,

na černošickém městském webu se konečně objevila pdf verze Informačních listů města Černošic. O topolové aleji můžete číst na stranách 12 a 13.
http://www.mestocernosice.cz/e_download.php?file=data/editor/121cs_159.pdf&original=0915_Cernosicke_listy_www.pdf
Podnik povodí Vltavy zadal průzkum aleje AOPK, čímž je splněn jeden z požadavků petice.
Naším hlavním cílem je však postupná obnova aleje a stanovení mechanismu péče o ni. Proto Vás prosíme o další šíření petice. Petice má přes 500 podpisů i přes až komické krádeže podpisových archů. Zastupitelům Černošic adresujeme otevřený dopis:


OTEVŘENÝ DOPIS ZÁŘIJOVÉMU ZASTUPITELSTVU VE VĚCI TOPOLOVÉ ALEJE MEZI
ČERNOŠICEMI A RADOTÍNEM

v Černošicích 2.9.2015

Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli, vážený pane starosto, oslovujeme Vás jménem cca 500 signatářů petice.

Pevně věříme, že se rozhodujete podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. I nám jde o bezpečnost na cyklostezce, dáváme však přednost odbornému ořezu před kácením v souladu se současným trendem snahy o zadržení vody v krajině. Při svém červencovém rozhodování jste nejspíše nevzali v úvahu několik závažných otázek:

1/ V průběhu několika posledních let se příjezd do Černošic od Radotína výrazně proměnil. Člověka místo půvabné krajiny vítá rozestavěná průmyslová periférie. Neobáváte se, že
úplným vykácením aleje bude příroda okolo Černošic nenávratně poškozena?

2/ Stanovisko dendrologa, splnilo účel dle zadání z objednávky "prevence proti ohrožení života a zdraví obyvatel". Za neperspektivní označuje stromy s perspektivou 20 let a stromy nevhodně umístěné. Přesto kromě kácení zvažuje i šetrnější variantu ořezu. Proč jste zvolili úplné vykácení a nikoliv postupnou obnovu aleje?

3/ Můžete objasnit, proč město zadalo průzkum stromů, které nejsou v jeho vlastnictví?

4/ Podnik Povodí Vltavy rozhodl zadat posudek aleje Agentuře pro ochranu přírody a krajiny. Město se k této objednávce nepřipojilo. Můžete vysvětlit proč?

Buďte ujištěni, že nám podsouvané osobní důvody k založení petice jsou liché. Našim motivem je Vámi schválený plán na vytvoření řady dvou set pařezů s vysazenými sazenicemi, které při
nedostatku následné péče zahynou. Našim cílem je, aby alej zůstala jako celek zachována a aby byl vytvořen mechanismus její postupné obnovy.

Za petiční výbor
CHCEME ZACHOVAT TOPOLOVOU ALEJ MEZI ČERNOŠICEMI A RADOTÍNEM.
Ing. Jitka Landová

 

 

29.09.2015 12:12

Postoj volených zástupců se pod vlivem tlaku veřejnosti mění." Jako  nejoptimálnější  a  nejšetrnější se jeví etapovité řešení. V první etapě  pokácet  stromy,  vykazující  jasné prvky havarijního stavu, a provedení ořezu u zbývajících dřevin, čímž by se jejich stav  mohl  stabilizovat  na  dalších  několik let."

http://www.mcpraha16.cz/file/dGe1/1-strana.pdf

 

17.10.2015 09:47

Prosím, volte ALEJ ROKU

http://www.alejroku.cz/2015/alej-u-cyklostezky-mezi-radotinem-a-cernosicemi-1

Alej u cyklostezky mezi Radotínem a Černošicemi čeká na výsledek posudku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Držíme palce postupné obnově aleje :). Nezapomeňte sdílet přátelům.

Za petiční výbor Jan Jelínek

 

06.11.2015 17:27

Už jen 10 dní zbývá do konce hlasování soutěže ALEJ ROKU.
Alej u cyklostezky mezi Radotínem a Černošicemi možná není nejzachovalejší, ale krášlí jí zájem Váš o její osud.
------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.alejroku.cz/2015/alej-u-cyklostezky-mezi-radotinem-a-cernosicemi-1
------------------------------------------------------------------------------------------
DĚKUJEME ZA VÁŠ HLAS!
Za petiční výbor
Jan Jelínek

 

09.11.2015 15:13

Poslední šance: Nechte svoji alej vyhrát v soutěži ALEJ ROKU. Krajské vítězství se také počítá.

http://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/2015-11-08-posledni-sance-nechte-vasi-alej-vyhrat-17521

 

12.11.2015 09:40

Ve středočeském kraji jsme v soutěži Alej roku 2015 těsně druzí. Zkusme zabojovat, je to dobrý argument pro oblíbeného zachování krajinného prvku a jeho postupnou obnovu. Hlasuje se do 15.11. Nezapomeňte prosím pozvat kamarády!!!

 

25.11.2015 08:59

Děkujeme za všechny hlasy v soutěži ALEJ ROKU 2015.

Gratulujeme vítězům:

http://arnika.org/alej-roku-2015-zdobi-cestu-u-jedovnic-v-jihomoravskem-kraji-ktery-se-pysni-i-druhou-nejlepe-hodnocenou-aleji-ankety

 

25.11.2015 13:40

Sice ještě není vše uzavřeno, ale vypadá to, že rozumný přístup nakonec zvítězí :

http://www.mcpraha16.cz/file/xef1/Listopadove-vydani-Novin-Prahy-16.pdf

 

17.02.2016 09:29

U dobrých zpráv neškodí, pokud se zopakují vícekrát. Také je to pro ty z nás, kteří neměli trpělivost číst celý desetistránkový úřední dokument z Podskalské, byť velmi precizní a perfektně odůvodněný.
Našemu spolku přišlo Rozhodnutí ve věci povolení ke kácení topolů na soukromém pozemku v Černošicích, kde 6 vlastníků žádalo o odstranění 19ti  vzrostlých stromů. Náš spolek se zúčastnil správního řízení a  byl jsem s kolegyní Landovou mile překvapen přístupem a jednáním dvou mladých úřednic z příslušného Orgánu ochrany přírody. Z oněch 19ti topolů se bude kácet jen 7 kusů. Místo nich budou zajištěny náhradní výsadby, na kterých se bude podílet i náš spolek. Zároveň si bereme na starost povýsadbovou péči po dobu 5ti let, kdy budou postupně obměněny i ostatní topoly. Budou vysazovány jak solitérní stromy, tak stromy uspořádané do skupinek s podrostem keřů, druhově odpovídající stanovišti nížinných lužních lesů, jako např. dub letní, jilm habrolistý, jasan ztepilý, střemcha obecná, svída krvavá aj.
To pokládáme za slušný úspěch.
Václav Vojíř

 

04.03.2016 07:59

Skvělý článek o aleji a netopýrech v černošickém tisku str.12

http://www.mestocernosice.cz/e_download.php?file=data/editor/121cs_169.pdf&original=03_2016_Cernosicke_listy_web.pdf

Děkujeme.

 

12.05.2016 14:17

Děkujeme všem signatářům petice. Díky Vašim podpisům elektronickým i petičních arších změnil podnik Povodí Vltavy svůj přístup a zadal posudek Agentuře pro ochranu přírody a krajiny. Petici proto uzavíráme jako úspěšnou.
Za petiční výbor: Jitka Landová, Pavel Dražan, Jan Jelínek, Václav Vojíř
https://www.facebook.com/besedacernosice/posts/1772217376344053
 

 

18.09.2016 21:38

V topolové aleji dochází k úpravám v souladu s požadavky petice.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je nám líto tragické události, která se stala na cyklostezce. Přáli bychom si brzké uzdravení zraněného cyklisty. Nelitujeme ale, že jsme se v kauze topolové aleje angažovali. V naprosté většině případů, kdy se veřejnost rozhodne bránit stromořadí, je to v pořádku. Stromy dnes ustupují v zájmu rozšiřování silnic, nebo jen kvůli ,,bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích," což se dá také vyložit jako mizerná schopnost řídit motorové vozidlo.Stromy mizí kolem železnic, na budoucích staveništích hypermarketů, obrovských hal, logistických center, dálnic apod. Patříme prostě k lidem, kteří si nemyslí, že je třeba naráz pokácet 200 stromů a v panice zcela oholit břehy.
Příčin, které vedly k současnému stavu, je celá řada. Jednostranné vysazování topolu kanadského místo topolu černého , výsadba v hustém sponu, vznik cyklostezky a tím poškození kořenového systému a obrovský nárůst návštěvníků, neudržování stromořadí, orba v těsné blízkosti stromů atd.
Pokud zastánci kácení přichází s argumentem, že tu máme topol kanadský, který je starý a křehký, souhlasíme. Jsme pro postupnou obnovu za topol černý, který je pevnější a pružnější. A také za celou škálu stromů a keřů, které sem patří, tedy do nížinného luhu. Vše je ale třeba provést postupně, s využitím redukčního řezu korun a s ohledem na výskyt chráněných druhů živočichů.
Řešením problému by ale nemělo být zkratkovité myšlení, nebo slovní napadání občanů, kteří mají ke stromům úzký vztah. Vždyť desítky let zde topoly tvoří dominantu krajiny. Věci jsou už v pohybu a jdou vlastní cestou. Vlastně je to cesta, kterou jsme prosazovali v petici. Posudek udělala AOPK,  úředníci z Podskalské rozhodují už nyní, místo až na podzim. Takže se to celé pouze urychlilo se stejným výsledkem, jako by to bylo bez úrazu na podzim. I další náš požadavek, tedy biologický průzkum (s potvrzením výskytu netopýrů), byl také naplněn. Následná pestrá výsadba stromů a keřů, zpracovaná výzkumným ústavem v Průhonicích, nás potěšila.

Za petiční výbor    Václav Vojíř, předseda Život na soutoku, o. s.
p.s.
Původně se mělo kácet 200 topolů včetně těch, kde sídlí netopýři. Pokud by bylo nedošlo k pádu větve na cyklistu, proběhlo by omlazení aleje v postupných krocích v souladu s požadavky petice. Je škoda, že úpravy v aleji nebyly součástí projektu výstavby cyklostezky a že ani při její výstavbě se nad dalším osudem topolů nikdo nepozastavil přesto, že už tehdy tudy vedla veřejná cesta.. Asi teprve po zprovoznění cyklostezky se topoly staly nebezpečnými.
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cyklostezka-mezi-cernosicemi-a-radotinem-je-opet-prujezdna

 

To whom will the petition be forwarded: Ing. Jan Jelínek, CSc. Strakonická 1601, Černošice

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages

Discussion was stopped because of many unsuitable contributions.

Sign this petition

Signatures | 427 (+21 not confirmed)

 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Anna Víšková | Praha
 • Petr Vasilevskij | Hradec Králové
 • Ing.Petr Štolle, CSc. | Praha + Černošice
 • Ing.Monika Štolleová | Černošice
 • Jan Špidlen | České Budějovice
 • Jiří Nečas | Praha
 • Data of the signer not published
Do you want a change? Just start!
 • Create
 • Support
 • Share
Start a petition