Nesouhlas s plánovanou stavbou Krematoria u obytné zástavby v Kostelci nad Labem
478 signatures

Nesouhlas s plánovanou stavbou Krematoria u obytné zástavby v Kostelci nad Labem

Author: Adam Guttenberg | Uploaded: 12.03.2021 | 478 signatures
Share it with your friends

My, občané města Kostelec nad Labem, nesouhlasíme s plánovanou stavbou „Technologické zázemí pohřební služby firmy ELPIS“ v k.ú. Kostelec nad Labem.

 

Důvody nesouhlasu:

 

1. velká blízkost obytné zástavby (165 metrů), žádná podobná stavba vystavěná po roce 1989 není umístěna tak blízko obytné zástavby
2. vzdálenost 630 metrů od Mateřské školy a dětského hřiště
3. obavy z dopadů této stavby na zdraví a komfort obyvatel města a přilehlého okolí (prach, zápach, TZL, NOx, CO, VOC, Hg)
4. Kostelec nad Labem se nachází v Polabské nížině, v oblasti značně zatíženou okolním zemědělstvím
5. v nejbližším okolí ve vzdálenosti 7 km se nachází průmyslový areál Neratovice se zvlášť velkým zdrojem znečišťování ovzduší 
6.. v blízké vzdálenosti se pak nachází tyto objekty znečišťování ovzduší (zvlášť velký a velký znečišťovatel): Elektrárna Mělník – 29 km, Teplárna Malešice – 28 km, Spalovna Malešice – 28 km
7. obavy ze zhoršení dopravní situace ve městě
8. vysoký komín – změna vizuální podoby města
9. obavy z negativního ovlivnění ceny nemovitostí v okolí stavby
10. relativní blízkost jiného krematoria v rámci kraje (Mělník - 29 km)
11. nadstandardní počet krematorií na kraj
12. obavy, že data předložená k zahájení zjišťovacího řízení záměru nebudou odpovídat reálným dopadům stavby
13. stavba nezapadá do celkové koncepce města, je v rozporu se schváleným územním plánem, kde v místě plánované stavby je dle ÚP plocha „NERUŠÍCÍ VÝROBY A SLUŽEB“, tedy plocha určená k zařízení výroby a služeb podstatně neobtěžující své okolí
14. stavba bude sloužit pouze ke komerčním účelům firmy ELPIS s r.o. navíc se sídlem firmy mimo k.ú. Kostelec nad Labem

To whom will the petition be forwarded: Městský úřad Kostelec nad Labem, Krajský úřad pro Středočeský kraj

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages

Discussion was stopped because of many unsuitable contributions.

Sign this petition

Signatures | 478 (+9 not confirmed)

Signature list in PDF
 • Alena Vejmanová | Kostelec nad Labem
 • Jana Černá | Kostelec nad Labem
 • Zdeněk Jeřábek | Kostelec nad Labem
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jakub Koudelík Koudelík | Kostelec nad Labem
 • Data of the signer not published
 • Ondřej Kolesár | Kostelec nad Labem
Do you want a change? Just start!
 • Create
 • Support
 • Share
Start a petition