Nesouhlas s výstavbou pobočky České Pošty na ulici Terezy Novákové
28 signatures

Nesouhlas s výstavbou pobočky České Pošty na ulici Terezy Novákové

Author: Ondřej Růžička | Uploaded: 19.07.2018 | 28 signatures
Share it with your friends

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

Nesouhlas s výstavbou pobočky České Pošty na ulici Terezy Novákové

 

 

My, občané České republiky, zejména obyvatelé Brna - Řečkovic, nesouhlasíme s výstavbou pobočky České Pošty v proluce na ulici T. Novákové (pozemek parc. č. 49 k.ú. Řečkovice). 

 

 

Důvody nesouhlasu - Pobočka České Pošty je na tomto místě nevhodná kvůli:

 

Špatná dostupnost pro občany.

Navrhovaná poloha pošty není logická, bude izolovaná od ostatních služeb v přirozeném centru městské části, kterým je areál Vysočina. Občané tak budou muset při svých obslužných pochůzkách vážit cestu na více míst.

 

Nízký přínos pro občany.

Plánovaná pobočka pošty má mít stejný počet přepážek jako na stávající pobočce. Problémem stávající pošty na Kolaříkové je spíše neefektivnost její práce, než nedostatek prostoru.

 

Dopravní zátěž.

Bude nutné zřídit novou, velmi frekventovanou křižovatku, vybudovat nový odbočovací pruh, přechod pro chodce, dvě zastávky autobusu a velmi pravděpodobně i semafory. Parkování na ulici T.Novákové a v přilehlých ulicích už bude téměř nemožné.

 

Životní prostředí a kvalita prostředí (pohoda bydlení).

Veškerá dopravní obsluha pošty je nadzemní, což zatíží životní prostředí a zhorší kvalitu prostředí. Velikost zástavby a související počet parkovacích míst znemožňuje vybudování zeleně a oddychové zóny pro budoucí nájemníky a jejich děti. Významně poklesne životní komfort i ostatním obyvatelům lokality.

 

Vysoké náklady.

Investice do staveb souvisejících s dopravní obslužností jsou obrovské a zbytečné.

 

My, níže podepsaní tedy protestujeme proti umístění pobočky České Pošty na tomto místě.

Děkujeme.

 

To whom will the petition be forwarded: Městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages

Discussion was stopped because of many unsuitable contributions.

Sign this petition

Signatures | 28 (+2 not confirmed)

Signature list in PDF
 • Jan Martinek | Brno
 • Dominik Peška | Brno
 • Rostislav Lesniak | Brno
 • eva matoušková | Kuchařovice
 • Data of the signer not published
 • Petr Roháček | Brno
 • Pavla Flodrová | Brno
 • Denisa Fialová | Brno
 • Zuzana Toušová | Brno-město
 • Data of the signer not published
Do you want a change? Just start!
 • Create
 • Support
 • Share
Start a petition