PETICE proti výstavbě hotelu na místě fotbalového stadionu Břevnov
400 signatures remaining 100

PETICE proti výstavbě hotelu na místě fotbalového stadionu Břevnov

Author: Zdeněk Groessl | Uploaded: 23.06.2018 | 400 signatures
Share it with your friends

My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme tímto nesouhlas se záměrem výstavby nazvaným jako „Sportovní centrum Ladronka“, který je připravován na pozemcích parc. č. 2489/18, 2489/3, 2490/2, 3693/4 v katastrálním území Břevnov, společností Sports Centre Ladronka a.s. (dále jen „Záměr“).

Zásadně se ohrazujeme proti výstavbě Záměru v navrhované podobě, a to z následujících důvodů:

1. Záměr svým rozsahem, koncepcí a zastavěností neodpovídá stávajícímu charakteru zástavby v okolí, a tím je v přímém rozporu se stávajícím územním plánem.

2. Záměr je necitlivě umístěn do stávají plochy sportu a výrazně redukuje rozsah sportovních ploch na úkor tzv. doplňkových staveb, přičemž zásadně překračuje běžné normativy a zvyklosti pro výstavbu doplňkových staveb v zóně, jejíž využití je územním plánem určené pro sport.

3. Jednotlivé funkční celky tzv. doplňkových staveb jsou silně předimenzovány, jejich účelnost se jeví jako sporná a navrženými parametry odpovídají spíše luxusním bytovým domům než deklarovanému záměru využití, tj. krátkodobému ubytování pro sportovce.

4. Záměr počítá s budovou velkokapacitní restaurace, klubovny a šaten na západním okraji pozemku jako s existující stavbou, přičemž tyto objekty byly v minulosti zbourány a k dnešnímu dni neexistují! Provozní vliv šaten, klubovny a restaurace nebyl posouzen z hlediska vlivu na životní prostředí, ve studii oslunění ani nebyly dostatečně zohledněny negativní vlivy na přilehlé bytové domy a obyvatele v bezprostředním okolí.

5. V neposlední řadě se obáváme, že projekt přinese do jinak poklidné lokality značné dopravní zatížení, neúměrné kapacitním možnostem příjezdových komunikací, a to i po jejich uvažovaném rozšíření.

Zdůrazňujeme, že nejsme proti výstavbě jako takové, ale proti necitlivé koncepci Záměru v předložené podobě.

Tuto petici směřujeme radním a zastupitelům Městské části Prahy 6 a voleným zástupcům i orgánům Magistrátu Hlavního města Praha a žádáme je, aby:

1. Aby znovu projednali plánovanou výstavbu záměru a umožnili veřejnou diskuzi o podobě projektu „Sportovní centrum Ladronka“ s obyvateli dotčené lokality.

2. Aby stejnou mírou jako zájmy developera brali v úvahu též zájmy obyvatel města a městské části Břevnov.

3. Aby ve svém rozhodnutí ohledně tohoto projektu zohlednili závazné určení územního plánu s ohledem na běžné normativy i novou koncepci Metropolitního územního plánu, která je ve fázi přípravy.

4. Aby z možnosti svých pravomocí přiměli investora ke změně Záměru, která bude citlivě řešit sporné body, výhrady a připomínky dotčených osob.

Dále žádáme příslušné orgány MČ Praha 6, zejména starostu, Radu a Zastupitelstvo MČ, příslušné orgány a zastupitele Magistrátu Hl. města Praha a příslušné orgány státní správy, aby předložili veškeré možné námitky k ochraně zájmůobce, jejích občanů i životního prostředí a zasadili se o zastavení Záměru v navrhované podobě.

To whom will the petition be forwarded: Starosta, Rada a Zastupitelstvo MČ Prahy 6 + orgány a zastupitelé Magistrátu Hl. města Praha

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 1135

25. 06. 2018 | Lubomír Koucký | Družec
Změna sportoviště na zastavěnou plochu by měly být uskutečněna pouze po důkladné diskuzi s občany a pouze na základě jejich souhlasu, nejlépe na základě referenda, protože takováto změna je v podstatě nevratná.
+2 | -0
doporučit +
27. 07. 2020 | ebestlaptop ebest | lahore
https://ebestlaptop.com/best-windows-graphic-design-laptop/
+1 | -0
doporučit +
20. 02. 2020 | Adilkhatri ak |
You re in purpose of actuality a without flaw website admin. The site stacking speed is astonishing. It sort of feels that you're doing any unmistakable trap. Besides, The substance are perfect work of art. you have completed a fabulous movement regarding this matter! ㅂ맞고사이트
+1 | -0
doporučit +
25. 01. 2020 | jojolei jojolei |
Necesitas una página web que sí venda? Y hacer crecer tu negocio en Tijuana. Nosotros no sólo hacemos diseño de páginas web lindas, desarrollamos web con contenido que sí convence a tus visitantes de contactarte. Recibe más mensajes de personas que necesitan tus servicios cada semana. Si no cuentas con SEO Tijuana para aparecer en Google, estas perdiendo dinero todos los días. diseño web en tijuana
+1 | -0
doporučit +
25. 01. 2020 | merckseo seo | pakistan
This is a great article, Given such a great amount of information in it, These kind of articles keeps the clients enthusiasm for the site, and continue sharing more ... good fortunes. gomovies
+1 | -0
doporučit +
04. 12. 2019 | His Secret Obsession His Secret Obsession | sa
I read a article under the same title some time ago, but this articles quality is much, much better. How you do this.. His Secret Obsession
+1 | -0
doporučit +
09. 07. 2018 | Josef Nosek | Hlavní město Praha
Aktuální provoz je zde již v tuto chvíli předimenzován. Parkování v určitých zónách nedořešeno. Do toho další hotel? Řešte prosím potřeby residentů, nikoli developerů.
+1 | -0
doporučit +

Sign this petition

Signatures | 400 (+28 not confirmed)

Signature list in PDF
  • Vladimír Goroshko | Praha
  • Mikuláš Roubíček | Praha
  • ebestlaptop ebest | lahore
  • Data of the signer not published
  • Data of the signer not published
  • modios apk freee | Islamabad
  • 'Isa Khuzaymah Bata Beta | sindh
  • Milan Parč | Praha 1
  • Kevin thomas | kolkata
  • Data of the signer not published

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku