PETICE proti výstavbě hotelu na místě fotbalového stadionu Břevnov
388 podpisů chybí 112

PETICE proti výstavbě hotelu na místě fotbalového stadionu Břevnov

Autor: Zdeněk Groessl | vloženo: 23.06.2018 | 388 podpisů
Sdílejte s přáteli

My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme tímto nesouhlas se záměrem výstavby nazvaným jako „Sportovní centrum Ladronka“, který je připravován na pozemcích parc. č. 2489/18, 2489/3, 2490/2, 3693/4 v katastrálním území Břevnov, společností Sports Centre Ladronka a.s. (dále jen „Záměr“).

Zásadně se ohrazujeme proti výstavbě Záměru v navrhované podobě, a to z následujících důvodů:

1. Záměr svým rozsahem, koncepcí a zastavěností neodpovídá stávajícímu charakteru zástavby v okolí, a tím je v přímém rozporu se stávajícím územním plánem.

2. Záměr je necitlivě umístěn do stávají plochy sportu a výrazně redukuje rozsah sportovních ploch na úkor tzv. doplňkových staveb, přičemž zásadně překračuje běžné normativy a zvyklosti pro výstavbu doplňkových staveb v zóně, jejíž využití je územním plánem určené pro sport.

3. Jednotlivé funkční celky tzv. doplňkových staveb jsou silně předimenzovány, jejich účelnost se jeví jako sporná a navrženými parametry odpovídají spíše luxusním bytovým domům než deklarovanému záměru využití, tj. krátkodobému ubytování pro sportovce.

4. Záměr počítá s budovou velkokapacitní restaurace, klubovny a šaten na západním okraji pozemku jako s existující stavbou, přičemž tyto objekty byly v minulosti zbourány a k dnešnímu dni neexistují! Provozní vliv šaten, klubovny a restaurace nebyl posouzen z hlediska vlivu na životní prostředí, ve studii oslunění ani nebyly dostatečně zohledněny negativní vlivy na přilehlé bytové domy a obyvatele v bezprostředním okolí.

5. V neposlední řadě se obáváme, že projekt přinese do jinak poklidné lokality značné dopravní zatížení, neúměrné kapacitním možnostem příjezdových komunikací, a to i po jejich uvažovaném rozšíření.

Zdůrazňujeme, že nejsme proti výstavbě jako takové, ale proti necitlivé koncepci Záměru v předložené podobě.

Tuto petici směřujeme radním a zastupitelům Městské části Prahy 6 a voleným zástupcům i orgánům Magistrátu Hlavního města Praha a žádáme je, aby:

1. Aby znovu projednali plánovanou výstavbu záměru a umožnili veřejnou diskuzi o podobě projektu „Sportovní centrum Ladronka“ s obyvateli dotčené lokality.

2. Aby stejnou mírou jako zájmy developera brali v úvahu též zájmy obyvatel města a městské části Břevnov.

3. Aby ve svém rozhodnutí ohledně tohoto projektu zohlednili závazné určení územního plánu s ohledem na běžné normativy i novou koncepci Metropolitního územního plánu, která je ve fázi přípravy.

4. Aby z možnosti svých pravomocí přiměli investora ke změně Záměru, která bude citlivě řešit sporné body, výhrady a připomínky dotčených osob.

Dále žádáme příslušné orgány MČ Praha 6, zejména starostu, Radu a Zastupitelstvo MČ, příslušné orgány a zastupitele Magistrátu Hl. města Praha a příslušné orgány státní správy, aby předložili veškeré možné námitky k ochraně zájmůobce, jejích občanů i životního prostředí a zasadili se o zastavení Záměru v navrhované podobě.

Komu bude petice předána: Starosta, Rada a Zastupitelstvo MČ Prahy 6 + orgány a zastupitelé Magistrátu Hl. města Praha

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 77

27. 01. 2020 | jojolei jojolei |
I like review goals which understand the cost of passing on the marvelous strong asset futile out of pocket. I truly revered investigating your posting. Appreciative to you! 성기확대
+0 | -0
doporučit +
27. 01. 2020 | jojolei jojolei |
Effectively, the article is really the best point on this registry related issue. I fit in with your decisions and will energetically anticipate your next updates. 여우알바
+0 | -0
doporučit +
27. 01. 2020 | john woston |
I truly appreciate basically perusing the majority of your weblogs. Just needed to advise you that you have individuals like me who value your work. Certainly an awesome post. Caps off to you! The data that you have given is exceptionally useful. rowing machine reviews
+0 | -0
doporučit +
27. 01. 2020 | john woston |
Your online diaries propel more each else volume is so captivating further serviceable It chooses me happen for pull back repeat. I will in a blaze grab your reinforce to stay instructed of any updates. Sidify Music Converter Crack
+0 | -0
doporučit +
26. 01. 2020 | john woston |
This post is extremely radiant. I extremely like this post. It is outstanding amongst other posts that I ve read in quite a while. Much obliged for this better than average post. I truly value it! ccleaner professional key
+0 | -0
doporučit +
26. 01. 2020 | john woston |
This post is extremely easy to peruse and acknowledge without forgetting any subtle elements. Incredible work! 여우알바
+0 | -0
doporučit +
26. 01. 2020 | john woston |
llo there mates, it is incredible composed piece completely characterized, proceed with the great work always. 업소알바
+0 | -0
doporučit +
26. 01. 2020 | john woston |
llo there mates, it is incredible composed piece completely characterized, proceed with the great work always. 업소알바
+0 | -0
doporučit +
26. 01. 2020 | john woston |
If you're looking for an exciting outdoor experience, you're in the right place. San Diego Dirt Bike and ATV Rentals is here to ensure you have as much fun as possible with our affordable, high-quality ATV rentals. All you need is a valid driver's license and a credit or debit card! atv rentals near me
+0 | -0
doporučit +
25. 01. 2020 | jojolei jojolei |
Necesitas una página web que sí venda? Y hacer crecer tu negocio en Tijuana. Nosotros no sólo hacemos diseño de páginas web lindas, desarrollamos web con contenido que sí convence a tus visitantes de contactarte. Recibe más mensajes de personas que necesitan tus servicios cada semana. Si no cuentas con SEO Tijuana para aparecer en Google, estas perdiendo dinero todos los días. diseño web en tijuana
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 388 (+17 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
  • Milada Vorlová Vorlová | Praha 4 -Braník
  • Petr Tichý | Praha 1
  • Kateřina Králová Králová | Praha 2
  • Tereza Hnetkovska | Praha 4
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Radek Brnak | Praha
  • Martin Chlupáč | Praha 8
  • Ondřej Houfek | Praha
  • Jiří Johančík Johančík | Nový Jičín
  • Jan Marek | Praha

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku