Petice proti výstavbě komerční zóny v Přední Lhotě
105 signatures remaining 95

Petice proti výstavbě komerční zóny v Přední Lhotě

Author: Klára Jirásková | Uploaded: 15.11.2021 | 105 signatures
Share it with your friends

My, níže podepsaní občané, reagujeme na usnesení Rady města Poděbrady č. 544/2021 ze dne 20.10. 2021, kterým doporučila zastupitelstvu schválit změnu územního plánu za účelem výstavby komerčního centra v lokalitě Přední Lhota, u kruhového objezdu. Ačkoliv byl návrh dne 3.11. po diskuzi stažen z jednání zastupitelstva, může být předložen znovu. Prostřednictvím této petice žádáme, aby zastupitelé města Poděbrady návrh odmítli a zachovali dosavadní určení pozemků.

Přestože je vjezd do Poděbrad již částečně využíván ke komerčním a podnikatelským činnostem, tato část mezi silnicí I. třídy č. 38 a silnicí č. 611 slouží k zemědělským účelům. Na západ od silnice č. 38 se dosud nachází jen zastavěná část Přední Lhoty a jeden dům. V platném územním plánu není počítáno s využitím pozemků parc.č. 148, parc.č. 200/41, parc. č. 166/1 a parc.č. 166/2 v k.ú. Přední Lhota u Poděbrad pro výstavbu ani komerční využití. Schválením navrhované změny by umožnilo využít pozemky jako plochu občanské vybavenosti, ke komerčním a podnikatelským účelům, k prodeji a skladování.

Máme obavy, že další rozšíření komerční a průmyslové zóny u vjezdu do lázeňského města přinese negativní důsledky nejen pro obyvatele Přední Lhoty. Zejména se obáváme neúnosného zvýšení dopravy v oblasti kruhového objezdu, který je už nyní nárazově přetížen a blokuje vjezd do Poděbrad. Kolony u kruhového objezdu by mohli řidiči začít objíždět přes Přední Lhotu a Kluk.

Dále zřejmě dojde k navýšení světelného znečištění s přímým dopadem na občany Přední Lhoty, zvýšení hladiny emisí, hluku a k celkovému nárůstu dopravy směrem do Kluku a Poděbrad. 

Důsledkem změny územního plánu bude prolomení stávající hranice města, zábor zemědělské půdy, tj. stavba na tzv. greenfieldu, zvýšení teploty v okolí budov a parkoviště, komplikace při výjezdu a nájezdu do komerční zóny. Vizualizace představuje osm nižších budov, zahrnuje zeleň a předpokládá napojení odbočovacími pruhy na silnici č.611. Toto ovšem není závazná a konečná podoba projektu, a zejména dopady na dopravu v okolí kruhového objezdu nejsou známy, protože při jeho stavbě se s centrem nepočítalo. Vizualizace komerční zóny vůbec neřeší možnost bezpečného přístupu pro chodce a cyklisty.

Poděbrady jsou lázeňským městem a kromě toho jsou vyhledávaným místem k trvalému bydlení i rekreaci pro svou polohu na řece a množství zeleně ve městě. Poděbrady mají pověst klidného menšího sídla s historicky, architektonicky a esteticky cenným centrem, obklopeným širokým pásem zeleně, lesů, jezer a polí. Nevidíme důvod pro další rozšiřování komerčních a průmyslových zón na zemědělské půdě a znehodnocování původně zelených vjezdů do města.

Žádáme proto touto peticí zastupitelky a zastupitele města Poděbrady, aby návrh na změnu územního plánu zamítli.

To whom will the petition be forwarded: Město Poděbrady

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 616

18. 04. 2024 | rozwod w uk sk | Hyd
I start each property division case with a consultation with the client and checking what stage the divorce is at and where it took place. A divorce that took place in Poland requires the consent of a court in England to bring financial procedures…
+0 | -0
doporučit +
17. 04. 2024 | Straits at Joo Chiat Straits at Joo Chiat | Hyd
Unlike rent, your fixed-rate mortgage payments don’t rise from year to year. So, as a percentage of your income, your housing costs may actually decline over time. However, keep in mind that property taxes and insurance costs may increase.

https://straits-atjoochiat.com.sg/
+0 | -0
doporučit +
16. 04. 2024 | Mattress Showroom New Jersey sk | Hyd
Save money on the highest-quality mattress brands with The Sleep Loft’s Best Price Guarantee.
https://thesleeploft.com/
+0 | -0
doporučit +
16. 04. 2024 | preglad trade 2000 urex sk | Hyd
This is a detailed and comprehensive review of Trade 2000 Urex (trading platform) that will explain everything about it from A to Z, so let's go ahead and investigate the legitimacy of the claims it makes.
https://www.topbrokeri.com/trade-2000-urex/
+0 | -0
doporučit +
15. 04. 2024 | solfcraft sk | Hyd
This integration brings forth a new dimension of possibilities, allowing players to interact with cryptocurrency within the game environment.
https://solcraftgame.com/
+0 | -0
doporučit +
14. 04. 2024 | professional resume writer services sk | Hyd
Upgrade Resume provides the best professional resume writing services. Would you benefit from a resume today that creates a highly professional, polished first impression, opens doors, and gets you noticed?
https://upgraderesume.com/resume-writing-services
+0 | -0
doporučit +
14. 04. 2024 | crafty.gg or a combination of any of the mentioned. sk | Hyd
We've recently released our second Summer Season Update: A new Island, buyable Ships, Fishing with Custom Fish(such as Orcas), Cosmetics & Skins!
https://crafty.gg/
+0 | -0
doporučit +
13. 04. 2024 | pinterest affiliate marketing sk | Hyd
If you think of Pinterest as some ‘network with random visual stuff’ you are basically right. But did you know it’s also a social network with large volumes of traffic and a search engine at the same time?
https://propellerads.com/blog/adv-affiliate-marketing-with-pinterest/
+0 | -0
doporučit +
13. 04. 2024 | invoices sk | Hyd
We provide tools to assist you not only before estimating but also during execution and even after invoicing.
+0 | -0
doporučit +
10. 04. 2024 | pregled everix peak sk | Hyd
Then you start waiting for price increases. When the value of Bitcoin increases, you look for a platform where you can sell your Bitcoins at the highest prices. In this way, you continue to buy and sell Bitcoin, and the Immediate 2000 ProAir helps you in this trading process. <a href="https://www.topbrokeri.com/everix-peak/">pregled everix peak</a>
+0 | -0
doporučit +

Sign this petition

Signatures | 105 (+6 not confirmed)

Signature list in PDF
 • gerry779 121001 | faridabad
 • Věra Petržílková | Praha 4 Újezd
 • Irena Proxová | Poděbrady
 • Data of the signer not published
 • Jiří Kňourek Kňourek | Miletín
 • petr kostrhon | poděbrady
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
Do you want a change? Just start!
 • Create
 • Support
 • Share
Start a petition