Petice proti výstavbě komerční zóny v Přední Lhotě
104 signatures remaining 96

Petice proti výstavbě komerční zóny v Přední Lhotě

Author: Klára Jirásková | Uploaded: 15.11.2021 | 104 signatures
Share it with your friends

My, níže podepsaní občané, reagujeme na usnesení Rady města Poděbrady č. 544/2021 ze dne 20.10. 2021, kterým doporučila zastupitelstvu schválit změnu územního plánu za účelem výstavby komerčního centra v lokalitě Přední Lhota, u kruhového objezdu. Ačkoliv byl návrh dne 3.11. po diskuzi stažen z jednání zastupitelstva, může být předložen znovu. Prostřednictvím této petice žádáme, aby zastupitelé města Poděbrady návrh odmítli a zachovali dosavadní určení pozemků.

Přestože je vjezd do Poděbrad již částečně využíván ke komerčním a podnikatelským činnostem, tato část mezi silnicí I. třídy č. 38 a silnicí č. 611 slouží k zemědělským účelům. Na západ od silnice č. 38 se dosud nachází jen zastavěná část Přední Lhoty a jeden dům. V platném územním plánu není počítáno s využitím pozemků parc.č. 148, parc.č. 200/41, parc. č. 166/1 a parc.č. 166/2 v k.ú. Přední Lhota u Poděbrad pro výstavbu ani komerční využití. Schválením navrhované změny by umožnilo využít pozemky jako plochu občanské vybavenosti, ke komerčním a podnikatelským účelům, k prodeji a skladování.

Máme obavy, že další rozšíření komerční a průmyslové zóny u vjezdu do lázeňského města přinese negativní důsledky nejen pro obyvatele Přední Lhoty. Zejména se obáváme neúnosného zvýšení dopravy v oblasti kruhového objezdu, který je už nyní nárazově přetížen a blokuje vjezd do Poděbrad. Kolony u kruhového objezdu by mohli řidiči začít objíždět přes Přední Lhotu a Kluk.

Dále zřejmě dojde k navýšení světelného znečištění s přímým dopadem na občany Přední Lhoty, zvýšení hladiny emisí, hluku a k celkovému nárůstu dopravy směrem do Kluku a Poděbrad. 

Důsledkem změny územního plánu bude prolomení stávající hranice města, zábor zemědělské půdy, tj. stavba na tzv. greenfieldu, zvýšení teploty v okolí budov a parkoviště, komplikace při výjezdu a nájezdu do komerční zóny. Vizualizace představuje osm nižších budov, zahrnuje zeleň a předpokládá napojení odbočovacími pruhy na silnici č.611. Toto ovšem není závazná a konečná podoba projektu, a zejména dopady na dopravu v okolí kruhového objezdu nejsou známy, protože při jeho stavbě se s centrem nepočítalo. Vizualizace komerční zóny vůbec neřeší možnost bezpečného přístupu pro chodce a cyklisty.

Poděbrady jsou lázeňským městem a kromě toho jsou vyhledávaným místem k trvalému bydlení i rekreaci pro svou polohu na řece a množství zeleně ve městě. Poděbrady mají pověst klidného menšího sídla s historicky, architektonicky a esteticky cenným centrem, obklopeným širokým pásem zeleně, lesů, jezer a polí. Nevidíme důvod pro další rozšiřování komerčních a průmyslových zón na zemědělské půdě a znehodnocování původně zelených vjezdů do města.

Žádáme proto touto peticí zastupitelky a zastupitele města Poděbrady, aby návrh na změnu územního plánu zamítli.

To whom will the petition be forwarded: Město Poděbrady

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 235

06. 12. 2022 | seo jimmy | hyd
I was reading your article and wondered if you had considered creating an ebook on this subject. Your writing would sell it fast. You have a lot of writing talent. <a href="https://www.casinogari.com/bbs/content.php?co_id=bn_aria">아리아카지노</a>
+0 | -0
doporučit +
29. 11. 2022 | seo jimmy | hyd
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. <a href="https://flowdigital.com.hk/services/website-uiux-design">香港網頁設計</a>
+0 | -0
doporučit +
28. 11. 2022 | seo jimmy | hyd
Your blog is too much amazing. I have found with ease what I was looking. Moreover, the content quality is awesome. Thanks for the nudge! <a href="https://www.linkedin.com/company/taurindustriescanada/">https://www.linkedin.com/company/taurindustriescanada/</a>
+0 | -0
doporučit +
26. 11. 2022 | cisco ss | sds
This is my first visit to your web journal! We are a group of volunteers and new activities in the same specialty. Website gave us helpful data to work. <a href="https://farmhousefinder.com/">Farm house For sale</a>
+0 | -0
doporučit +
24. 11. 2022 | james jimmy | hyd
This blog is so nice to me. I will keep on coming here again and again. Visit my link as well.. <a href="https://kbchelplinesnumber.com/">rana pratap singh kbc lottery 2022</a>
+0 | -0
doporučit +
23. 11. 2022 | james mellesa | SEO
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. <a href="https://shinexcare.com ">Exterminator near me</a>
+0 | -0
doporučit +
23. 11. 2022 | james jimmy | hyd
I am jovial you take pride in what you write. It makes you stand way out from many other writers that can not push high-quality content like you. <a href="https://www.pllearning.com">成人英語</a>
+0 | -0
doporučit +
22. 11. 2022 | james mellesa | SEO
Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! <a href="https://upgradehk.com/course/detail/chinese-paper-1-paper-2-course">記描抒寫作</a>
+0 | -0
doporučit +
21. 11. 2022 | james mellesa | SEO
very interesting post.this is my first time visit here.i found so mmany interesting stuff in your blog especially its discussion..thanks for the post! <a href="https://kbchelplinesnumber.com/">all india sim card WhatsApp imo lucky draw</a>
+0 | -0
doporučit +
16. 11. 2022 | james jimmy | hyd
Thanks, that was a really cool read! <a href="https://coinfactory.hk/">香港比特幣</a>
+0 | -0
doporučit +

Sign this petition

Signatures | 104 (+5 not confirmed)

Signature list in PDF
 • Věra Petržílková | Praha 4 Újezd
 • Irena Proxová | Poděbrady
 • Data of the signer not published
 • Jiří Kňourek Kňourek | Miletín
 • petr kostrhon | poděbrady
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Filip Kvapil | Poděbrady
Do you want a change? Just start!
 • Create
 • Support
 • Share
Start a petition

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku