Petice za archivaci a veřejnou dostupnost videozáznamu z jednání zastupitelstva města Rakovníka
114 signatures remaining 86

Petice za archivaci a veřejnou dostupnost videozáznamu z jednání zastupitelstva města Rakovníka

Author: Barbora Knotová Vaicová | Uploaded: 10.02.2023 | 114 signatures
Share it with your friends

My, níže podepsaní občané, žádáme zastupitelky a zastupitele města Rakovníka, aby schválili archivaci videozáznamů ze zasedání zastupitelstva města s online dostupností na webových stránkách města. Důvodem je to, abychom měli možnost kdykoliv shlédnout zasedání zastupitelstva města a jeho průběh prostřednictvím námi zvolených zastupitelů, a to i v případě, že se tohoto zasedání nemůžeme osobně zúčastnit a okolnosti nám nedovolují sledovat online přenos. 

Žádáme, aby byl ze všech zasedání zastupitelstva města Rakovníka, jakožto zástupců nás občanů, pořizován audiovizuální záznam a tento záznam byl vždy přístupný zveřejněním na webových stránkách města tak, jak je to běžné i v jiných městech ČR. Tento záznam by měl být zveřejněn do tří pracovních dní od zasedání zastupitelstva města v anonymizované podobě v souladu s GDPR. 

 

Tento krok považujeme za velmi důležitý vůči nám občanům, tedy voličům, kterým byla v předvolebním čase slibována transparentnost a otevřenost radnice od všech subjektů. V 21. století je dostupnost archivovaného videozáznamu v celé řadě měst zcela běžným a technicky i legislativně dostupným standardem již řadu let. 

 

Petici před dalším zasedáním zastupitelstva předáme všem zastupitelkám a zastupitelům, aby mohli vzít při svém rozhodování v potaz zájem veřejnosti.

 

Důvody žádosti:

My, občané města Rakovníka, máme právo na plné informace z jednání zastupitelstva města, ačkoliv nejsme schopni se každého jednání zastupitelstva města účastnit osobně, ani skrze online přenos.


Zastupitele i soukromé osoby, které se jednání osobně zúčastňují, je možné při jejich vystoupení nahrávat, jelikož na zasedání vystupují veřejně ve věci veřejného zájmu a stávají se tím automaticky součástí veřejného zasedání zastupitelstva města. Citlivé osobní údaje, pokud zde zaznějí, je možné anonymizovat a inspirovat se při tom u jiných obcí a měst.

Zpřístupnění videozáznamu občanům je potřebné pro ochranu práv třetích osob, tedy nás občanů, je také významným prvkem veřejné kontroly výkonu samosprávy a její kontroly veřejností. 


Rádi bychom zde připojili stanovisko Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. To totiž jednoznačně odpovídá, že není možné omezit pořizování audiovizuálního záznamu ze zastupitelstva. Můžeme zde citovat také rozhodnutí Nejvyššího soudu. Nad rámec uvedeného lze poukázat na § 88 odst. 2 NOZ, kde je definována tzv. úřední licence. Tedy, pokud bude zaznamenáván pouze průběh veřejného zasedání zastupitelstva (včetně vystupujících občanů), nelze tomuto bránit a ani není potřeba žádný další souhlas. Tento souhlas vyplývá již z podstaty veřejného zasedání. Ještě zde můžeme připojit citaci ze Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, kde je řečeno, že: každý je oprávněn pořizovat si pro své účely zvukový záznam zasedání zastupitelstva obce, a to včetně proslovů či jiných projevů soukromých osob, neboť nemají charakter projevů osobní povahy. Je tedy přirozené, že pokud má kdokoli právo pořizovat audiovizuální záznam ze zasedání zastupitelstva, může to být i zastupitelstvo samo.

 

Děkujeme.

 

Za občany města Barbora Knotová Vaicová

To whom will the petition be forwarded: Zastupitelkám a zastupitelům města Rakovníka

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 14

06. 03. 2023 | Lenka Boumová | Rakovník
Děkuji moc.
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

05. 03. 2023 | Samuel Volpe | Líbeznice
Ať to klapne!
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

28. 02. 2023 | Zuzana Formánková | Rakovník
Super, děkuji. :)
Nechápu, že to není v dnešní době úplně automaticky..
Kdo jedná morálně a pro občany, v což u našich zastupitelů doufám, nemá důvod toto blokovat. :)
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

21. 02. 2023 | Luboš Polan | Rakovník
Ano, naprosto souhlasím, záznam z jednání by měl být běžně přístupný.
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

20. 02. 2023 | Pete Edwards ball | Colchester United Football Club
By now, after reading your new replies and tinkering with the <a href="https://run3donline.com/">run 3</a> game I feel I have a basic understanding of how it works. Looking forward to experimenting more to see how I can make it all work.Thanks a bunch to all of you!
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

17. 02. 2023 | Hana Kubínková | Rakovník
Nechápu v čem je problém, když to jde v jiných městech, proč ne i v našem?
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

15. 02. 2023 | Pavel Štýbr Štýbr | Rakovnik
Moc užitečný počin, držím palce..
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

15. 02. 2023 | Miroslav Novotný Novotný | Rakovník
Je pro nás důležité, možnost dostupnosti informací z jednání dotyčných orgánů. Dostali naši důvěru při volbách, nemají se za co stydět. Jednoznačně jsem pro.
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

14. 02. 2023 | Alena Ostrejšová Ostrejšová | Pustověty
Skvělý nápad
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

14. 02. 2023 | Václav Procházka | Rakovník
V této moderní době by toto mělo být samozřejmostí.
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

21. 02. 2023 | Luboš Polan | Rakovník
Ano, naprosto souhlasím, záznam z jednání by měl být běžně přístupný.
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

Sign this petition

Signatures | 114 (+3 not confirmed)

Signature list in PDF
 • Data of the signer not published
 • Blanka Šťastná | Rakovník
 • Květa Čihařová | Rakovník
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Lukáš Procházka | Rakovník
 • Malý Jakub Jakub | Rakovník Ii
 • Jan Loder | Rakovník
 • Eva Chladkova | Rakovník
 • Lenka Boumová | Rakovník
Do you want a change? Just start!
 • Create
 • Support
 • Share
Start a petition