Petice za ochranu podzemních vod a záchranu prameniště Škvoreckého potoka
5 signatures remaining 495

Petice za ochranu podzemních vod a záchranu prameniště Škvoreckého potoka

Author: Helena Jiřincová | Uploaded: 09.11.2018 | 5 signatures
Share it with your friends

My, občasné Škvorce, starousedlíci a ti, kdo se přistěhovali do staré původní zástavby apelujeme na starostku a místní zastupitele, aby ukončili živelné budování vrtaných studní do velké hloubky (více než 30 m) doprovázené povolením masivního odběru podzemních vod, a to do provedení uceleného hydrogeologického průzkumu, který by zmapoval prameniště potoka, hladiny spodních vod a stávající kopané i vrtané studny.

Požadujeme, aby koncepce výstavby rodinných domů stejně jako jejich zásobování pitnou vodou odpovídalo územnímu plánu (ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYSE ŠKVOREC Právní stav po změně č. 1 ÚP, platný od 14.10.2014) cituji:

„Zásobování pitnou vodou Stávající systém skupinového vodovodu zůstane zachován. Bude doplněn vodojem ve Škvorci o kapacitu 250 m3 . Zároveň musí být posílena čerpací stanice. Nově bude proveden přivaděč pitné vody do Třebohostic a místní síť. Navrhovaná nová zástavba musí být napojena na nové vodovodní řady přes stávající síť. Nové řady musí být zaokruhovány.“

 

V posledních letech trpí Škvorec nedostatkem pitné vodovodní vody, přesto není snaha plnit ÚP – není plánována výstavba vodojemu, ani posílení čerpací stanice.  Naopak Obecní úřad bez rozvahy a uceleného hydrogeologického průzkumu povoluje výstavbu nových a nových vrtaných studní a vysoký odběr podzemní vody.

 

Přitom prokazatelně klesá hladina podzemních vod, což se projevuje poklesem, významným poklesem až vyschnutím původních kopaných studní.

Tak dochází s novou výstavbou ke znehodnocení výstavby původní, k ohrožení obyvatel nedostatkem vody, přičemž v původní zástavbě je budování vrtů, nádrží či dalších cest pro zásobování domácností pitnou vodou svízelnější a cenově nákladnější. Navíc jsme my, kdo jsme zásobováni vodou z kopaných studní neměli a nemáme šanci vyjádřit se k vodoprávnímu řízení v době plánovaní, ale až ex post, kdy již voda mizí či zmizela a máme jen minimální šance domoci se byť minimální náhrady, přičemž faktická škoda je nevyčíslitelná.

Současně se obáváme, že tento pokles hladiny spodních vod může negativně ovlivnit vlhké lesní porosty obklopující prameniště Škvoreckého potoka (spojuje VKP 1 a VKP 2), stejně jako toto prameniště.

Protože ve výše zmíněním ÚP si obec klade za cíl chránit toto prameniště a současně usilovat o zvýšení retenční schopnosti krajiny, a tak zvýšení ekologické stability krajiny v katastrálním území Škvorce, domníváme se, že povolování vrtných studní je v přímém rozporu s cíli stanovenými v ÚP stejně jako s vládní Strategií ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016-2025 Zveřejněné v kapitole: Nepřímé vazby spadající pod cíl: 3.3.6 Zvýšení retenční schopnosti krajiny

 

Protože současná koncepce výstavby ohrožuje nejen současné obyvatele, ale i krajinu a životní prostředí, žádáme obec o zahájení podrobného hydrogeologického průzkumu ve stavebně aktivních oblastech a v oblastech, které jsou hydrogeologicky s těmito parcelami propojeny. Zavazujeme se přispět odpovídající finanční částkou tak, aby náklady obce tvořily pouze 30% až 50% vynaložených nákladů.

Pokud nebude zadán komplexní hydrogeologický průzkum, požadujeme pozastavení budování vrtaných studní alespoň do 30. ledna příštího roku, abychom na vlastní náklady a vlastními silami dokázali získat výsledky hydrogeologického průzkumu ještě před zahájením vrtů. Současně požadujeme, abychom v tomto případě byl vždy účastníky vodoprávního, potažmo stavebního řízení, a to na žádost obce.

 

 

Petiční výbor (oprávněn je jednat každý člen výboru):

 

Helena Jiřincová, Barákova 60, 250 83 Škvorec

Jaroslava Homolová, Barákova 233, 250 83 Škvorec

Zdeněk Kopřiva, Barákova 218, 250 83 Škvorec

To whom will the petition be forwarded: Starrosta městyse Škvorec a zastupitel=

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 13

16. 09. 2019 | Grace Hudditon | Ocean City
The essay writing service https://elitewritings.com/ can become your reliable partner in overcoming various academic challenges, to include both writing papers as well as providing some free academic assistance
+0 | -0
doporučit +
10. 09. 2019 | Matthew Sherwood | Tallahassee
Of all the essay formats, mla essay format does not need a title page (also referred to as a cover page), but tutors sometimes ask for one. If you look online, you should be able to find sample of these pages or it may be that your tutor can provide some advice and/or examples.
+0 | -0
doporučit +
03. 08. 2019 | sohail khatri | asdasd
I’m going to read this. I’ll be sure to come back. thanks for sharing. and also This article gives the light in which we can observe the reality. this is very nice one and gives indepth information. thanks for this nice article... leesa hybrid mattress review
+0 | -0
doporučit +
03. 08. 2019 | sohail khatri | asdasd
I’m going to read this. I’ll be sure to come back. thanks for sharing. and also This article gives the light in which we can observe the reality. this is very nice one and gives indepth information. thanks for this nice article... brother hl-l2360d
+0 | -0
doporučit +
27. 07. 2019 | sohail khatri | asdasd
When your website or blog goes live for the first time, it is exciting. That is until you realize no one but you and your. dating agency london
+0 | -0
doporučit +
25. 07. 2019 | alex jhon | asdasd
Awesome article, it was exceptionally helpful! I simply began in this and I'm becoming more acquainted with it better! Cheers, keep doing awesome! voyance gratuite en ligne
+0 | -0
doporučit +
21. 07. 2019 | sohail khatri | asdasd
This is my first visit to your web journal! We are a group of volunteers and new activities in the same specialty. Website gave us helpful data to work.Mens skinny jean
+0 | -0
doporučit +
21. 07. 2019 | Rank Feed | Melbourne
This is my first time visit to your blog and I am very interested in the articles that you serve. Provide enough knowledge for me. Thank you for sharing useful and don't forget, keep sharing useful info: internet marketing company
+0 | -0
doporučit +
15. 07. 2019 | sohail khatri | asdasd
Very efficiently written information. It will be beneficial to anybody who utilizes it, including me. Keep up the good work. For sure i will check out more posts. This site seems to get a good amount of visitors. used testing equipment
+0 | -0
doporučit +
15. 07. 2019 | sohail khatri | asdasd
You made such an interesting piece to read, giving every subject enlightenment for us to gain knowledge. Thanks for sharing the such information with us to read this... bird aviary
+0 | -0
doporučit +

Sign this petition

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podepsat petici

Signatures | 5

Signature list in PDF
  • Gabriela Sichrovská | Praha
  • Eva Malcová | Šestajovice
  • Michaela Rozvodová | Květnice
  • Vít Karban | Kostelec nad Č.lesy
  • Helena Jiřincová | Škvorec

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku