Petice za ochranu podzemních vod a záchranu prameniště Škvoreckého potoka
6 signatures remaining 494

Petice za ochranu podzemních vod a záchranu prameniště Škvoreckého potoka

Author: Helena Jiřincová | Uploaded: 09.11.2018 | 6 signatures
Share it with your friends

My, občasné Škvorce, starousedlíci a ti, kdo se přistěhovali do staré původní zástavby apelujeme na starostku a místní zastupitele, aby ukončili živelné budování vrtaných studní do velké hloubky (více než 30 m) doprovázené povolením masivního odběru podzemních vod, a to do provedení uceleného hydrogeologického průzkumu, který by zmapoval prameniště potoka, hladiny spodních vod a stávající kopané i vrtané studny.

Požadujeme, aby koncepce výstavby rodinných domů stejně jako jejich zásobování pitnou vodou odpovídalo územnímu plánu (ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYSE ŠKVOREC Právní stav po změně č. 1 ÚP, platný od 14.10.2014) cituji:

„Zásobování pitnou vodou Stávající systém skupinového vodovodu zůstane zachován. Bude doplněn vodojem ve Škvorci o kapacitu 250 m3 . Zároveň musí být posílena čerpací stanice. Nově bude proveden přivaděč pitné vody do Třebohostic a místní síť. Navrhovaná nová zástavba musí být napojena na nové vodovodní řady přes stávající síť. Nové řady musí být zaokruhovány.“

 

V posledních letech trpí Škvorec nedostatkem pitné vodovodní vody, přesto není snaha plnit ÚP – není plánována výstavba vodojemu, ani posílení čerpací stanice.  Naopak Obecní úřad bez rozvahy a uceleného hydrogeologického průzkumu povoluje výstavbu nových a nových vrtaných studní a vysoký odběr podzemní vody.

 

Přitom prokazatelně klesá hladina podzemních vod, což se projevuje poklesem, významným poklesem až vyschnutím původních kopaných studní.

Tak dochází s novou výstavbou ke znehodnocení výstavby původní, k ohrožení obyvatel nedostatkem vody, přičemž v původní zástavbě je budování vrtů, nádrží či dalších cest pro zásobování domácností pitnou vodou svízelnější a cenově nákladnější. Navíc jsme my, kdo jsme zásobováni vodou z kopaných studní neměli a nemáme šanci vyjádřit se k vodoprávnímu řízení v době plánovaní, ale až ex post, kdy již voda mizí či zmizela a máme jen minimální šance domoci se byť minimální náhrady, přičemž faktická škoda je nevyčíslitelná.

Současně se obáváme, že tento pokles hladiny spodních vod může negativně ovlivnit vlhké lesní porosty obklopující prameniště Škvoreckého potoka (spojuje VKP 1 a VKP 2), stejně jako toto prameniště.

Protože ve výše zmíněním ÚP si obec klade za cíl chránit toto prameniště a současně usilovat o zvýšení retenční schopnosti krajiny, a tak zvýšení ekologické stability krajiny v katastrálním území Škvorce, domníváme se, že povolování vrtných studní je v přímém rozporu s cíli stanovenými v ÚP stejně jako s vládní Strategií ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016-2025 Zveřejněné v kapitole: Nepřímé vazby spadající pod cíl: 3.3.6 Zvýšení retenční schopnosti krajiny

 

Protože současná koncepce výstavby ohrožuje nejen současné obyvatele, ale i krajinu a životní prostředí, žádáme obec o zahájení podrobného hydrogeologického průzkumu ve stavebně aktivních oblastech a v oblastech, které jsou hydrogeologicky s těmito parcelami propojeny. Zavazujeme se přispět odpovídající finanční částkou tak, aby náklady obce tvořily pouze 30% až 50% vynaložených nákladů.

Pokud nebude zadán komplexní hydrogeologický průzkum, požadujeme pozastavení budování vrtaných studní alespoň do 30. ledna příštího roku, abychom na vlastní náklady a vlastními silami dokázali získat výsledky hydrogeologického průzkumu ještě před zahájením vrtů. Současně požadujeme, abychom v tomto případě byl vždy účastníky vodoprávního, potažmo stavebního řízení, a to na žádost obce.

 

 

Petiční výbor (oprávněn je jednat každý člen výboru):

 

Helena Jiřincová, Barákova 60, 250 83 Škvorec

Jaroslava Homolová, Barákova 233, 250 83 Škvorec

Zdeněk Kopřiva, Barákova 218, 250 83 Škvorec

To whom will the petition be forwarded: Starrosta městyse Škvorec a zastupitel=

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 24

21. 01. 2020 | Poker ace99 |
Jadi Jika kalian ingin bermain kalian bisa Download pokerace99 sekarang banyak promo nya tinggal Hubungi saja LiveChatnya
+0 | -0
doporučit +
21. 01. 2020 | cpoker ace |
Hallo semua, saya adalah Shiki Anwar saya seorang marketing SEO pokerace99. Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan Poker.
+0 | -1
doporučit +
14. 01. 2020 | Harry Bos | Jakarta
Thanks
+0 | -0
doporučit +
13. 01. 2020 | fareed fareed | hyderabad
Great post, you have pointed out some excellent points, I as well believe this is a very superb website. capsa online
+0 | -0
doporučit +
11. 01. 2020 | Harry Bos | Jakarta
Nice blog and nice article bro, you are so great. I enjoy reading and i am impressed with your work and skill. Thanks and rock n roll. TogelCC
+0 | -0
doporučit +
06. 01. 2020 | fareed fareed | hyderabad
I admire this article for the well-researched content and excellent wording. I got so involved in this material that I couldn’t stop reading. I am impressed with your work and skill. Thank you so much. Laborite Dice
+0 | -0
doporučit +
27. 12. 2019 | fareed fareed | hyderabad
I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don't know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often. qq online
+0 | -0
doporučit +
23. 12. 2019 | the info | AHMEDABAD
+0 | -0
doporučit +
20. 12. 2019 | tds llp | Ahmedabad
Thank You, for such useful information.

quickbooks walmart
+0 | -0
doporučit +
02. 12. 2019 | Samanta Woods | New York
It is quite hard to write a good resumes or other CV papers in order to acquire a good work and most people face the problem of how to conduct a good resume or CV paper now it is quite easy with the help of https://prime-resume.com/
+0 | -0
doporučit +

Sign this petition

Signatures | 6

Signature list in PDF
  • Harry Bos | Jakarta
  • Gabriela Sichrovská | Praha
  • Eva Malcová | Šestajovice
  • Michaela Rozvodová | Květnice
  • Vít Karban | Kostelec nad Č.lesy
  • Helena Jiřincová | Škvorec

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku