Petice za Snížení Počtu Zastupitelů v Brandýsku
3 signatures

Petice za Snížení Počtu Zastupitelů v Brandýsku

Author: Jana Gylden | Uploaded: 02.02.2022 | 3 signatures
Share it with your friends

My, níže podepsaní občané Brandýska, žádáme prostřednictvím této petice, aby zastupitelstvo projednalo a následně veřejně hlasovalo o návrhu snížení počtu zastupitelů pro další volební období ze současných 15 na 11 (jedenáct) zastupitelů.

 

Snížení počtu zastupitelů na 11 znamená, že pro příští volební období nebude na základě § 99 odst. 3 zákona č.128/2000 o obcích zřízena rada obce a veškerá rozhodnutí budou muset být činěna pouze v rámci jednání zastupitelstva (zasedání rady obce je neveřejné, kdežto jednání zastupitelstva umožňuje účast veřejnosti).

Zrušení jednání rady obce a přenesení přímé odpovědnosti za činěná rozhodnutí přímo na členy zastupitelstva, vyvolá nutnost navýšení počtu jednání zastupitelstva s možností účasti občanů na otevřených diskusích týkajících se dění v obci.

Nižší počet zastupitelů umožní zastupitelům lépe bránit práva a zájmy občanů díky možnosti rozhodovat o zásadních otázkách, které jsou dnes v kompetenci rady obce a o nichž jsou zastupitelé informování spoře anebo zpětně a nemají tudíž často možnost rozhodnout

Absence obecní rady povede v konečném důsledku k rychlejšímu přenosu informací přímo k zastupitelům a následně i k občanům.

Nižší počet zastupitelů a přímá komunikace bude pro občany zárukou, vyšší transparentnosti práce komisařů, zastupitelů i zaměstnanců obce.

Nižší počet zastupitelů znamená personální úspory v řádu až půl milionu Kč za rok, které mohou být využity pro rozvoj obce.

Nižší počet zastupitelů je obvyklým standardem ve všech obcí okresu Kladno, které mají stejný nebo srovnatelný počet obyvatel jako Brandýsek.

To whom will the petition be forwarded: Zastupitelstvo obce Brandýsek

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 3

09. 02. 2023 | jae seu |
This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year!
Thanks for informative post.

에볼루션 카지노
카지노 커뮤니티
먹튀 검증 소
먹튀 검증 사이트
사설 토토
https://www.j9korea.com
+0 | -0
doporučit +
11. 07. 2022 | carlhammond hammond hammonda | new york
Ni poet zastupitel umonám zastupitelm lépe bránit práva a zájmy oban dky monosti rozhodovat o zásadnch otázkách, které jsou dnes v kompetenci rady obce an <a href="https://octordle.io">octordle</a>
+1 | -0
doporučit +
21. 02. 2022 | nancydrew sub | 1 one
Wow! Such an amazing and helpful post this is. I really really love it. It's so good and so awesome. I am just amazed. I hope that you continue to do your work like this in the future also <a href="https://subway-surfers.onl/">subway surfers</a>
+1 | -1
doporučit +

Sign this petition

Signatures | 3

Signature list in PDF
  • Data of the signer not published
  • Data of the signer not published
  • Jana Gylden | Brandýsek
Do you want a change? Just start!
  • Create
  • Support
  • Share
Start a petition