Petice za zachování zelených ploch pod Špilberkem
165 signatures

Petice za zachování zelených ploch pod Špilberkem

Author: Tomas Nespechal | Uploaded: 11.06.2023 | 165 signatures
Share it with your friends

My, níže podepsaní, požadujeme, aby nebyly dále zastavovány pozemky v Městské památkové rezervaci Brno pod

národní kulturní památkou Špilberk u Pellicovy ulice a nedocházelo tak k nežádoucímu zahušťování zástavby na úkor
zeleně. Jako ukázkový příklad takovéto nevhodné výstavby se nám jeví stavební záměr nové čtyřpodlažní budovy s 18
ubytovacími jednotkami na Pellicově 2c v Brně (na místě stávající zahrady a hřiště), jehož umožnění může z pohledu
generální prevence spustit stavební boom v celém okolí hradu Špilberk. Žádáme proto, aby orgány samosprávy řádně
uplatňovaly proti takové zástavbě všechny dostupné námitky (např. v územním řízení) a aby zde byly naopak
v územněplánovací dokumentaci vymezeny závazné, nezanedbatelné nestavební plochy a plochy určené pro zeleň.
Stejně tak si nepřejeme, aby zde kvůli jakékoli zástavbě byl měněn Územní plán města Brna a Regulační plán městské
památkové rezervace Brno na plochu pro bydlení apod. (viz zejména návrhy změn B17/22 a RP MPR6-22) a zmenšovány
nestavební plochy a plochy určené pro zeleň.

Tato petice je adresována: Statutárnímu městu Brno, Magistrátu města Brna, Městské části Brno-střed, Úřadu Městské části Brno-střed a
dalším orgánům státní správy, které mají ve výše uvedené věci kompetenci anebo se věc dotýká jejich činnosti.
Petiční výbor: Ing. Michaela Nespěchalová, Pellicova2b, 602 00 Brno; Ing. arch. Kateřina Dokoupilová-Pazderková, Ph.D., Pellicova
2a, 602 00 Brno; Ing. Tereza Kadlecová, Pellicova 3a, 602 00 Brno; petiční výbor zastupuje: Ing. Michaela Nespěchalová, Pellicova
2b, 602 00.
Podpisem této petice potvrzuji, že jsem se před jejím podpisem s jejím obsahem řádně seznámil(a) a k podpisu jsem nebyl žádným
způsobem nucen(a). Potvrzuji, že jsem byl/-a řádně poučen/-a dle GDPR.

 

To whom will the petition be forwarded: Statutárnímu městu Brno, Magistrátu města Brna, Městské části Brno-střed, Úřadu Městské části Brno-střed a dalším orgánům státní správy, které mají ve výše uvedené věci kompetenci anebo se věc dotýká jejich činnosti.

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 17

15. 10. 2023 | Martin Robotka | Brno
Přeji si zachovat originalitu ulice Pellicova. Jsem zásadně proti další výstavbě domů na úkor zeleně města Brna.
+0 | -0
doporučit +
27. 08. 2023 | Jarmila Frgalová | Brno - Staré Brno
Pro zachování zeleně a hlavně klidu na Špilberku Tzn.přesunout elektronickou taneční hudbu jinam. Nejlépe do uzavřených prostor.
Proč se lidé starají o ekologii a dojimaji nad chřadnoucí přírodou jen když se jim to hodí?
+0 | -0
doporučit +
08. 07. 2023 | Peter Škoda | Brno
To je fakt běs, co je v Brně možné.
Držím autorům palce.
+0 | -0
doporučit +
01. 07. 2023 | Klára Voráčová | Brno-Královo Pole
Nesouhlasím s výstavbou.
+0 | -0
doporučit +
30. 06. 2023 | Nik Selvaraj | Brno
100% PRO zachování zelených ploch!!!
+0 | -0
doporučit +
29. 06. 2023 | Tomas Ing. Elger, MBA, Msc | Brno
Nechápu jak to může někdo vůbec povolit!
+0 | -0
doporučit +
28. 06. 2023 | Josef Toufar | Brno
Nesouhlasím s výstavbou v této oblasti historického centra Brna
+0 | -0
doporučit +
27. 06. 2023 | emma stewart stewart | london
Glad to read this article I really like by the way if you are looking for the web designing in Manchester then you can visit the this link: https://www.designgravity.co.uk/web-design-manchester/
+0 | -0
doporučit +
27. 06. 2023 | emma stewart stewart | london
jfjjf
+0 | -0
doporučit +
23. 06. 2023 | Jana Marková | Žďár nad Sázavou
Nesouhlasím s výstavbou, jsem pro zachování zelených ploch pod Špilberkem.
+0 | -0
doporučit +

Sign this petition

Signatures | 165 (+19 not confirmed)

Signature list in PDF
 • Lucie Šalamounová | Olomouc (okres Olomouc)
 • Anton Babich | Brno-Královo Pole
 • Data of the signer not published
 • Martin Komínek | Radešínská Svratka
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Dalibor Říha | Brno 3
 • PhDr. Martin Herzán | Jihlava
 • Jan Aldorf | Jindřichův Hradec
 • Data of the signer not published
Do you want a change? Just start!
 • Create
 • Support
 • Share
Start a petition