Přejeme si zachování VOČA parku na jeho stávajícím místě ve nezměněné podobě
3 signatures remaining 497

Přejeme si zachování VOČA parku na jeho stávajícím místě ve nezměněné podobě

Author: Kristýna Zámečníková | Uploaded: 09.09.2019 | 3 signatures
Share it with your friends

VOČA park je park v centru města Liberec. Byl budován několik let členy Parlamentu mladých Liberec (PML). Ojedinělost obnovy parku spočívá v tom, že skupina mladých lidí dokázala vyburcovat k renovaci parku a zapojit do projektu jak politiky, tak i občany města. PML spolupracoval na návrhu parku se studenty Technické univerzity v Liberci, získal 2 peněžní granty v celkové hodnotě 78 500 korun z nadace SmartUp, byl za svou činnost nominován na cenu GratiasTibi, navázal spolupráci s odborem ekologie města, který následně také přeměnu parku spolufinancoval v nějkolika set tisícových částkách. Nechceme, aby vynaložené úsilí přišelo vniveč a proto si přejem zachování parku na stávajícím místě, v nezměněné podobě.

News

09.09.2019 21:58

Ve dne 9. 9. 2019 během akce "Babí léto ve VOČA parku" jsme nasbírali již 29 podpisů na záznamový arch. Děkujeme za podporu

 

To whom will the petition be forwarded: primátorovi města Liberec

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages

Discussion was stopped because of many unsuitable contributions.

Sign this petition

Signatures | 3

Signature list in PDF
  • Data of the signer not published
  • Tereza Bucharová Bucharová | Liberec
  • Kristýna Zámečníková | Liberec
Do you want a change? Just start!
  • Create
  • Support
  • Share
Start a petition