Proti výstavbě v parku za Městským divadlem Zlín 2019
83 signatures

Proti výstavbě v parku za Městským divadlem Zlín 2019

Author: Veronika Jurčová | Uploaded: 23.04.2019 | 83 signatures
Share it with your friends

Petice dle č. 18 Listiny základních práv a svobod a § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 

Vážený pane primátore,

my, níže podepsaní, nesouhlasíme s výstavbou v parku za Městským divadlem Zlín.

Žádáme, aby v novém připravovaném územním plánu města byly bez výjimky všechny současné zelené plochy za divadlem včetně parcel 307/1 a 306, které jsou ze záměru vyňaty a mají být vedeny jako zastavitelné plochy, převedeny na plochy parku. Žádáme, aby při posuzování návrhů v rámci architektonicko-krajinářské soutěže „Divadelní park ve Zlíně“ a při dalším rozhodování o osudu parku za divadlem byly upřednostněny ty varianty, které s novou zástavbou nepočítají.

 

Žádáme tak z těchto důvodů:

*Dle normy ČSN 83 9001, Sadovnictví a krajinářství, Základní odborné termíny a definice nejsou plochy menší než 0,5ha a široké méně než 25m považovány za park, ale pouze za parkově upravené plochy. Lze na ně umisťovat jen drobný mobiliář (lavičky, odpadkové koše apod.), nikoli však např. plánované fixní jeviště pro divadlo o rozměrech 5x4 m s hledištěm pro 80 diváků. Na jejich úpravu nelze ani čerpat dotace. Zeleň za divadlem je na hraně už současnou rozlohou (má 0,5ha). Vyčlenění parcel 307/1 a 306 (o celkové rozloze 490m2) a umožnění výstavby na nich je pro budoucnost parku likvidační. Parcely 307/1 a 306 výrazně zasahují i do hloubky parku, a to v délce 33m.
* Zeleň v centru města plní důležitou funkci udržení vhodného mikroklimatu, kvality ovzduší, rekreační i estetickou. Zastavěním zelených parcel 307/1 a 306 zhoršíte životní prostředí všem obyvatelům centra Zlína!
* Na parcelách 307/1 a 306 určených k zástavbě se nacházejí dlouhodobě perspektivní stromy (zdroj: inventarizační portál www.stromypodkontrolou.cz).
* Odhlučnění třídy Tomáše Bati může kvalitně zajistit stromová a keřová bariéra.
* Pokud na parcelách 307/1 a 306 vzniknou byty, výrazně to omezí pořádání kulturních akcí v parku (rušení nočního klidu apod.).
* S výstavbou nových bytů, popř. provozoven služeb, kanceláří, souvisí i povinnost vytvoření parkovacích míst (Stavební zákon). Takové prostory ale v okolí chybí a hrozí, že to v budoucnu bude znamenat další „ukrojení“ zelené plochy.
* Pokud budou všechny současné zelené plochy za divadlem bez výjimky v novém územním plánu evidovány jako parkové, bude to pro obyvatele města určitá jistota a záruka, že případné střídání garnitur na radnici v příštích volbách nepřinese v názoru na park a citlivou otázku výstavby v něm zásadní změnu.

 

Věříme, že tyto důvody budou projednány a brány v potaz. Předem děkujeme.

 

Petiční výbor ve složení: Veronika Jurčová, Zámecká 153, Zlín; Martin Davidov, Jaroslavice 56, Zlín; Radomír Studenský, Horní Jasenka 42, Vsetín

Petiční výbor zastupuje: Veronika Jurčová, Zámecká 153, Zlín

 

Ve Zlíně dne 15. dubna 2019

To whom will the petition be forwarded: Jiří Korec, primátor, statutární město Zlín

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 4

20. 05. 2019 | Josef Velešík | Zlín
Je třeba zachovat i zbytky zelených a nezastavěným ploch, aby se z města zeleně nestalo město budov a betonu - viz např. i bývalý prostor před základními školami. Tím také nevzbuzovat v lidech plané naděje, že každá proluka mezi domky může být zastavěna.
+0 | -0
doporučit +
20. 05. 2019 | Josef Velešík | Zlín
Nelze podporovat zastavění každé zelené plochy. Zlín, v nedávné minulosti nazýváno město zeleně, se pomalu mění na město betonu a budov. Viz např. i plocha před základními školami. Tím také nelze vysílat signály, že každá proluka mezi rodinnými domky nebo stávající zástavbou, může být zastavěna dalšími stavbami. Město více musí dbát na názory sousedů k takovýmto stavbám a nepovolovat je.... zvlášť, pokud sousedé nesouhlasí se stavbou a mají pro to vážné důvody - stínění, méně slunce, méně zeleně a podobně...
+0 | -0
doporučit +
05. 05. 2019 | Roman Lukáš | Zlín
Děkuji za Vaše úsílí
+0 | -0
doporučit +
26. 04. 2019 | Iva Vlčková | Zlín
Vzhledem ke globálním změnám je každý strom důležitější než dříve. Dokažme že myslíme na budoucnost a ne na finanční prospěch.
+0 | -0
doporučit +

Sign this petition

Signatures | 83 (+6 not confirmed)

Signature list in PDF
  • Iveta Dubčáková | Zlín
  • Data of the signer not published
  • Data of the signer not published
  • František Květoň | Zlín
  • Jitka Kuzmínová | Otrokovice
  • Jana Palová | Napajedla
  • Pavel Hána | Napajedla
  • Josef Velešík | Zlín
  • Vilma NOVOSADOVÁ | Zlín
  • Mirka Davidová | Zlín

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku