Proti výstavbě budov v prostoru před chebským nádražím
178 signatures remaining 2822

Proti výstavbě budov v prostoru před chebským nádražím

Author: Svobodní Cheb | Uploaded: 12.05.2014 | 178 signatures
Share it with your friends

Vyzýváme vedení města Chebu, aby ukončilo iniciativy směřující k prodeji pozemků a následné výstavbě budov na nám. Dr. Milady Horákové v Chebu.
Město Cheb má zásadní nedostatek parkovacích míst právě v prostoru u chebského nádraží. Výstavbou nových objektů před nádražím se potřeba parkovacích míst zvýší a neúnosný stav v parkování se ještě dále zhorší. Zahuštění dopravy obslužnými vozidly bude mít negativní dopad na životní prostředí zvýšením úrovně prašnosti a hlučnosti. Plánovaná výstavba na úkor zeleně (odstranění parčíku) bude mít negativní dopad na životní úroveň lidí žijících v této lokalitě.
Dojde také k porušení stávajícího architektonického řešení prostoru před nádražím, které tvoří vyvážený a architektonicky hodnotný celek.

To whom will the petition be forwarded: Rada města Cheb

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages

Discussion was stopped because of many unsuitable contributions.

Sign this petition

Signatures | 178 (+26 not confirmed)

 • Data of the signer not published
 • Lenka Maroušková | Cheb
 • Vladimír Kulštejn | Cheb
 • Milena Opeltová | Cheb
 • Data of the signer not published
 • stanislav Vokoun | Sokolov
 • Data of the signer not published
 • Petr Krejčí | Cheb
 • Jaroslav Endršt | Cheb
 • Petr Uhlíř | Brno
Do you want a change? Just start!
 • Create
 • Support
 • Share
Start a petition