Proti výstavbě budov v prostoru před chebským nádražím
178 podpisů chybí 2822

Proti výstavbě budov v prostoru před chebským nádražím

Autor: Svobodní Cheb | vloženo: 12.05.2014 | 178 podpisů
Sdílejte s přáteli

Vyzýváme vedení města Chebu, aby ukončilo iniciativy směřující k prodeji pozemků a následné výstavbě budov na nám. Dr. Milady Horákové v Chebu.
Město Cheb má zásadní nedostatek parkovacích míst právě v prostoru u chebského nádraží. Výstavbou nových objektů před nádražím se potřeba parkovacích míst zvýší a neúnosný stav v parkování se ještě dále zhorší. Zahuštění dopravy obslužnými vozidly bude mít negativní dopad na životní prostředí zvýšením úrovně prašnosti a hlučnosti. Plánovaná výstavba na úkor zeleně (odstranění parčíku) bude mít negativní dopad na životní úroveň lidí žijících v této lokalitě.
Dojde také k porušení stávajícího architektonického řešení prostoru před nádražím, které tvoří vyvážený a architektonicky hodnotný celek.

Komu bude petice předána: Rada města Cheb

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 178 (+26 nepotvrzených)

 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Lenka Maroušková | Cheb
 • Vladimír Kulštejn | Cheb
 • Milena Opeltová | Cheb
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • stanislav Vokoun | Sokolov
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Petr Krejčí | Cheb
 • Jaroslav Endršt | Cheb
 • Petr Uhlíř | Brno
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici