STOP NAVÝŠENÍ HLUKOVÝCH LIMITŮ
474 signatures

STOP NAVÝŠENÍ HLUKOVÝCH LIMITŮ

Author: Martin Klečka | Uploaded: 20.05.2023 | 474 signatures
Share it with your friends

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme Vládu ČR o odložení účinnosti nařízení vlády č. 433/2022 Sb. k 1. lednu 2024, příp. na dobu pozdější.

V prosinci r. 2022 schválila vláda nařízení vlády č. 433/2022 Sb., kterým se mění NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále také jako „novela nařízení vlády“ nebo „nařízení vlády“). To má nabýt účinnosti dne 1. července 2023. I přesto, že deklarovaným cílem této novely nařízení vlády je snaha opustit režim tzv. „staré hlukové zátěže" (dále také jako „SHZ“), který byl historicky přijímán jen jako přechodné a mimořádné opatření a pouze pro velmi specifické případy, mimo jiné i z důvodu jeho zřejmých zdravotních rizik, výsledná podoba nařízení vlády ve skutečnosti v širokém rozsahu současné hlukové limity a přípustnost dalšího hluku kolem nás výrazně navyšuje.

Režim SHZ již totiž nebude nadále jen výjimkou jako doposud, kterou bylo možné použít jen ve zvláštních případech, ale touto novelou nařízení vlády se stává fakticky novou normou (byť sníženou o 2 dB) pro další tisíce kilometrů silnic a železnic na celém území naší republiky. Vědecky prokázaným rizikům takto zásadně navýšených hlukových limitů na zdraví tak budou nově a trvale vystaveny miliony občanů České republiky, kteří kolem dopravních staveb žijí.

I přesto, že předmětné nařízení vlády výrazně ohrožuje ochranu veřejného zdraví před hlukem, ve prospěch ulehčení výstavby liniových staveb a developerské výstavby, důvodová zpráva k novele nařízení vlády nepřináší žádné informace či vědecky ověřené závěry týkající se dopadů takto zásadně navýšených hlukových limitů na lidské zdraví ani jakékoliv jiné prověření jejich zdravotní nezávadnosti. Ve schvalovacím procesu také nebyl předložen ani jeden konkrétní případ, který by dokazoval, že jediná možnost snížení hluku u dopravních staveb je zvýšení hlukových limitů.

Žádáme premiéra ČR Petra Fialu, aby aktivně konal a v této podobě nabytí účinnosti nového nařízení vlády zabránil. Vzhledem k navázání účinnosti nového nařízení vlády na novelu stavebního zákona (u které byl schválen odklad účinnosti), jej žádáme, aby se nejprve osobně zasadil o odložení účinnosti nařízení vlády č. 433/2022 Sb.  k 1. lednu 2024, příp. na dobu pozdější.

Děkujeme.

Za petiční výbor

Martin Klečka

předseda spolku KORIDOR D8, z. s.

tel. 608 029 700

koridord8@gmail.com

www.koridord8.cz

News

25.05.2023 09:57

https://kd8.cz/nase-temata/hluk/

 

To whom will the petition be forwarded: Premiér ČR Petr Fiala

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 62

01. 06. 2023 | Lenka Pechová | Předboj
Nesouhlasím s navýšením hlukových limitů.
+0 | -0
doporučit +
01. 06. 2023 | Tomáš Kopecký | Ledčice
Díky za Vaši iniciativu!
+0 | -0
doporučit +
01. 06. 2023 | Jiří Dvořák | Odolena Voda
Nesouhlasím s navýšením hlukových limitů!
+0 | -0
doporučit +
01. 06. 2023 | Václav Čermák | Bašť
Děkujeme
+0 | -0
doporučit +
01. 06. 2023 | Lucie Zlatohlávková | Sedlec
Nesouhlasím s navýšením hlukových limitů!
+0 | -0
doporučit +
01. 06. 2023 | Dana Kletečková | Odolena Voda
Nesouhlasím s navýšením hlukových limitů.
+0 | -0
doporučit +
31. 05. 2023 | Tereza Beranová Beranová | Odolena Voda
Díky za tuto důležitou iniciativu.
+0 | -0
doporučit +
31. 05. 2023 | Libor Procházka | Ledčice
Zvláštní způsob řešení hluku - navýšit limity a tím je hluková zátěž. Obyvatelé v okolí ať si ucpou uši (řečeno slušně). Hlavně když se ušetří na stavbě a projektant nemusí přemýšlet nad protihlukovými opatřeními.
To není groteska, ale realita současné vl
+0 | -0
doporučit +
31. 05. 2023 | Mikulka Jan | Kutná Hora
Nesouhlasím s navýšením hlukových limitů.
+0 | -0
doporučit +
31. 05. 2023 | Lucie Machačová Machačová | Odolena Voda
Nesouhlasím s navýšením hlukových limitů
+0 | -0
doporučit +

Sign this petition

Signatures | 474 (+41 not confirmed)

Signature list in PDF
 • Jan Vereš | Ledčice
 • Lenka Pechová | Předboj
 • Data of the signer not published
 • Eduard Janča | Předboj
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Kopecký | Ledčice
 • Olga Overdevest | Ledčice
 • Lukáš Kovalský | Úžice
 • Žaneta Látrová | Ledčice
 • Dana Chalupová | Dřínov
Do you want a change? Just start!
 • Create
 • Support
 • Share
Start a petition