STOP NAVÝŠENÍ HLUKOVÝCH LIMITŮ
751 podpisů chybí 249

STOP NAVÝŠENÍ HLUKOVÝCH LIMITŮ

Autor: Martin Klečka | vloženo: 20.05.2023 | 751 podpisů
Sdílejte s přáteli

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme Vládu ČR o odložení účinnosti nařízení vlády č. 433/2022 Sb. k 1. lednu 2024, příp. na dobu pozdější.

V prosinci r. 2022 schválila vláda nařízení vlády č. 433/2022 Sb., kterým se mění NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále také jako „novela nařízení vlády“ nebo „nařízení vlády“). To má nabýt účinnosti dne 1. července 2023. I přesto, že deklarovaným cílem této novely nařízení vlády je snaha opustit režim tzv. „staré hlukové zátěže" (dále také jako „SHZ“), který byl historicky přijímán jen jako přechodné a mimořádné opatření a pouze pro velmi specifické případy, mimo jiné i z důvodu jeho zřejmých zdravotních rizik, výsledná podoba nařízení vlády ve skutečnosti v širokém rozsahu současné hlukové limity a přípustnost dalšího hluku kolem nás výrazně navyšuje.

Režim SHZ již totiž nebude nadále jen výjimkou jako doposud, kterou bylo možné použít jen ve zvláštních případech, ale touto novelou nařízení vlády se stává fakticky novou normou (byť sníženou o 2 dB) pro další tisíce kilometrů silnic a železnic na celém území naší republiky. Vědecky prokázaným rizikům takto zásadně navýšených hlukových limitů na zdraví tak budou nově a trvale vystaveny miliony občanů České republiky, kteří kolem dopravních staveb žijí.

I přesto, že předmětné nařízení vlády výrazně ohrožuje ochranu veřejného zdraví před hlukem, ve prospěch ulehčení výstavby liniových staveb a developerské výstavby, důvodová zpráva k novele nařízení vlády nepřináší žádné informace či vědecky ověřené závěry týkající se dopadů takto zásadně navýšených hlukových limitů na lidské zdraví ani jakékoliv jiné prověření jejich zdravotní nezávadnosti. Ve schvalovacím procesu také nebyl předložen ani jeden konkrétní případ, který by dokazoval, že jediná možnost snížení hluku u dopravních staveb je zvýšení hlukových limitů.

Žádáme premiéra ČR Petra Fialu, aby aktivně konal a v této podobě nabytí účinnosti nového nařízení vlády zabránil. Vzhledem k navázání účinnosti nového nařízení vlády na novelu stavebního zákona (u které byl schválen odklad účinnosti), jej žádáme, aby se nejprve osobně zasadil o odložení účinnosti nařízení vlády č. 433/2022 Sb.  k 1. lednu 2024, příp. na dobu pozdější.

Děkujeme.

Za petiční výbor

Martin Klečka

předseda spolku KORIDOR D8, z. s.

tel. 608 029 700

koridord8@gmail.com

www.koridord8.cz

Aktuality

25.05.2023 09:57

https://kd8.cz/nase-temata/hluk/

 

Komu bude petice předána: Premiér ČR Petr Fiala

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 86

08. 06. 2023 | Jana Strejčková | Předboj
Nesouhlasím s navýšením hlukových limitů !!!
+0 | -0
doporučit +
08. 06. 2023 | Jana STREJČKOVÁ | Bašť
Nesouhlasím s navýšením hlukových limitů.
+0 | -0
doporučit +
08. 06. 2023 | Adriana Žáková | Předboj
Nesouhlasím s navýšením hlukových limitů
+0 | -0
doporučit +
08. 06. 2023 | Jana Zemanová | Bašť
Nesouhlasím s navíšení limitů.
+0 | -0
doporučit +
07. 06. 2023 | Daniel Kalášek | Jesenice u Prahy
Zdraví je základní lidské právo a stále více se výzkumem zjišťuje, jak moc má hluku negativní vliv na zdraví.
+0 | -0
doporučit +
07. 06. 2023 | Miloš Bálik | Veliká Ves
Nesouhlasím se zvýšením hlukových limitů.
+0 | -0
doporučit +
06. 06. 2023 | Mirek Gora | Český Těšín
Zase o nás bez nás ...
+0 | -0
doporučit +
05. 06. 2023 | Jaroslav Beneš | Praha
Podporuji zlepšení dopravní infrastruktury, ale je nepřijatelné tím snižovat kvalitu života, zejména v oblasti bydlení, zdraví, životního prostředí a osobní pohody v přilehlém okolí bez snahy tyto dopady minimalizovat, ale naopak nevhodné limity zvyšovat.
+0 | -0
doporučit +
05. 06. 2023 | Ivana Tvrzníková | Roudnice nad Labem
Nesouhlasím s navýšením limitů.
+0 | -0
doporučit +
05. 06. 2023 | Zuzana Teclova Teclova | Úžice
Nesouhlasím s navýšením hlukových limitů
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 751 (+47 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Radek Rozsypal | Velika Ves
 • Iva Kočová | Předboj
 • Jan Ševic | Dřínov
 • Antonin Hronek Hronek | Straškov-Vodochody
 • Martin Kubovec | Roudnice nad Labem
 • Romana Šandová | Líbeznice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Adéla Štinglová Štinglová | Libeznice
 • Ivana Hubova | Předboj
 • Karolína Zàbranská Zàbranská | Předboj
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici