Zachraňme Moťák-Biřička, "NE" megalomanskému projektu
259 signatures

Zachraňme Moťák-Biřička, "NE" megalomanskému projektu

Author: Petr Horák | Uploaded: 04.12.2021 | 259 signatures
Share it with your friends

Petice proti výstavbě megalomanského bytoveho komplexu a zachování restaurace MOŤÁK na Biřičce. Plánovaný bytový dům o čtyřech hmotách a 14ti bytových jednotkách s celkovým obestavěným prostorem 8500m3. Územní řízení vedené u stavebního úřadu pod SZ MMHK/132676/2016 ST1/Mil a označením „SO.01 - bytový dům, SO.02 – zpevněné plochy, SO.03 – terasy a zvýšené předzahrádky, SO.04 - vodovodní přípojka…“ My normálně smýšlející občané, žádáme, aby stavební úřad nepovolil stavbu, která svým charakterem a rozměrem nesplňuje nároky stavebního zákona a jeho prováděcí legislativy, zejm. s ohledem na začlenění stavby do území, nezhoršo­vání kva­lity prostředí a hodnoty území a ochranu ar­chitek­to­nic­kých a urbanistických hodnot v území. Navrho­vaná stavba je objemově nadměrná, jed­noznačně zne­hod­nocující mě­řítko zástavby charakteristické pro dané pro­středí a dále degradující jeho hod­notu, urba­nistickou skladbu a krajinný ráz.

To whom will the petition be forwarded: Stavební odbor města Hradce Králové

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 43

06. 12. 2021 | eliška škaloudová | chlumec nad cid.
oceňuji, že nejste lhostejní a podporuji vaši aktivitu
+2 | -0
doporučit +
07. 12. 2021 | Miluše Tomášková Tomášková | Hradec Králové
Myslím, že vzhledem k historii tohoto objektu.,by se měli ti, co ho chtějí zbourat zamyslet nad tím, jak dlouho už tu Motel Biřička stojí a co še se tam odehrálo. Svatby, pohřby, křtiny, zábavy..... A hlavně... Kolik lidí si sem rádo vrtací...
+1 | -0
doporučit +
07. 12. 2021 | Beno Frajer | Nový Hradec Králove
ZACHOVAT!!!!!
+1 | -0
doporučit +
07. 12. 2021 | Eva Dejnožková Dejnožková | Hradec Králové 2
Restaurace mého mládí a krásných vzpomínek.
+1 | -0
doporučit +
06. 12. 2021 | Iva Prokesova | Hradec Králové
Podporuji vaši petici!
+1 | -0
doporučit +

Sign this petition

Signatures | 259 (+16 not confirmed)

Signature list in PDF
 • Ilona Razimová | Hradec Králové
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Zuzana Vacková | Býšť
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Hana Kujalová | Hradec Králové
 • Jiří Kareš Kareš | Hradec Králové
Do you want a change? Just start!
 • Create
 • Support
 • Share
Start a petition

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku