Žák může odejít ze školy  bez doprovodu zákoného zástupce a chození pro pitíčka při velké přestávce
3 signatures remaining 97

Žák může odejít ze školy bez doprovodu zákoného zástupce a chození pro pitíčka při velké přestávce

Author: Petr Kumstát | Uploaded: 04.04.2017 | 3 signatures
Share it with your friends

Žák může odejít ze školy z duležitých důvodů  bez doprovodu zákoného zástupce a  může jít pro pitíčka při velké přestávce

To whom will the petition be forwarded: ZS Nová Role

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages

Discussion was stopped because of many unsuitable contributions.

Sign this petition

Signatures | 3

  • Štěpán Bauše | Nová Role
  • Gabriela Prášková | Božičany
  • Petr Kumstát | Nová Role
Do you want a change? Just start!
  • Create
  • Support
  • Share
Start a petition