Zastavte komerční projekt CENTRAL BUSINESS DISTRICT podle Zahy Hadid
541 signatures

Zastavte komerční projekt CENTRAL BUSINESS DISTRICT podle Zahy Hadid

Author: Jiří Gebert, ing.architekt. ČKA, BYAK, Bubenečská besed | Uploaded: 18.01.2020 | 541 signatures
Share it with your friends

VÝZVA MINISTRU KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY

k respektování závazků památkové ochrany světového kulturního dědictví hlavního města Prahy

Zastavte komerční projekt CENTRAL BUSINESS DISTRICT podle Zahy Hadid, který nenávratně poškodí jedinečnou identitu historického centra Prahy!

 

Central Business District v oblasti Masarykova nádraží není cesta pro moderní rozvoj historického města!

Vážený pane ministře, my, níže podepsaní, považujeme projekt atelieru Zahy Hadid pro společnost Penta, navržený na území pražské chráněné památkové rezervace v okolí Masarykova nádraží, pro centrum Prahy za krajně nevhodný. Uvědomujeme si zejména ohrožení statutu Prahy jako světového kulturního dědictví UNESCO. Souhlas státní správy a samosprávy s tímto záměrem by obětoval historické centrum Prahy tvrdému komerčnímu využití, a to bez ohledu na veřejný zájem o obyvatelné prostředí města.

V dotčeném území od Masarykova nádraží až k Vítkovu je třeba vyřešit funkční vazby na stávající zástavbu. Rozvoj lokality musí být výsledkem komplexní urbanistické rozvahy a veřejné shody o jejím využití a formě. Skupina Penta však bez potřebné diskuze a na základě vlastní soutěže chce realizovat projekt „Central Business District“, který nenapravitelně zničí harmonický charakter centra města, jeho identitu a historickou hodnotu. Navržené naddimenzované budovy poškodí velikostí i měřítkem dochovanou harmonii městské struktury, vyvážený vztah staré a nové zástavby i ikonickou dominantu Vítkova. Architektonické řešení projektu s vysokou zlatou klecí a pásem robustních bloků vnáší do území chaos v podobě cizorodého prvku, který nemá šanci stát se městotvorným faktorem. Obří fasády a mamutí komplexy nepřinášejí pestrost a proměnlivost parteru města. Naopak vždy znamenají zhoršení kvality životního prostředí a nárůst dopravních problémů.

Ve světě se již z urbanistických omylů dávno poučili. V Praze však zájmy developerů mívají často prioritu před ochranou světového kulturního dědictví. Pražský magistrát, respektive jeho výkonná složka památkové péče, prosazuje zpravidla jiný postoj než je odborné stanovisko NPÚ - organizace Ministerstva kultury.

Celé historické jádro Prahy je na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO od roku 1998, kdy se český stát smluvně zavázal k jeho ochraně. Tato skutečnost nás všechny - občany, architekty i projektanty, investory i developery, státní správu i samosprávu - zavazuje pečovat o jedinečnou a krásnou Prahu s úctou a pokorou. Vidíme však, že při rozhodování orgánů památkové péče selhává státní správa a samospráva. Chybná rozhodnutí musí být zrušena a další rozvoj města už nesmí probíhat podle přání developerů.

My, níže podepsaní, Vás vyzýváme, abyste zrušil souhlas s realizací obřího komerčního projektu Central Business District společnosti Penta v oblasti Masarykova nádraží, který především nevzešel ze zásadní urbanistické studie lokality, ale ze soukromé iniciativy developera, a je v zásadním rozporu s pravidly památkové ochrany města Prahy.

 

Vizualizace projektanta, bloky výška 38,5,čelní blok ca 42 m, 44m výška ochozu Prašné brány. arch. forma typu Quadrio.

Polyfunkční objekt Masaryk Centre 1 má atiku v západní části v délce 42 m ve výši 37,55 m, zvýrazněný západní akcent nároží dokonce dosahuje výše v projektu 41,9 m.

 

To whom will the petition be forwarded: VÝZVA MINISTRU KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 110

16. 04. 2021 | cisco SEO | HYD
Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too. Circle invest
+0 | -0
doporučit +
16. 04. 2021 | Asad Asad Soomro | Hyderabad
Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article.
토토사이트
+0 | -0
doporučit +
16. 04. 2021 | levisking john 123 | SEO
We cherish the health and safety of our employees and clients so we are currently working remotely and doing our part to help keep this virus from spreading. Rest assured, however, that we are here for you and will continue to provide uninterrupted service and support for our clients and friends in every way possible. visit this website
+0 | -0
doporučit +
14. 04. 2021 | Alizer Soomro | Hyderabad
Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place..
먹튀검증사이트
+0 | -0
doporučit +
12. 04. 2021 | jacks23 sert | pakistN
nice post, keep up with this interesting work. It really is good to know that this topic is being covered also on this web site so cheers for taking time to discuss this! 滄元圖
+0 | -0
doporučit +
08. 04. 2021 | cisco SEO | HYD
You have done a great job on this article. It’s very readable and highly intelligent. You have even managed to make it understandable and easy to read. You have some real writing talent. Thank you. dg casino
+0 | -0
doporučit +
06. 04. 2021 | jacks23 sert | pakistN
Nice to be visiting your blog once more, it has been months for me. Well this article that ive been waited for therefore long. i want this article to finish my assignment within the faculty, and it has same topic together with your article. Thanks, nice share. Gemini Love Horoscope
+0 | -0
doporučit +
02. 04. 2021 | jacks23 sert | pakistN
Thank you so much as you have been willing to share information with us. We will forever admire all you have done here because you have made my work as easy as ABC. voyance par téléphone gratuit
+0 | -0
doporučit +
31. 03. 2021 | cisco SEO | HYD
Great articles and great layout. Your blog post deserves all of the positive feedback it’s been getting. คาสิโนออนไลน์
+0 | -0
doporučit +
29. 03. 2021 | jacks23 sert | pakistN
I am incapable of reading articles online very often, but I’m happy I did today. It is very well written, and your points are well-expressed. I request you warmly, please, don’t ever stop writing. have a peek at this web-site
+0 | -0
doporučit +

Sign this petition

Signatures | 541 (+40 not confirmed)

Signature list in PDF
  • Jiří Pustka | Ostrava Výškovice
  • Data of the signer not published
  • Martina Fukalova | Praha
  • Handrij Härtel | Roztoky
  • Data of the signer not published
  • Data of the signer not published
  • Jonáš Kučerka | Praha
  • Zuzana Medlíková | Praha 4
  • Data of the signer not published
  • Data of the signer not published

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku