Bezpečnost chodců na křižovatce Na Ohradě v Praze 3
130 podpisů chybí 370

Bezpečnost chodců na křižovatce Na Ohradě v Praze 3

Autor: Petr Dvořák | vloženo: 03.01.2015 | 130 podpisů
Sdílejte s přáteli

Vážená paní, vážený pane,

chtěl bych tímto upozornit na dlouhodobě neuspokojivý stav bezpečnosti chodců na křižovatce Ohrada v Praze 3 (křižovatka ulic Jana Želivského a Koněvova), a zároveň žádám o sjednání opatření vedoucích k nápravě tohoto stavu.

Pravidelně zde dochází k tomu, že zejména vozidla odbočující vpravo z ulice Koněvova do ulice Jana Želivského ohrožují chodce přecházející „na zelenou“ po přechodu pro chodce směrem k hotelu Vítkov.

Jedná o velice nebezpečnou situaci, přičemž popsané incidenty se zde stávají velice často – jsem jejich svědkem dnes a denně.

Jádrem problému je dle mého názoru nesmyslné a nebezpečné časování světelné signalizace v kombinaci s obecně velmi hustým provoz vozidel i chodců na této křižovatce. Nastavení časování dává řidičům odbočujícím z ulice Koněvova směrem z centra doprava do ulice Jana Želivského signál „Volno“ několik sekund před tím, než dostanou signál „Volno“ chodci na křižovaném přechodu pro chodce, který je však vzdálen až 40 m od semaforu pro odbočující vozidla. To má za následek, že chodci dostanou signál „Volno“ a tedy mohou vstoupit do vozovky v okamžiku, kdy již první odbočující vozidla – v tu chvíli již obvykle poměrně vysokou rychlostí – tento přechod míjejí, čímž pravidelně nastávají velice nebezpečné situace.  Ačkoliv jsou řidiči s předstihem varováni signálem „Signál žlutého světla ve tvaru chodce“, který je umístěn pro tento směr v zatáčce cca 10 m před přechodem, může pro ně být matoucí, že ještě těsně před jejich příjezdem (minimálně toho prvního z nich, ale ti další se často bohužel orientují podle řidičů před nimi) mají chodci stále ještě signál „Stůj!“, a tak pokračují v jízdě, čímž ohrožují chodce snažící se přejít vozovku na signál „Volno“.  Odbočující řidiči si někdy ani neuvědomují, že míjejí přechod pro chodce. Stejně bezohledně a nebezpečně si zde bohužel počínají i policisté. Pokud už některý, obvykle místně znalý, řidič zastaví vozidlo před přechodem ještě v okamžiku, kdy chodci mají signál „Stůj!“ (ačkoliv bliká varovný „Signál žlutého světla ve tvaru chodce“), je obvykle ostatními řidiči vytrouben či objížděn.

Tento přechod pro chodce, řízený světelnými signály, je tak paradoxně mnohem nebezpečnější, než přechod neřízený.

Považuji za malý zázrak, že zde ještě, dle mých informací, nedošlo k vážnějšímu zranění, nehodlám ovšem čekat, až se tak stane mě či mému nedávno narozenému synovi. Na drtivé většině křižovatek je signál pro odbočení synchronizován se signálem „Volno“ pro chodce tak, aby chodci mohli bezpečně vkročit do křižovatky, aniž by je odbočující vozidla ohrožovala. Nechápu, proč tomu tak není zde.

Věřím ale, že těmto situacím a nedorozuměním lze celkem jednoduše předejít a dosáhnout respektujícího soužití chodců i řidičů. Některá doporučení uvádím níže. Obecně lze k této lokalitě dodat, že se jedná o velice rozsáhlou křižovatku a důležitý dopravní uzel, který kombinuje velice hustý provoz automobilů, autobusů MHD, tramvají ve třech směrech, ale i mnoha chodců (intenzita dopravy zde dle údajů z r. 2013 činí cca 52 000 vozidel za 24 hodin všedního dne). Vzdálenost mezi hranicemi křižovatky a délka přechodů pro chodce je zde neobvykle velká a standardní vyklízecí časy pro bezpečné dokončení úkonu zde navíc nejsou dostačující. Zejména během dopravních špiček se pak nutnost použít tuto křižovatku – ať už jako řidič či jako chodec – jeví jako skutečné peklo. O to víc by ale měla být tato lokalita a řešení jejích problémů v hledáčku kompetentních orgánů. Tato situace již přetrvává mnoho a mnoho let, ačkoliv jsem na ni i osobně několikrát upozorňoval (TSK Praha a ÚMČ Praha 3 22.4.2011, MP Praha 8.6.2013, TSK Praha 28.8.2013, Magistrát hl. m. Prahy a TSK Praha a Policie ČR 1.5.2014), bohužel však bez výrazných dopadů. Velice Vám doporučuji si tyto přechody několikrát osobně projít a následně křižovatku projet také jako řidič, abyste se se situací seznámili na vlastní kůži (a to možná i doslova).

Z výše uvedených důvodů proto navrhuji následující úpravy:

1) Nastavení časování signálu „Volno“ pro odbočování až po signálu „Volno“ pro chodce –
provoz v tomto odbočovacím směru naštěstí alespoň není tak hustý jako v jiných směrech, tudíž ani zkrácení doby signálu „Volno“ pro odbočení by nemělo mít zásadní vliv na plynulost provozu.
2) Ideálně pak nastavení signálu „Volno“ pro chodce exkluzivně, tedy bez možnosti střetu s odbočujícím vozidlem (z jakéhokoliv směru).
3) Doplnění světelné signalizace pro odbočování vpravo o „Signál žlutého světla ve tvaru chodce“ přímo na stejný semafor.
4) Pravidelný dozor policistů u tohoto přechodu.
5) Nastavení delších vyklízecích časů pro všechny směry zejména v dopravních špičkách.
6) Provedení dalších stavebně technických úprav křižovatky, aby byla zvýšena bezpečnost chodců v této lokalitě.

Celkové bezpečnosti a srozumitelnosti dopravního značení nepomáhá ani fakt, že již několik měsíců chybí vyznačení části přechodu pro chodce včetně vodorovného dopravního značení před křižovatkou (zejména „Příčná čára souvislá“), které bylo odstraněno při opravě vozovky.

Závěrem si dovolím ještě jednu poznámku. Uvedený problém s nebezpečným přechodem není zdaleka jediným trnem v patě této křižovatky. Jako nesmyslné se jeví například také nastavení časování signálu „Volno“ na přechodu pro chodce přes ulici Pod Krejcárkem, tedy na opačné straně křižovatky. Tento přechod je rozdělen na dvě části, přičemž najednou ho lze přejít jen jedním směrem (a to si člověk ještě musí hodně pospíšit). Ve směru do centra však bude chodec zastaven na prakticky neexistujícím ostrůvku v zatáčce mezi tramvajovými kolejemi a třemi jízdními pruhy, ačkoliv vozidla ve všech směrech mají signál „Stůj“ ještě velmi dlouhou dobu, za kterou lze prokazatelně bezpečně a s časovou rezervou přejít až na druhou stranu.

Věřím, že výše uvedená fakta podnítí zájem kompetentních orgánů o řešení tohoto problému a zajištění větší bezpečnosti provozu, chodce i řidiče.

S pozdravem

Ing. Petr Dvořák

Komu bude petice předána: Magistrát hl. m. Prahy

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 130 (+5 nepotvrzených)

 • Hana Rančáková | Jilemnice
 • Jaroslav Sedlák | Pardubice
 • Drahomíra Páleníková | Svitavy
 • Lukáš Kumsta | Mirošovice u Prahy
 • Dominika Cirnfusová | Praha
 • Ludmila Houšková | Praha 4
 • Bohuslava Ticha | Praha 3
 • Radka Lebedová | Praha 3
 • Eva Rajlichová | Praha
 • Alena Fotyi | Praha 3
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici