Cyklostezka Nymburk-Lysá nad Labem-Čelakovice
35 podpisů chybí 165

Cyklostezka Nymburk-Lysá nad Labem-Čelakovice

Autor: Miloš Šafránek | vloženo: 25.12.2019 | 35 podpisů
Sdílejte s přáteli

P E T I C E

 

dle čl. 1   8 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, v plném znění

 

My, níže podepsaní, majitelé a uživatelé nemovitostí v rekreační chatové oblasti Buda nacházející se v katastrálním území Ostrá, prostřednictvím této petice nesouhlasíme s realizací „Cyklostezky Nymburk – Lysá nad Labem – Čelákovice“ a s vybudováním asfaltové/betonové cyklostezky skrze tuto rekreační oblast a žádáme o jeho přehodnocení.

Důvody nesouhlasu:

Záměr vybudování cyklostezky je v současné době situován do přírodní rezervace Mydlovarský luh rozprostírající se mj. na Katastrálním území Ostrá. Jedná se o oblast spadající do ochranného pásma zvláště chráněného území, která je zařazena mezi evropsky významné lokality soustavy Natura 2000. Samotné vybudování asfaltové/betonové cyklostezky skrze tuto oblast a její následné vytížení by tak nevratným způsobem narušilo tento významný a chráněný ekosystém. Jsme toho názoru, že zachování tohoto ekosystému a jeho udržování pro další generace by mělo být primárním veřejným zájmem upřednostněným nad zájmem vybudování cyklostezky vedoucí touto chatovou lokalitou.

Dalším významným aspektem, který je nutno zohlednit, je skutečnost, že vybudováním rušné asfaltové/betonové cyklostezky v místě stávající cesty lemující Labe a vedoucí skrze chatovou oblast Buda, by došlo k podstatnému zásahu do ústavně garantovaných vlastnických práv vlastníků zde se nacházejících rekreačních objektů, neboť se jedná o jedinou přístupovou cestu k jejich nemovitostem.

Vlastníci a uživatelé 79 chat by tak byli nejen zásadním způsobem omezeni v možnosti fakticky užívat své nemovitosti, ale zároveň omezeni na svých právech ztrátou klidu, soukromí a zvýšením nebezpečí zejména pro malé děti (v tomto směru čerpáme ze zkušeností a vážných příkladů nehod již realizovaných cyklostezek).

Tato rekreační chatová oblast zde existuje již více než 80 let a lze si jen stěží představit, že by se lidé, kteří zde žijí a mají zde své kořeny, mohli s takovýmto necitlivým zásahem do zdejší přírody smířit. Nelze přitom odhlédnout od toho, že celá situace by na vlastníky nemovitostí měla rovněž negativní ekonomický dopad, neboť by z uvedených důvodů došlo ke snížení hodnoty jejich nemovitostí.

Vzhledem k výše uvedeným důvodům se proto domníváme, že vybudování asfaltové/betonové cyklostezky skrze rekreační chatovou oblast Buda v katastrálním území Ostrá, v těsné blízkosti rekreačních objektů včetně necitlivého přemostění Hronětíckého náhonu lávkou, není ve stávající podobě záměru žádoucí.

V tomto směru se proto vlastníci a uživatelé nemovitostí nacházejících se v chatové oblasti Buda přiklánějí k návrhům alternativ vedení trasy cyklostezky (např. za pomoci přemostění a využití stávajících místních komunikací) – prezentovaných místním Obecním úřadem Ostrá, jež se jeví jako finančně méně náročné a schůdnější.

Děkujeme.

Za petiční výbor:

 

Miloš Šafránek – nám. T.G.M. 711/20, Poděbrady 290 01, e-mail: mil.safranek@tiscali.cz          …………………...

Roman Zápotocký – Buda 440, Ostrá 289 22                                                                                ……………………

Jana Šťastná – Verdunská 710/3, Praha 6 – Bubeneč 160 00                                                      ……………………

 

Za petiční výbor je oprávněn jednat:

předseda - Miloš Šafránek – nám. T.G.M. 711/20, Poděbrady 290 01, e-mail: mil.safranek@tiscali.cz

 

Originály petičních archů jsou uloženy u předsedy petičního výboru, pana Miloše Šafránka.

 

Nedílnou přílohu petice tvoří 6 stran petičního archu (strana 1-4 – obsahuje podpisy vlastníků nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí, str. 5-6 – obsahuje podpisy uživatelů nemovitostí (přímí příbuzní vlastníků nemovitostí).

Zasláno (předáno):

 

                            1/    Obecní úřad Ostrá

                                   289 22 Ostrá 172

 

 

                             2/   MÚ Lysá nad Labem

                                   Odbor životního prostředí

                                   Husovo nám. 23/1

                                   289 22 Lysá nad Labem

 

 

                             3/  MÚ Lysá nad Labem

                                  Stavební úřad

                                  Husovo nám. 23/1

                                 289 22 Lysá nad Labem

 

 

                              4/  MÚ Nymburk

                                   Odbor životního prostředí

                                   nám. Přemyslovců 163

                                   288 02 Nymburk

 

 

                               5/ MÚ Nymburk

                                   Stavební úřad

                                   nám. Přemyslovců 163

                                   288 02 Nymburk

 

 

                               6/ Povodí Labe, s.p.

                                   Víta Nejedlého 951/8

                                    500 03 Hradec Králové

 

 

                                7/  Labská Stezka, o.s.

                                     Za Žoskou 2506

                                     288 02 Nymburk

 

                           8/  Krajský úřad pro Středočeský kraj

 předáno osobně hejtmance Jermanové-Pokorné v mobilní kanceláři v Poděbradech 

Aktuality

01.01.2020 16:31

Omlouvám se za velikost mapky.

Stačí zkopírovat do obrázků a zvětšit. Děkuji.

Červeně vyznačená cyklostezka je vítězná ve studii proveditelnosti. Prosím o povšimnutí: v záměru tohoto projektu je výstavba přemostění Hronětického náhonu mostem o velikosti  cca 50m. Tím se vodní rameno naprosto uzavře a již nikdy nedojde k tolik slibovanému odbahnění.Nikoho to nezajímá, není ochota.

Modrá varianta (nynější cyklotrasa) by bylo to jmenší zlo, ale překážkou pro projekt je výkup pozemků od obce, protože prý není čas. Bylo na to 13 let  (má být hotovo do roku 2023) a nyní bojují s časem z důvodů dotací a velkého průšvihu? Osadníci je naprosto nezajímají, prý si kažný časem zvykne!

Odhadovaný pohyb po cyklostezce v letních dnech je cca 3500 osob/den.

Komu by se tato změna z klidu líbila???

Děkuji za podporu.   Šafránek Miloš

Líb

 

Komu bude petice předána: všem níže uvedeným v Petici

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 8

01. 01. 2020 | Alena Červenková Červenková | Čelákovice
Kolem Labe byla vždy cesta z obou stran, není nutné hyzdi jí asfaltem!
+2 | -0
doporučit +
03. 01. 2020 | Emil Hejduk | Nymburk
Vidím jak to vypadá na cyklostezce na Poděbrady.Zlatá doba, když tam byla jen pěšina.
+1 | -0
doporučit +
03. 01. 2020 | Stanislav Vožeh | Neratovice
Ať si učedníci (úředníci) udělají stezku pod svým chaty a baráky košťata komu to prospěje přemýšlejte ....
+1 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 35 (+1 nepotvrzený)

Podpisový arch v PDF
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Rudolf Reich | Praha
 • Veronika Šafránková Šafránková | Poděbrady
 • Pavel Krejcárek | Dobříš
 • Jindřiška Krejcárková | Dobříš
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Martina Zelenková | Všechlapy
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • iva sykorova | Praha 6
 • Antonín Sýkora Sýkora | Praha 7

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku