Nechceme nelegální psí cvičiště na louce pod Ďáblickým hájem
287 podpisů

Nechceme nelegální psí cvičiště na louce pod Ďáblickým hájem

Autor: Josef Řídký | vloženo: 14.10.2022 | 287 podpisů
Sdílejte s přáteli

Podepište petici proti černé stavbě psího cvičáku v Ďáblickém háji. Dříve klidným parkem teď jezdí auta, na louce oblíbené sousedy ze širokého okolí vyrostly nové objekty s oplocením a rozježděnou příjezdovou cestou. Už teď je vidět, že cvičák se do této lokality nehodí, a bezohlednost provozovatelů nedává naději na změnu. Nenechte to tak být a vyslovte i vy svůj nesouhlas! Petici následně předáme stavebnímu úřadu Městské části Praha 8.

 

Znění petice:

My, níže podepsaní obyvatelé a přátelé Sídliště Ďáblice, Kobylis, Ďáblic, Dolních Chaber a okolí, zásadně nesouhlasíme se způsobem, jakým bylo vybudováno a je provozováno nové psí cvičiště ZKO č. 202 Kobylisy na louce pod Ďáblickým hájem  (parc. č. 1548/154, k. ú. Ďáblice, v majetku Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou). Prvních pár týdnů jeho provozu jasně ukázalo, že lokalita je pro takto provozované cvičiště zcela nevhodná, a dosavadní bezohlednost jeho provozovatelů i uživatelů ve vztahu k zákonům, přírodě i ostatním návštěvníkům lokality neskýtá lepší vyhlídky ani do budoucna.

Cvičiště, přesunuté sem v létě 2022 z původního umístění v jiné části Kobylis, je dle vyjádření odboru územního rozvoje a výstavby ÚMČ Praha 8[1] budováno protiprávně bez rozhodnutí či opatření stavebního úřadu a je užíváno bez jeho povolení. Stavební úřad proto dne 6.10.2022 zahájil řízení o odstranění nepovolené stavby[2] a současně vyzval stavebníka k bezodkladnému zastavení prací a k okamžitému ukončení užívání nepovolené stavby[3] do doby pravomocného rozhodnutí tohoto řízení. Cvičiště přesto stále pokračuje v provozu a dokonce aktuálně zve své členy na víkendovou brigádu![4]

Návštěvníci cvičiště na lokalitu často přijíždějí autem – po lesní cestě v bezprostředním sousedství přírodní památky Ládví, na níž je zákaz vjezdu, a po dříve velmi poklidné louce oblíbené běžci, rodiči s kočárky, sousedy venčícími své psy ap. Pojížděný prostor louky je za tuto krátkou dobu již značně zdevastován a provoz aut zde zásadně narušuje jak místní přírodu a ráz lokality, tak i bezpečnost ostatních návštěvníků. Podle vyjádření odboru dopravy ÚMČ Praha 8[1] nebylo provozovatelům ani zákazníkům cvičiště vydáno žádné povolení opravňující je k průjezdu přes zákaz vjezdu.

Podle vyjádření[5] MČ Praha-Ďáblice, která se stavbou ani jejím dopravním řešením nesouhlasí, byli provozovatelé cvičiště předem osobně upozorněni na nevhodnost lokality pro daný záměr. MČ Praha-Ďáblice očekávala, že stavebník po prověření dalších uvažovaných lokalit požádá o povolení výstavby cvičiště standardním způsobem, městská část bude účastníkem řízení a bude vyzvána o vypracování stanoviska. K žádnému takovému kroku ze strany stavebníka vůči městské části nedošlo.

Z výše uvedeného je zřejmé, že provozovatelé cvičiště nestojí o dialog, natož navazování harmonických vztahů s okolím, které od svého příchodu silně negativně ovlivňují, a zřejmě jedinou legální částí jejich fungování je nájemní smlouva s křižovníky. Vyzýváme proto Městskou část Praha 8 a Městskou část Ďáblice, aby co nejdříve proti tomuto nepovolenému cvičišti zasáhly takovým způsobem, aby jeho činnost nemohla dále pokračovat.

 

[1] vyjádření MČ P8 č. j. MCP8 422129/2022

[2] opatření MČ P8 č. j. MCP8 431042/2022

[3] opatření MČ P8 č. j. MCP8 430614/2022

[4] https://www.zkokobylisy.cz/news/brigada/

[5] https://dablice.cz/domains/dablice.cz/zprava-uradu/24131-cviciste-pro-psy

Komu bude petice předána: Radnici MČ Ďáblice a MČ Praha 8, stavebnímu úřadu MČ Praha 8

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 28

04. 12. 2022 | David Procházka | Praha 8
Zástavba v Ďáblicích a okolí narůstá, toto rozšiřování zastavěných ploch bohužel není kompenzováno úměrným nárůstem přilehlých rekreačních zón. Počet návštěvníků se zvyšuje. Háj není nafukovací a proto považuji za nešťastné z něj dále "ukusovat".
+1 | -0
doporučit +
04. 12. 2022 | MIchal Jelínek | Praha 8
Dřív to bylo naše oblíbené místo a teď aby se tam tomu člověk vyhýbal.
Pokud je to nelegální, tak nevím proč sepisujeme vůbec petici, by to mělo zmizet. Zákony jsou pro všechny
+1 | -0
doporučit +
19. 11. 2022 | Hana Peterková | Praha 8 šimůnkova
Držím palce , aby se toto krásné, vyhlídkové místo zase obnovilo pro všechny.
Ale - bratři kněží mají peníze a potřebují další☹️.
Hana Peterková
+1 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 287 (+13 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Nikolas Domín | Praha 8
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Bohumil Šimčík | Praha 8
 • Aneta Vašková | Bystřice nad Pernštejnem
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jiří Bukai | Praha 8
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Martin Pretl | Praha 6
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici