Petice pro podporu dokončení a dalšího rozvoje Bike arény Vsetín
826 podpisů

Petice pro podporu dokončení a dalšího rozvoje Bike arény Vsetín

Autor: David Rafaj | vloženo: 07.05.2015 | 826 podpisů
Sdílejte s přáteli

Dle čl.18 Listiny základních práv a svobod a zákona č.85/1990 sb. o právu petičním My, níže podepsaní, obyvatelé a návštěvníci města Vsetín a cyklistická veřejnost, tímto žádáme město Vsetín a zastupitele města Vsetín, aby byla dokončena síť terénních stezek pro horská kola v Bike aréně Vsetín v plném rozsahu všech, již dříve Zastupitelstvem města Vsetína schválených etap (včetně 3. etapy. Důvody malé skupinky odpůrců jsou bezpředmětné a zástupné. Zároveň žádáme a svým podpisem stvrzujeme vyjádření podpory dalšímu rozvoji terénních stezek v Bike aréně Vsetín.

Svým podpisem vyjadřuji podporu dokončení a dalšího rozvoje singletrailového areálu (areálu pro terénní cyklistiku) ve Vsetíně v místě Semetín pod známým názvem BIKE ARÉNA VSETÍN v rozsahu všech tří, již dříve zastupitelstvem města Vsetína schválených etap, na které bylo vyřízeno spolufinancování z Evropských fondů. Zároveň svým podpisem vyjadřuji podporu dalšímu rozvoji terénních stezek v Bike aréně Vsetín.

Za petiční výbor:

David Rafaj, Horská 1919, 755 01 Vsetín

Dušan Solař, Na Rovině 1449, 755 01 Vsetín

Ivan Machulka, Těšíkov 1172, 755 01 Vsetín

Roman Paprstka, Jablunka 563, 756 23 Jablůnka

Zbyněk Duchoň, Dukelska 1820, 755 01 Vsetín


Zastupovat petičního výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm.1 zák.č.85/1990 Sb.)
 

David Rafaj
Ve Vsetíně dne 7. května 2015

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU! 

Aktuality

09.05.2015 08:54

Velmi Vám děkujeme za podpisy petice, jen ne všichni svůj hlas autorizovali na svém e-mailovém kontaktu, který uvedli při hlasování. Pokud nepotvrdíte klikem na link, Váš hlas se bohužel nepočítá. Teď je tam takových nepotvrzených hlasů 45, což je škoda.

Děkujeme! team BAV.

 

17.05.2015 20:46

Protože se nám scházejí dotazy k petici pro podporu BAV.
Zde je k této petici podrobnější informace:

Co se tyče petice pro podporu BAV, tak situace se má takto. Ve výstavbě je druhá etapa BAV a před realizací třetí. Ta měla projekt zokruhovat a vrátit bikery cca 3 km dlouhým singltrekem z Ratibořského Grůňe zpět k prvním třem trailům. Prakticky tak můžete jet cca 6 km z kopce dolů. Teda mohli jsme jet. Součástí třetí etapy melo byt i pořízení techniky na údržbu trailu. Na všechny tři etapy bylo vyřízeno spolufinancování ve výši 85% z EU, všechny etapy schválilo už v minulosti zastupitelstvo města Vsetína, které je výlučným vlastníkem lesů. V rámci tzv. malé studie vlivu na životní prostředí EIA (podotýkáme, že se nemusela dělat, pokud by to nebylo podmínkou spolufinancovaní z EU), se v poslední den odvolali zástupci osadního výboru Semetín, kteří se účelově spojili s několika dalšími organizacemi, případně jednotlivci, např. s mysliveckým sdružením Semetín, kterému město samo pronajímá honitbu. A výsledkem je, že nám kraj rozhodl o tom, že musíme zpracovat tzv. velkou EIA. Ta mimo to, že je velmi nákladná, trvá samozřejmě dlouho a město Vsetín tím pádem přijde o dotaci. Osadní výbor se schovává i s ostatními za ochranu přírody, nic méně žádná trať BAV nevede EVL (Evropsky významná lokalita) a při stavbě je přítomen odborný ekologicky dozor. Tento dozor operativně řeší možné rizika a dochází k úpravám trati dle jejich požadavků. Odvolatele se odkazují na ničení přírody stavbou. Při první etapě nebylo neodborným zásahem dodavatele vše uděláno ideálně, což je bohužel důsledek stávajícího zákona o veřejných zakázkách, kdy rozhoduje pouze cena. I přesto se BAV povedla. Semetín byl vždy rekreační zónou, je tam více chat než rodinných domků a jsou zde i místní, kterým BAV nevadí a ba naopak ji podporují a dokonce i petici podepsali. Vadí lidem, kteří se zde přistěhovali a pak, dle našeho názoru myslivcům, kteří byli zvyklí na svůj klid. Traily vedou v blízkosti svážnic, nezávislé posudky prokázaly, že nemají vliv na flóru ani faunu. To my samozřejmě víme. Známe areály nejen u nás, ale v celém světe. Mnoho jich je v národních parcích, přírodních rezervacích apod. Jsou v symbióze s lokálním prostředím. Vše funguje a jsou přínosem pro rozvoj. Semetínské lesy jsou vytěženy, nové vedení lesů dokonce navrhuje jejich hospodářskou funkci úplně zrušit a ponechat je jako rekreační. Lidé, kteří nyní dokončení zablokovali, byli před dvěma lety ve většině v petičním výboru za zrušení právě EVL v dané oblasti, což se podařilo a zůstali jen lokální místa v návrhu EVL a nyní se schovávají za ochranu přírody. My nechceme připustit, aby tyto zájmové skupiny a jednotlivci ohrožovali realizaci schválených projektů kdekoliv, ne jenom u nás. Dokonce přinášíme na poslance a senátory požadavek, aby na celorepublikové úrovni provedli opatření, které umožní, aby tito "ekoteroriste" byli odpovědní za škody finanční, které vzniknou v souvislosti s úhradou vzniklých nákladů. Podotýkáme, že nezpochybňujeme právo se vyjádřit a připomínkovat cokoliv, ale ne v případech, kdy je vše legálně schváleno a tvrzení odpůrců jsou účelová.

Team BAV

 

Komu bude petice předána: Město Vsetín, do rukou starosty

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 826 (+40 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Petr Ondrašík | Jalubí
 • Tomáš Bejr | Chrudim
 • Michal Vaškovič | Držková
 • Josef Lukáš | Vsetín
 • Ondřej Kubíček | Rožnov pod Radhoštěm
 • Michal Kalvoda | Brno
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Filip Šimara | Vsetín
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici