Petice proti retail parku v Žamberku Pod Černým lesem
444 podpisů

Petice proti retail parku v Žamberku Pod Černým lesem

Autor: spolek Živý Žamberk | vloženo: 18.05.2021 | 444 podpisů
Sdílejte s přáteli
 
Petice proti změně územního plánu č. 4, měnící využití území v lokalitě Pod Černým lesem a zakládající možnost realizace retail parku 
 

 

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním  

 

 

V Žamberku dne 17. května 2021

 

Ing. Bc. Oldřich Jedlička, starosta města Žamberka a členové a členky Zastupitelstva města Žamberka
Masarykovo náměstí 166
564 01 Žamberk

Vážený pane starosto, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

stojíte před rozhodnutím o schválení změny územního plánu č. 4. Tato změna by byla zásadním krokem k umožnění realizace retail parku, tedy nákupní zóny v lokalitě Pod Černým lesem. Tato změna a následná realizace záměru může ovlivnit Žamberk a jeho fungování na dlouhá léta dopředu. Na dobu, která násobně přesahuje vaše volební období, představuje výrazné období v lidském životě a ovlivní řadu osudů. Plně si uvědomujeme vaši těžkou pozici a celou řadu vlivů a zájmů, které musíte jako řádně zvolení zástupci a zástupkyně občanů města Žamberka pečlivě a zodpovědně vážit. Dovolte nám přesto, abychom se i my vyjádřili a vyslovili svůj

                                             nesouhlas

se změnou územního plánu č. 4 měnící využití území v lokalitě Pod Černým lesem a zakládající možnost realizace retail parku. 

Vyzýváme vás k neschválení výše uvedené změny,

případných dalších souvisejících změn i dalších kroků umožňujících nebo zakládajících jakoukoliv možnost takový záměr
v dané lokalitě realizovat.

 

Záměr v této lokalitě považujeme z níže uvedených důvodů za nevhodný a neslučitelný s udržitelným rozvojem města.

1. Změna využití území není v této lokalitě vhodná

Umístění retail parku je zcela v rozporu s dosavadním využitím území jako oblíbeného sportovně-rekreačního areálu nadregionálního významu a významně zkomplikuje také jeho další rozvoj v obtížně nahraditelné rovinaté lokalitě vhodné právě k rozvoji sportovišť. Kvalita ubytování v přilehlém autokempu i využití sportovních ploch budou výrazně poškozeny zvýšením negativních vlivů dopravy a provozu prodejen (viz níže). Rekreanti v blízkém hojně vyhledávaném autokempu budou rušeni také nočním zásobováním retail parku (hluk, znečištění ovzduší apod.).

Vnímáme žamberskou realitu a rozumíme tomu, že si vedení města od umožnění vzniku retail parku pravděpodobně slibuje benefity v souvislosti s plánovanou výstavbou zimního stadionu (usnadnění realizace sjezdu ze silnice ke stadionu, vybudování parkoviště apod.). Fandíme sportu a zvláště tomu žamberskému. Nemůžeme se však ubránit otázkám, které v nás tento postup vyvolává: Nakolik smysluplně a strategicky je plán na výstavbu zimního stadionu ve skutečnosti připraven? Nakolik město spoléhá na ničím nepodloženou pomoc investora nesouvisejícího záměru? Zaráží nás, že by město plánovalo stadion bez finančního zajištění návazné infrastruktury (parkoviště, sjezd) a pokoušelo se ji následně vyměnit za povolení jiného záměru. Navíc dosud stále není rozhodnuto o dotaci na zimní stadion, nelze tedy v návaznosti na něj ani cokoli plánovat. Či dokonce spoléhat na nejistý výsledek dotačního řízení nezávislé instituce a riskovat tak absurdní stav, kdy město bude mít sjezd k plánovaném stadionu, ale nikoli stadion samotný.

Jakákoli změna využití území od sportu a rekreace směrem k využití komerčnímu může navíc zakládat do budoucna precedens pro potenciální obdobné záměry na sousedních pozemcích směrem k Líšnici. Areál Pod Černým lesem si město vyhradilo pro sport a rekreaci a úspěšně ho v tomto směru rozvíjí. Mělo by si jej tedy chránit a uchovat pomocí územního plánu i sousední plochy s takovým přípustným využitím, které nebude s funkcí areálu v přímém konfliktu. 

Navrhovaná změna postrádá z hlediska udržitelného využití území, ale i z hlediska vlastních plánů města jakýkoli smysl. O změnu územního plánu žádá (z ekonomického pohledu zcela logicky) současný majitel pozemku a developer ho jako potenciální budoucí majitel zastupuje v jednání s městem. Nicméně město se při plánování využití jednotlivých ploch svého území nemůže a nesmí řídit pouze zájmy současných či budoucích majitelů pozemků. Musí vystupovat jako suverénní správce území a usilovat o jeho udržitelný rozvoj bez ohledu na partikulární zájmy majitelů pozemků. Vztahy se svými obyvateli a majiteli strategicky významných pozemků musí město dlouhodobě proaktivně rozvíjet, nikoli pouze pasivně předcházet jejich zhoršení ústupky jejich soukromým zájmům. Své záměry musí město plánovat koncepčně, s rozvahou a ve vazbě na okolní území. Nikoli nahodile a spoléhat při tom na to, co mu bez jakékoli záruky slíbí investor, který má s vedlejším pozemkem svůj naprosto odlišný záměr, i když to může vypadat na první pohled pro město ekonomicky výhodně. 

Jakkoli může být aktuální situace vzhledem k odlišným zájmům současných majitelů pozemků (vč. města) komplikovaná, nelze ji vnímat pouze ve světle současného stavu. Situace se může v budoucnu radikálně změnit spolu s vlastnictvím pozemků a záměry jejich majitelů. Nelze tedy přihlížet pouze k aktuálním zájmům majitelů, ať už budoucích či současných. Je třeba vnímat území z komplexnější perspektivy jeho potenciálu pro budoucí rozvoj města a prospěchu jeho obyvatel.

Město si prostřednictvím územního plánu a dalších nástrojů má určovat pravidla hry, nikoli si je nechávat diktovat někým, kdo usiluje na jeho území o uskutečnění vlastních záměrů.

2. Výrazně naroste dopravní zátěž 

Výstavbou retail parku dojde k navýšení dopravy na již tak dopravně vytíženém úseku silnice I/11. Ta má primárně sloužit zejména dálkové a meziměstské dopravě a tranzitu a nemá být zbytečně zatěžována dopravou vyvolanou nákupní zónou. Z dostupných dopravních studií vyplývá, že nevhodně umístěné nákupní zóny nadměrně zatěžují komunikace plánované jako dopravní spojení nadregionálního významu vytvářením lokálních dopravních cílů a způsobují tím výrazné dopravní komplikace. Vytvořením nového dopravního cíle takového rozsahu Pod Černým lesem dojde ke zvýšení dopravní zátěže a to vzhledem k potřebě zásobování prodejen i v nočních hodinách. Umístění na samotném okraji města zvýší také dopravní zátěž v ostatních částech města, což je např. na nadměrně zatíženém Masarykově náměstí i jinde už jen těžko představitelné. Doprava do retail parku a z něj také vyvolá zpomalení dopravy u sjezdu ze silnice a s ním spojené další navýšení hlukové a emisní zátěže. To vše navíc nesmyslně v lokalitě, kterou město vyčlenilo a úspěšně rozvíjí jako sportovně-rekreační oblast. Vzhledem k plánovanému trasování obchvatu Žamberka lze v této lokalitě do budoucna očekávat zklidnění dopravy. Tento záměr jde však vyvoláním další dopravy naopak proti tomuto výhledovému zlepšení situace. Nevratně tak znehodnotí pozitivní dopady obchvatu na tuto lokalitu i celé město. Dojde také k narušení pěší dopravy na cestě za stadionem, viz níže.

3. Záměr poškodí životní prostředí a krajinný ráz

Výše zmíněná doprava i další provoz retail parku negativně ovlivní životní prostředí v dané lokalitě bezprostředně sousedící se sportovně-rekreačním areálem hlukem, prachem a odpadky běžnými z okolí těchto prodejen. Dalšími negativními dopady budou zvýšení podílu zpevněných ploch a s ním související zhoršení mikroklimatických a odtokových poměrů, ztráta zemědělské půdy, ohrožení biotopů živočišných a rostlinných druhů v přírodním parku Orlice a potenciální narušení funkce prvků ÚSES (zejména blízkého nadregionálního biokoridoru), dopravou způsobený hluk a prach.

Retail park svou unifikovanou podobou výrazně naruší krajinný ráz tvořený okolními lesy, poli a parkem a trvale poškodí charakter této dlouhodobě úspěšně budované odpočinkové zóny města. Jeho vzhled také lokalitu pohledově znehodnotí rekreantům i cyklistům využívajícím blízkou cyklostezku. V neposlední řadě je také cesta za fotbalovým stadionem oblíbenou vycházkovou trasou místních vyznačenou i v oficiálních městských pláncích*. Kromě jejího pohledového znehodnocení a znečištění se také dále naruší plynulost pěší dopravy výrazným navýšením dopravy na silnici I/11.

*Viz Výletní okruh městem: http://www.zamberk.cz/index.php?ids=305

4. Chybí představa o rozvoji maloobchodu ve městě

Není zřejmé, že by město mělo jakkoli zmapovány potřeby dalších nákupních ploch jakéhokoli druhu. Chybí také strategie jejich rozvoje, nemluvě o vlivech takové strategie na urbanistický a socioekonomický rozvoj města.

Chápeme lidskou potřebu výhodně nakupovat. Vhodně rozmístěná pestrá nabídka obchodů je bezesporu jedním z předpokladů správně fungujícího města a kvality života jeho obyvatel. Cestu k takové nabídce by ale město mělo činit adekvátními kroky a s pevným přesvědčením, že zvolená cesta skutečně k tomuto cíli vede. Tyto kroky nesmí jít proti smysluplnému využití jednotlivých území města, nesmí poškozovat potenciál rozvoje města ani zájmy jeho obyvatel.

Město by mělo mít jasnou představu o potřebách dalších nákupních ploch a o tom, jak chce maloobchod rozvíjet s ohledem na místní podnikatele a život ve městě. Dokud takovou představu nemá, lze umisťování dalších velkoplošných prodejen vnímat jako nezodpovědný hazard s ekonomickým životem města, jeho podnikatelů i jejich zákazníků.

5. Spolupráce s veřejností není dostatečná

Město bezesporu splnilo všechny zákonné požadavky na pořízení změny územního plánu. Není pochyb o odbornosti všech zapojených orgánů městského úřadu ani o správnosti jejich postupů. Nepovažujeme ovšem za dostatečné, aby se záměr takového významu a rozsahu projednával s veřejností pouze v právně vyžadovaných rámcích a nezbytně nutném rozsahu. Vítáme poslední kroky města motivované snahou o vyšší informovanost občanů včetně jeho aktivní komunikace na sociálních sítích. Nemá-li však být vedení města a městský úřad pouhým schvalovacím strojem dodržujícím zákony, musí své obyvatele o významných záměrech ovlivňujících město a jeho chod na dlouhá období proaktivně informovat. A především je také aktivně zapojovat do rozhodování i nad rámec svých zákonných povinností. Rozhodování o tak významném záměru musí probíhat od začátku transparentně za účasti veřejnosti. To je ovšem možné pouze za předpokladu, že bude město veřejnost včas a srozumitelně informovat.

Projednávaná změna využití území je strategickou, dlouhodobou a především nevratnou změnou se spoustou negativních vedlejších efektů, které nejsou na první pohled zřejmé, přestože ovlivní budoucí směřování a rozvoj města na dlouhé roky dopředu. Dovolujeme si vás tedy požádat o důkladné zvážení všech našich argumentů. Děkujeme za váš čas věnovaný tomuto textu. Pevně věříme, že vaše rozhodování bude vedeno snahou o dlouhodobě udržitelný rozvoj města Žamberka a spokojený život jeho obyvatel.

 

S pozdravem a s důvěrou

Lukáš Lyer, Jan Hovádek, Zdeněk Bureš
za spolek Živý Žamberk

a níže podepsaní signatáři a signatářky peticeAktuality k petici sledujte na naší facebookové stránce

Psát nám můžete na e-mail petice@zivyzamberk.cz

Aktuality

19.05.2021 10:25

Moc děkujeme všem za podporu! Prosím šiřte petici dál.

Sledujte náš Facebook, budeme postupně přidávat další informace a uvítáme Vaše komentáře i tam!

https://www.facebook.com/zamberskelipy

Díky!

 

 

19.05.2021 11:52

Vážení signatáři a signatářky naší petice!

Prosím ověřte svůj podpis.

Do e-mailu vám po podpisu petice přišel odkaz k potvrzení podpisu. Klikněte na něj. Pokud e-mail nevidíte, zkuste zapátrat ve svém e-mailu nebo i ve složce spam.

Tímto ověřením potvrdíte, že jste petici skutečně podepsali vy.

Prosím věnujte nám takto ještě chvilku. Moc si vážíme vaší podpory a bylo by škoda váš podpis ztratit.

Děkujeme!

spolek Živý Žamberk 

 

20.05.2021 11:46

Vážení příznivci,

za den od zveřejnění petice se počet podpisů přehoupl přes stovku a nyní už přesáhl 150!

Děkujeme, že vám osud sportovního a rekreačního areálu Pod Černým lesem není lhostejný!
Podporu nám vyjádřil i člověk z nejpovolanějších, provozovatel autokempu, koupaliště a restaurace v této lokalitě. Moc mu za to ještě jednou děkujeme!

Děkujeme i za vzkazy, které nám píšete k petici. Bohužel přímo na webu na ně nelze odpovídat. Rádi vám odpovíme na Facebooku:
https://www.facebook.com/zamberskelipy/

Šiřte prosím petici dál a nezapomeňte, že je podpis třeba ověřit v e-mailu. Připomínejte to prosím i svým známým.

Hezký den přeje
spolek Živý Žamberk

 

21.05.2021 09:47

Dobré ráno!

Děkujeme za neutuchající podporu. Vaším podpisem vše teprve začalo. Co bude s peticí dál? 

Podpisy budeme sbírat ještě necelý měsíc. 

Pak sběr podpisů uzavřeme. Spolu se všemi podpisy pošleme petici oficiální cestou vedení města Žamberka. To uděláme ještě před dalším jednáním Zastupitelstva 22. 6., kde se bude pravděpodobně o změně územního plánu pro retail park rozhodovat (program jednání zatím není znám).

Za váš podpis jsme moc rádi. Kdybyste se chtěli zapojit do dění i dalšími způsoby, sledujte nás na facebooku, kde budeme informovat o dalším vývoji a postupu:
https://www.facebook.com/zamberskelipy/

Děkujeme!

O retail parku a petici se dnes od rána mluví ve zprávách Českého Rozhlasu Pardubice, poslouchat ho můžete i online:
https://www.mujrozhlas.cz/zive/pardubice?autoplay=1&_ga=2.120938689.890934782.1621496914-123487716.1615538173

 

23.05.2021 20:44

Už je nás přes 250! 

Děkujeme za vaši neutuchající podporu.

Pokud se chcete se záměrem retail parku blíže seznámit a vyjádřit svůj názor, přijďte na

veřejnou prezentaci 25. 5. v 16.00 v jednacím sále Městského úřadu!

Můžete ji sledovat i na dálku a reagovat formou chatu. Více na webu města:
http://www.zamberk.cz/index.php?&idmsg=17821

 

 

25.05.2021 11:34

OPRAVA:

Dnešní veřejná prezentace se koná v 17.00.

Více na webu města:
http://www.zamberk.cz/index.php?&idmsg=17821

Omlouváme se za chybu!

(v 16.00 se koná jednání zastupitelstva 22. 6.) 

 

25.05.2021 12:11

Tak ještě jedna oprava...

Posíláme aktuálnější informace ohledně dnešní debaty v 17:00, která proběhne v Nádražní 833, 3. patro.

Na uvedeném odkazu najdete také přihlášovací údaje na on-line schůzku.

Pokud se zúčastnílte osobně, musíte mít respirátor a prokázat se negativním testem, potvrzením o očkování nebo potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech.

http://www.zamberk.cz/index.php?ids=1&idmsg=17861

 

29.05.2021 20:17

Co bude s peticí dál?

Podpisy pod petici budeme sbírat do 13. 6. Bezprostředně poté předáme petici oficiální cestou starostovi a zastupitelstvu města Žamberka. Jde nám o to, aby se s ní mohli starosta i zastupitelstvo oficiálně seznámit s dostatečným přestihem před dalším jednáním zastupitelstva. To se koná 22. 6. v 16.00 a můžete ho sledovat online na youtube kanálu města nebo osobně přímo v jednacím sále. Jednání samozřejmě budeme sledovat i my a dáme vám vědět, jak zastupitelstvo v této věci rozhodlo. 

Zdraví vás autoři petice a členové petičního výboru 

Lukáš Lyer, Jan Hovádek a Zdeněk Bureš

(Pro úplnost dodáváme, že jednáním za petiční výbor byl pověřen Jan Hovádek.)

 

13.06.2021 20:39

Právě jsme uzavřeli petici a co nejdříve ji předáme starostovi a zastupitelstvu.

Děkujeme za vaši skvělou podporu, podařilo se nám nasbírat celkem 606 podpisů (kromě online petice byla také k dispozici tištěná petice přímo ve městě).

Pokud vás zajímá, jak s argumenty petice a názorem veřejnosti zastupitelstvo naloží, přijďte na jeho příští jednání 22. 6. v 16.00.

Více informací a program jednání najdete na webu města:
http://www.zamberk.cz/index.php?ids=9&idkz=12

Jednání můžete sledovat také na YouTube kanálu města Žamberka.

 

21.06.2021 17:16

Ještě jednou díky za podporu petice proti retail parku pod Černým lesem! Váš podpis má smysl.

Petici s 636 podpisy jsme předali starostovi a zastupitelstvu.

Zítra bude zastupitelstvo hlasovat o změně územního plánu. Pokud změnu schválí, dostane retail park zelenou.

Chcete vědět, jak hlasování dopadne? Přijďte se na jednání podívat!

Jednání zastupitelstva se koná 22. 6. v 16.00, více informací včetně programu najdete na webu města: http://www.zamberk.cz/index.php?ids=9&idkz=12

Jednání můžete sledovat také na YouTube kanálu města:
https://www.youtube.com/channel/UCudlXhXlqaZ0dorLAk87hWg

Držme Žamberku palce!

 

22.06.2021 18:40

Retail park pod Černým lesem nebude.

Moc vám všem děkujeme za podpis petice, dokázali jste to!
Zastupitelstvo dnes jednomyslně nákupní zónu odmítlo.

Reportáž České televize v dnešních Událostech v regionech (od času 10.49):
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/221411000140622-udalosti-v-regionech/
 

 

Komu bude petice předána: Starostovi a Zastupitelstvu města Žamberka

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 444 (+25 nepotvrzených)

 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jaroslav Stejskal | Zamberk
 • Jaroslav Šedý | Žamberk
 • Jiří Lesák | Žamberk
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Michal Navrátil | Žamberk
 • Jan Straka | Letohrad
 • Michal Válka Válka | Žamberk
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici