Petice proti výstavbě "poutního domu" v Dobré Vodě v Novohradských horách
391 podpisů

Petice proti výstavbě "poutního domu" v Dobré Vodě v Novohradských horách

Autor: Michaela Vlčková | vloženo: 23.08.2020 | 391 podpisů
Sdílejte s přáteli

My, níže podepsaní občané, nesouhlasíme s výstavbou tzv. poutního domu, objektu občanské vybavenosti typu hotelového či konferenčního centra, které může svou velikostí výrazně narušit unikátní panorama Novohradských hor. Toto panorama, tvořené přes 300 let poutním kostelem Panny Marie Těšitelky a třemi vrcholy Novohradských hor, má doplnit stavba o výšce cca 20 m z pohledu z Třeboňské pánve a délce  cca 66 m, která bude svou velikostí konkurovat kostelu, což výrazně naruší historické panorama celého poutního místa. Tato stavba nerespektuje původní zástavbu a stávající charakter obce, včetně památkově chráněného jádra obce s barokním kostelem a farou v bezprostřední blízkosti. 

Navrhovaná kapacita budovy počítá s obsluhou pro 7000 poutníků a přes 20 tisíc dalších návštěvníků ročně, s restaurací pro 125 osob, kaplí pro 100 osob a konferenčními místnosti pro 200 osob,  přesahuje stávající možnosti zdrojů pitné vody a nadměrně zatíží kanalizaci, a to  nejen Dobré Vody, ale také Hojné Vody a Horní Stropnice. 

Nesouhlasíme s navrhovanou změnou územního a regulačního plánu Dobré Vody, umožňující stavbu takto velkého objektu na místě, kde měly stát domy venkovského bydlení ulicového typu. 

Navrhované změny v územním a regulačním plánu, které tuto stavbu umožňují, nerespektují zásady stanovené v platných územních dokumentacích na území Novohradska, především ochranu krajinného rázu, zejména dálkových pohledů.

Ve všech  zpracovaných a platných územních dokumentech pro Novohradsko je využití krajiny uvažováno pro výrobně zemědělské a rekreační využití. Investor (objektu Poutního domu) chce silou svého kapitálu násilně změnit stávající poměr mezi využitím zástavby Dobré Vody na převažující účel pro obsluhu poutníků, a to na úkor stávajících obyvatel.

Výstavba ubytovacího zařízení a restaurace by jistě prospěla rozvoji turistického ruchu i samotné obce, takto hmotově nepřiměřená stavba však místo trvale poškodí narušením stávajícího charakteru zástavby, zatížením životního prostředí, především narušením krajinného rázu.

Komu bude petice předána: Městský úřad Trhové Sviny Odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny, zastupitelstvo v Horní Stropnici

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 59

07. 09. 2020 | Karel Paseka | Jílovice
Všem Vám, co tu píšete o tom, že by to zásadně narušilo charakter krajiny a obce - poutnický dům o podobných rozměrech stál na Dobré Vodě až do r. 1945 a přicházely do něj ročně desetitisíce poutníků. V obci se dnes s výjimkou několika objektů nenachází téměř žádná původní zástavba, celá obec po vyhnání původních obyvatel prošla zásadní proměnou. Novohradské hory nejsou žádnou unikátní zachovalou krajinou, je to zdevastovaná a zanedbaná původně zemědělská oblast v důsledku bolševického hospodaření a uzavření oblasti pohraničním pásmem. Poutní kostel na Dobré Vodě bylo především německé, ale i české poutní místo, a tento projekt má konečně šanci na to, aby se sem původní obyvatelé německé a rakouské národnosti začali navracet. Pokud tato stavba projde, bude to další krok k vzájemnému usmíření a soužití Čechů a Němců.
+2 | -0
doporučit +
15. 09. 2020 | Marie Žahourová | Nové Hrady
Nesouhlasím s touto stavbou. Zde v klášteře na Nových Hradech je mnoho možností jak s ubytováním a je tam vybavená kuchyně, kde se vařívávalo. Ještě před několika lety to perfektně fungovalo a dokonce to vydělávalo. A nyní to víceméně leží ladem.
+1 | -0
doporučit +
13. 09. 2020 | Knapová Knapová | Praha 4
Kraj mých předků, kam se pravidelně vracím. krásná zachovalá krajina. Pro pana Paseku z Jílovic: Kde jste vzal, že poutní dům o podobných rozměrech tam stál před r. 1945? 20 m vysoký? A o jaké zdevastované a zanedbané krajině to píšete?
+1 | -0
doporučit +
11. 09. 2020 | Adolf Hubáček Hubáček | Borovany
Nesouhlasím se stavbou "Poutního domu".Lidé(poutníci)si sem cestu najdou i bez megastavby.Je to krásné místo v této půvabné krajině.
+1 | -0
doporučit +
09. 09. 2020 | Martin Bartoš | Praha
Neodpovídá charakteru okolní zástavby!
+1 | -0
doporučit +
09. 09. 2020 | Zdeněk Škrov | České Budějovice i Hojná Voda
Dům pro poutníky na Dobré Vodě (Poutnický dům).
Záměr stavby Domu pro poutníky na Dobré Vodě (projektant Ing. arch. Václav Štěpán) se zpracovává jako podklad pro změnu Územního plánu č.6 a Regulačního plánu č.2 osady Dobrá Voda. Záměr stavby na "Poutnický dům", má být společenstvím papežského práva"Rodina Panny Marie"postaven na Dobré Vodě na místě, kde v uliční zástavbě stávaly čtyři domy. Od kostela je to ve vzdálenosti cca 120m. V současné době je to volný pozemek (staveniště) po levé straně komunikace směrem na Hojnou Vodu. Staveniště je v majetku investora stavby.
Investorem stavby je nezisková církevní právnická osoba (firma) evidovaná na Ministerstvu kultury ČR pod jménem "Rodina Panny Marie". Firma sídlí v klášteře Božího Milosrdenství v Nových Hradech.
Firma Rodina Panny Marie - data ze statistického úřadu
název firmy zní následovně:
Rodina Panny Marie
Husova 2, 373 33 Nové Hrady
IČO: 73633771 DIČ: CZ 73633771
Bankovní spojení: 107-152090287 / 0100 (Komerční banka)
Identifikátor datové schránky: en2m8na
schránka: en2m8na
tel. 731 402 856
email: novehrady@familiemariens.org
www: http://www.klaster.cz/
Datum vzniku: 3. únor 2006
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
kontakt: RADOSLAV ŠEDIVÝ a ANDREJ ŠABO
email: p.andrej@klaster.cz
forma: Evidované církevní právnické osoby
+1 | -1
doporučit +
09. 09. 2020 | Zdeněk Škrov | České Budějovice i Hojná Voda

Přepracovaná varianta regulačního plánu Dobré Vody nerespektuje krajinářské ani urbanistické zásady (stejně jako původní varianta) ve všech doposud platných územních dokumentech pro Novohradsko. Proto se také zpracovává změna územního plánu Horní Stropnice a Dobré Vody. Odvolávat se na historické detaily jako je velikost původních objektů není podstatné. Za posledních 70 až 100let se změnila celá krajina a její využití. Změnilo se i obyvatelstvo a způsob života odpovídá současné době 21století.
+1 | -1
doporučit +
09. 09. 2020 | Pavel Capl | České Budějovice
Držte se, chataři a chalupáři jsou s Vámi
+1 | -0
doporučit +
07. 09. 2020 | Hana Žemličková | České Budějovice, okres České Budějovice
Neničte jeden z posledních koutků čisté a klidné přírody nějakou novodobou stavbou a zalidněním. Poutníci, kteří chtějí tato místa navštívit, mají jistě v blízkém okolí i jiné možnosti kde se ubytovat a najíst.
+1 | -1
doporučit +
07. 09. 2020 | Marie Kropikova | Hranice
Nesouhlasim s tou stavbou, ta na Dobrou Vodu vubec nepatri, at si ji postavi jinde
+1 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 391 (+14 nepotvrzených)

  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Iveta Kačírková | České Budějovice
  • lucie šiklová | Praha 6
  • Jiří Kadoun | České Budějovice
  • Barbora Poslušná | České Budějovice
  • Eva Nekorancová | Vrbno pod Pradědem
  • Jan Rúčka | Nové Hrady
  • Hanna Huryna | Nove Hrady
  • Václav Rúčka | Nové Hrady
  • Miroslav Seiner | Pardubice

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku