Petice proti výstavbě sportovní haly na parcele č. 1867/1 v k.ú. Kamýk a pro zřízení parku tamtéž
963 podpisů

Petice proti výstavbě sportovní haly na parcele č. 1867/1 v k.ú. Kamýk a pro zřízení parku tamtéž

Autor: Daniel Bílek | vloženo: 30.04.2020 | 963 podpisů
Sdílejte s přáteli

Úřad městské části Praha 12

Zastupitelstvo a Rada městské části

Písková 830/25

143 00, Praha 4 Modřany

 

Petice proti výstavbě sportovní haly na parcele č. 1867/1 v katastrálním území Kamýk a pro zřízení parku tamtéž

 

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

My, níže podepsaní občané, nesouhlasíme se záměrem MČ Praha 12 vystavět na parcele č. 1867/1 a v jejím bezprostředním okolí v katastrálním území Kamýk (prostranství mezi Policejní akademií a prodejnou Lidl u ulice Lhotecká) multifunkční sportovní halu s příslušenstvím, jsme proti záměru na změnu kódu z SO3 (částečně urbanizovaná rekreační plocha) na kód SP (sport) a žádáme přeměnit toto prostranství na oficiální a plnohodnotný městský park.

 

V tomto záměru vycházíme, mimo jiné, z následujícího:

 

1) Parcela je cennou součástí místního systému zeleně a frekventovaným místem pro odpočinek občanů. Prostor již nyní, v možnostech stávajících dispozic a údržby, neoficiálně funkci parku plní a je oblíbeným dějištěm širokého spektra individuálních i skupinových aktivit místních obyvatel.

 

2) Prostor je v řadě ohledů unikátní - pro funkci parku je předpřipraven (travní plochy, dřeviny, podoba terénu), absentují zde křoviny a podobná divoká zeleň (narozdíl od jiných alespoň trochu podobných ploch), je příznivě situován (vstupní brána do údolí Zátišského potoka, v sousedství lesa a biokoridoru, v docházkové vzdálenosti pro občany ze sídliště na pomezí Kamýku a Modřan, v blízkosti tohoto území nevede vedení vysokého napětí a není tedy vystaveno neionizujícímu elektromagnetickému záření), koncentrace dřevin se zvyšuje směrem k ulici Lhotecká a odstiňuje tak prostor opticky a částečně i hlukově, navíc prostor již v současné době působí při řádném sečení velmi reprezentativně.

 

3) Rekreační a biologický potenciál tohoto prostoru pro občany a přírodní systém Prahy 12 může při odpovídajícím rozšíření funkční a reprezentativní formy vzrůst několikanásobně. To vše při potřebě relativně nízkých finančních investic (kde se navíc nabízí vyztužení formou grantů/dotací) a terénních úprav. Prostor je třeba pouze šetrně dotvořit, a to tak, aby zůstal zachován jeho přírodní charakter, ale zároveň došlo k posílení možností rekreačního vyžití občanů a biologické funkce.

 

4) Prostor má důležitou klimatickou a biologickou funkci, jejíž hodnota dále rapidně vzrůstá s ohledem na klimatickou situaci posledních let a výhledy do budoucna. Zachování/posílení této funkčnosti je plně v souladu s aktuální politikou vedení MČ Praha 12 pro boj s klimatickou změnou, závěry pracovních skupin MA 21 a obecně postojem komunikovaným směrem k občanům MČ. Klimatická změna, nedostatek srážek a městský tepelný ostrov jsou nepříjemnou realitou. V momentě, kdy jsou, mimo jiné, městské a příměstské lesy a sídlištní zeleň naprosto decimovány suchem a škůdci (přičemž tento trend v nejbližších letech rozhodně nevymizí, jsme zatím na samotném začátku), je další zástavba zeleně na nevhodných místech nerozumná a kontraproduktivní.

 

5) Co se týká lokace sportovní haly, věříme, že území MČ Praha 12 nabízí i jiné a vhodnější alternativy - namátkově např. volné pozemky u ulice Generála Šišky (v její horní části poblíž hasičské stanice, většinou ve stavu rumiště/divokých houštin, navíc u MHD - bus, tramvaj, v budoucnu v sousedství stanice metra D).

 

6) Obáváme se plýtvání. Může se stát, že nyní bude zničen cenný a ve všech ohledech předpřipravený prostor, který nevyžaduje zásadní finance a úpravy, ale v budoucnu se bude k tomuto účelu (park, městská zeleň) pracně a s výrazně vyšší finanční zátěží konvertovat nebo nově budovat jiný prostor s horšími parametry. Obecně nově vysazená/revitalizovaná zeleň na Praze 12 kapacitně, funkčně a geograficky nedosahuje úrovně zeleně průběžně likvidované novými projekty. Preferujeme principy udržitelné a koncepční politiky na území MČ.

 

7) Přejeme si příjemný a moderní prostor pro všechny občany Prahy 12, který bude přijímán veskrze pozitivně a mohl by sloužit jako inspirace pro obdobné projekty. Měl by vycházet z potřeb místních obyvatel a jejich zájmů. Níže jsou uvedeny některé z možných/navrhovaných prvků:

 

- Relaxační prvky pro občany - systém cest přírodně co nejvhodnějšího provedení (např. mlatové cesty) kopírující současné ušlapané hliněné komunikace a vhodně je spojující, prvky pro odpočinek a zastavení (lavičky, polehy, vhodně tvarované kameny či kusy kmenů stromů určené jako sedáky, houpačka), volné udržované travní plochy (pro deky a pikniky, individuální a skupinové aktivity, vyhrazené místo pro grilování/rozdělání ohně.

- Dětské hřiště/prostor pro rodiče s dětmi, výše uvedené komunikace by měly být sjízdné pro kočárky, invalidní vozíky, děti s odrážedly.

- Případné sportovní prvky prostorově nenáročného a nerušivého charakteru - venkovní posilovna, pétanque, pingpongové stoly.

- Možnost vedení cyklostezky přes toto území směrem dále do údolí Hodkoviček a k Vltavě.

- Výsadba rostlin, jež by mohly napomoci rozšířit životní prostor vzácnějších a užitečných živočišných druhů. Včetně výběru cíleného na konkrétní druhy (viz. např. pokus o reintrodukci vymizelého modráska vičencového na Dívčích hradech výsadbou a ochranou vičencových ploch).

- Výsadba rostlin, které budou plnit jak estetickou, tak i jinak užitnou/funkční roli - tj. např. ovocné stromy a keře, s možným zřetelem na dříve hojné, ale v současnosti minoritní (až zapomenuté) druhy, jako je například kdouloň, moruše či oskeruše, staré české odrůdy jabloní, hrušní, třešní/višní a jiných ovocných plodin (viz. např. arboretum v Prokopském údolí, některé nově realizované parky). Toto by zároveň plnilo funkci osvětovou.

- Obecně by ale výsadba měla být plánována s ohledem na: 1) charakter území, návaznost na okolí, stávající flóru a faunu a 2) dlouhodobou udržitelnost a odolnost v městském prostředí a éře klimatických výkyvů.

- Další duálně funkční prvky spojující užitečný a osvětový charakter - hmyzí hotely, možnost umístění včelích úlů.

- Naučné cedule a tabule, s doplňkovou možností vytvoření kompletní naučné stezky, jež by začínala na tomto území a zahrnovala přilehlé přírodní okolí (les, potok, louky a systém nádrží pod Policejní akademií).

 

Pro případné dotazy, komentáře či návrhy občanů směrem k petičnímu výboru je možno využít e-mail: park1@centrum.cz

 

Za petiční výbor:

Daniel Bílek, Dobevská 875/5, Praha 4 Kamýk

Mgr. et MgA. Anita Jirovská, Daškova 3087/28, Praha 4 Modřany

Jan Kolár, Imrychova 882/7, Praha 4 Kamýk

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

kterýkoliv člen petičního výboru

Komu bude petice předána: Úřad MČ Praha 12 (Zastupitelstvo a Rada městské části), Písková 830/25, 143 00, Praha 4 Modřany

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 126

30. 07. 2020 | anthill hole | Chicago
Absentují zde křoviny a podobná divoká zeleň (narozdíl od jiných alespoň trochu podobných ploch, exciting game poop clicker
+0 | -0
doporučit +
26. 07. 2020 | Jakub Sýkora | Praha
V dnešní době je moderní dělat petice proti čemukoliv klidně i za užití naprosto debilních argumentů.

Zaprvé - sám si pamatuju tohle místo zastavěné papundeklovými baráky, které byly srovnány se zemí teprve nedávno (ještě 2006 to bylo celé zastavěné). Mluvit tady o nějaké hodnotě toho místa z hlediska krajiny je tedy silně zavádějící.
Zadruhé v návrhu změny ÚP je vyčlenění plochy 11000 metrů a zbytek konvertování právě na požadovaný park (tedy ZMK).

Zatřetí - argumentovat tím, že absence nadzemního vedení vysokého napětí způsobuje to, že je tam méně neionizujícího elektromagnetického záření, je čistá pitomost.
Začtvrté - ten projekt sportoviště nikdo ještě neviděl a už se proti němu má dělat petice. Proč? Není lepší se zamyslet nad tím, jestli ta stavba nejde udělat kvalitně tak, aby svému okolí pomohla? Může mít zelenou střechu, zelenou fasádu, může mít podzemní zásobárny dešťové vody, může vracet do krajiny přečištěnou šedou vodu. V konečném důsledku může být místu prospěšná.
Zapáté - chodím tudy dost často s dětmi a občas tu potkám někoho procházet. Ale že by to bylo místo, kde se aktivně scházejí občané - to je pitomost. Když už, většina lidí se zdrží dále u rybníka v lese.
Zašesté - dráha není na cyklokros. A je zajímavé, že ta pseudoochráncům přírody nevadí i přesto, že tam zcela decimuje krajinu už desítky let erozí a bordelem.
Zasedmé - dětských hřišť je všude po Praze 12 tolik, že opravdu už další nepotřebujeme.
Zaosmé - vybudování odpočinkové infrastruktury a vedení cyklotrasy není záměrem magistrátu nijak dotčeno.

Tuhle petici tedy nepodepíšu, protože to nedává žádný smysl.
+0 | -0
doporučit +
26. 07. 2020 | Milan Kováč | Jílové u Prahy
Nestavět pomalu tu nebude nic vše krásné zničíte všude bude rozpálený beton
+0 | -0
doporučit +
17. 06. 2020 | Lucie Kloubová Kloubová | Praha - Zličín
Držím palce, aby se nám podařilo zachránit tuto krásnou přírodu!
+0 | -0
doporučit +
17. 06. 2020 | Markéta Rodová | Praha 4 - Krč
Praha není jen historický klenot, ale je neobvyklá i svou členitostí a bujarou zelení. Pokud tyto biotopy zabetonujeme, její zelené kouzlo zemře. A my všichni budeme žít v betonové šedi :-(
+0 | -0
doporučit +
08. 06. 2020 | Alžběta Matoušková Matoušková | Rapotice
Držím pěsti! Zeleň je potřeba chránit před betonem apod!
+0 | -0
doporučit +
08. 06. 2020 | Lucie Zeminová | Praha 4
Držím palce! Zeleň je důležitá, jsou to plíce města.
+0 | -0
doporučit +
07. 06. 2020 | Marta Průšová | Praha 4
To už rovnou můžete začít stavět v Kunratickém lese
+0 | -0
doporučit +
07. 06. 2020 | Michal Skala | Praha 4
Neničte poslední zeleň, kterou tu máme.
+0 | -0
doporučit +
07. 06. 2020 | Daniela Vrbova | Ostrava
Žila jsem v Praze 14 let znám to tam. Nechte to poslední zelené co tady máme. Kde si můžou hrat deti.
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 963 (+48 nepotvrzených)

  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Lucia Janšová | Rimavská Sobota
  • Radka Poslušná | Praha
  • Lenka Trkovska | Praha
  • Lucie Novotná | Praha
  • Josef Hajek | Praha 12
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Eva Štědronská | Praha 4
  • Xenia Maňáková | Praha

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku