Petice za navýšení počtu volných míst na osmiletých studijních oborech olomouckých gymnázií
512 podpisů

Petice za navýšení počtu volných míst na osmiletých studijních oborech olomouckých gymnázií

Autor: Martin Kubala | vloženo: 10.04.2015 | 512 podpisů
Sdílejte s přáteli

V Olomouci, dne 10.4.2015

Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

K rukám ing. Zdeňka Švece, náměstka hejtmana Olomouckého kraje pro rezort školství


PETICE ZA NAVÝŠENÍ POČTU VOLNÝCH MÍST NA OSMILETÝCH STUDIJNÍCH OBORECH OLOMOUCKÝCH GYMNÁZIÍ

Vážený pane náměstku,
chtěli bychom Vás tímto požádat o revizi usnesení Rady Olomouckého kraje UR/47/28/2014, které stanovuje počty přijímaných žáků na osmileté studijní obory gymnázií v roce 2015.

Zkušenosti z celého světa ukazují, že kvalitní vzdělání je motorem rozvoje a prosperity celé společnosti. Výsledky státních maturit ukázaly, že právě absolventi osmiletých gymnázií dosahují nejlepších studijních výsledků a následně se z jejich řad rekrutují i nejlepší studenti na univerzitách.

 

Domníváme se, že výše uvedené rozhodnutí nepodporuje rozvoj vzdělanosti v našem kraji a situace začíná být neúnosná zejména v krajském městě Olomouci, kde byla již v tomto školním roce odebrána jedna třída pro osmiletý studijní program na Gymnáziu Olomouc - Hejčín a pro následující školní rok má být o jednu třídu méně i na Slovanském gymnáziu Olomouc. Důvody pro revizi rozhodnutí vidíme následující :

- z prvního stupně základních škol začínají přicházet populačně silnější ročníky, rozhodnutí omezit počet přijatých studentů nereflektuje tento demografický trend (Český statistický úřad, www.czso.cz),

- zatímco ve čtyřicetitisícových městech Prostějov a Přerov mají děti k dispozici 90 volných míst na osmiletých gymnáziích, tak ve stotisícové Olomouci je jich pouze 114 (www.atlasskolstvi.cz), což znamená, že olomoucké děti mají statisticky výrazně nižší šanci dostat se ke kvalitnímu vzdělání v místě bydliště než jejich prostějovští a přerovští vrstevníci,

- situace zašla tak daleko, že šance pro přijetí na Slovanské gymnázium v Olomouci (cca 11%) je v letošním roce již srovnatelná s šancí dostat se na nejprestižnější obory na univerzitě (data z Univerzity Palackého za rok 2014, např. LF, obor Všeobecné lékařství - 9%, PF, obor Právo - 16%, FF, obor Psychologie - 9%) a takto přísný výběr je u 11-letých dětí a všeobecného studijního oboru zcela neadekvátní,

- obě výše zmiňovaná gymnázia (Ol.-Hejčín a SGO) svými výbornými výsledky dlouhodobě prokazují, že i při větším počtu otevřených tříd mají její absolventi vysokou kvalitu, jinými slovy, že na těchto školách ještě nebylo dosaženo stavu, kdy kvantita jde na úkor kvality (vysledky.cermat.cz).

 

Věříme, že vezmete v úvahu výše uvedená data a navýšíte počet přijímaných žáků na olomoucká gymnázia. Dejte, prosím, dětem šanci na kvalitní vzdělání.

 

 

Petiční výbor:

Doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D. (zástupce pro styk se státními orgány)

MUDr. Andrea Spurná

JUDr. Irena Bischofová

Aktuality

15.04.2015 18:22

Díky všem za podporu, petici jsem dnes odevzdal na Krajském úřadě. O petici již věděli, s panem náměstkem jsem se bohužel osobně nesetkal, paní sekretářka také tvrdila, že neví o tom, že by se na zítřejším jednání mělo o něčem podobném jednat. Petice je stále otevřená, uvidíme, jestli se něco reálně změní.

 

21.04.2015 10:41

Tak o navýšení počtu míst se na Radě ještě nejednalo a prý by to mělo být na programu 7.5. V každém případě má smysl stále přidávat podpisy, kdyby se změna nepodařila letos, budeme dále tlačit, aby se něco změnilo aspoň od příštího roku.

 

05.05.2015 21:41

Dnes jsme se s dr. Spurnou setkali s náměstkem Švecem a dvěma dalšími lidmi z Krajského úřadu. Pan náměstek nás informoval o tom, že Rada Olomouckého kraje bude sice 7.5. jednat o navýšení počtu tříd na gymnáziích, ale bude to spolu se sdělením, že jeho školní komise (poradní orgán) zvýšení počtu tříd jednohlasně nedoporučila.

V diskuzi argumentoval tím, že v Olomouckém kraji je ve srovnání se zbytkem republiky nadprůměrný počet míst na gymnáziích (čili když jeden člověk má nízký tlak a druhý vysoký, tak v průměru je to dobré a žádný problém není) a že v městě Olomouci letos došlo k navýšení nově otevíraných míst na gymnáziích (počítáno dohromady pro osmileté, šestileté i čtyřleté obory - k čemu to je dětem z pátých tříd, nevím).

Přesvědčil jsem se o tom, že nedostatek míst na osmiletých gymnáziích není dílem nedbalosti, ale že to je dokonce záměr vedený snahou odehnat děti z gymnázií a přivést je na praktické školy. Vzhledem k tomu, že žádné naše argumenty nebyly vyslyšeny, tak to vypadá, že nám nezbude, než tento přístup v univerzitním městě náležitě ocenit při příštích volbách.

 

Komu bude petice předána: ing. Zdeněk Švec, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro rezort školství

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 512 (+24 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Ondřej Severa | Olomouc
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Marcela Malasková | Olomouc
 • Zdeňka Sklenářová | Loučany
 • David Guňka | Olomouc
 • Mgr. Lenka Guňková | Olomouc
 • Barbora Bábková | Olomouc
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Evžen Chrapek | Olomouc
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici