Petice za odmítnutí povrchové těžby grafitu na katastrálním území obce Hosty
62 podpisů chybí 6538

Petice za odmítnutí povrchové těžby grafitu na katastrálním území obce Hosty

Autor: Spolek Za čisté Vltavotýnsko z.s. | vloženo: 01.10.2014 | 62 podpisů
Sdílejte s přáteli

PETICE ZA ODMÍTNUTÍ POVRCHOVÉ TĚŽBY GRAFITU
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod 
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané obce Hosty, okolních obcí a rekreačních oblastí v blízkosti této lokality prostřednictvím této petice důrazně odmítáme povrchovou těžbu grafitu na katastrálním území obce Hosty a to zejména z těchto důvodů:

- povrchová těžba vyvolává značné negativní vlivy na životní prostředí. Tyto vlivy jsou u lomové těžby výraznější, než je tomu u hlubinné těžby.
- těžba způsobuje úbytek půdního fondu, likvidaci vegetačního krytu, poškození zemědělského, lesního a vodního hospodářství.
- ZEJMÉNA – pokles vydatnosti až ztráty zdrojů užitkové a pitné spodní vody, její znečištění a vysušování okolí.
- celkové zhoršení ekologických podmínek.
- při těžbě a úpravě surovin dochází k rozsáhlému znečišťování atmosféry. Většina se usadí v blízkém okolí zdroje, ale aerosoly a částice menší než 0,005 mm zůstávají v ovzduší trvale a dostávají se do vzdálenosti až 2000 km od zdroje. Tyto emise pak toxicky působí na člověka, vegetaci, zvířata. 

- při těžbě dochází ke značnému hluku jednak ze samotné těžby, ale i z dopravy vytěženého grafitu /s tím související nadměrné zatížení pozemních komunikací - každodenní transport několika kamiony/ .
- na katastru obce by se grafit nejenom těžil, ale probíhalo by na místě těžby i prvotní zpracování grafitu, které s sebou nese další znečištění životního prostředí vlivem použitých látek k získání grafitu z vytěžené horniny. (drcení, mletí, louhování - kyselé, alkalické).


My níže podepsaní občané apelujeme na zastupitelstvo obce a státní orgány, aby nedovolily devastaci naší obce a přilehlého okolí.


Děkujeme.
 

Petiční výbor:
Iva Blechová, Hosty 99, 375 01 Týn nad Vltavou,

Jan Anděl, Hosty 35, 375 01 Týn nad Vltavou,

Miroslav Anděl, Hosty 102, 375 01 Týn nad Vltavou,

Ing. František Tomek, Hosty 100, 375 01 Týn nad Vltavou,

Roman Blecha, Hosty 99, 375 01 Týn nad Vltavou,

Věra Blechová, Hosty 22, 375 01 Týn nad Vltavou

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
Iva Blechová, Hosty 99, 375 01 Týn nad Vltavou
 

Aktuality

21.10.2014 23:17

DOVOLTE NÁM OZNÁMIT, ŽE PO KONZULTACI NĚKOLIKA ROZDÍLNÝCH VÝKLADŮ O UPLATNITELNOSTI E-PETICE DO SENÁTU, ZALOŽENÝCH PRÁVNÍM SYSTÉMEM ČR, NEMŮŽEME S RIZIKEM ZDA ANO ČI NE, POKRAČOVAT V INTERNETOVÉ PETICI. MUSÍME PŘISTOUPIT NA UPOZORNĚNÍ, ŽE PRÁVNÍ SYSTÉM NEZARUČUJE UZNATELNOST TÉTO VERZE PETICE, BYŤ V MNOHA PŘÍPADECH SE TOMU TAK STALO A JAK SENÁT, TAK POSLANECKÁ SNĚMOVNA S TOUTO FORMOU SPOLUPRACOVALI. BOHUŽEL JISTOTA Z TOHO PRO NÁS NEPLYNE A PROTO ZŮSTANEME U VERZE PETIČNÍM ZÁKONEM AKCEPTOVANÉ, FYZICKÉ PODPISY NA PETICI. BYŤ TO ODPORUJE LOGICE, PODPISY NA ARŠÍCH PRÝ DÁVAJÍ JISTĚJŠÍ PODKLAD V PŘÍPADĚ NAŠEHO ZÁJMU ODVRÁTIT ZÁMĚR POVRCHOVÉ TĚŽBY V JIŽNÍCH ČECHÁCH. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A VAŠI AKTIVITU. BUDEME NADÁLE HLEDAT ŘEŠENÍ, JAK ZPŘÍSTUPNIT PODPISOVÉ ARCHY CO NEJŠIRŠÍ VEŘEJNOSTI.

SPOLEK ZA ČISTÉ VLTAVOTÝNSKO

 

Komu bude petice předána: Senát ČR

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 62 (+6 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Hana Kuglerová | Praha 9
 • Marie Kubalova | Ceské Budějovice
 • Pavel Ritschel | Praha
 • Pavlína Švarcová | Ledenice
 • Tomáš Holub | České Budějovice
 • Bc. Pavel Kubal | České Budějovice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Markéta Anděrová | Týn nad Vltavou
 • Michal Cuc | Týn nad Vltavou
 • Josef Doležal | Týn nad Vltavou
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici